Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Hur snabbt behandlas Kemera-ansökningarna?

Ansökningarna om finansiering och anmälningarna om verkställande av vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd handläggs i medeltal på drygt två veckor vid Skogscentralen.

Behandlingen av finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande av byggande av skogsväg, grundförbättring av skogsväg och vård av torvmarksskog tar i medeltal en månad.

Behandlingstiden räknas från det att ansökan eller anmälan anhängiggörs till det att Skogscentralen fattat ett beslut. Ärendet blir anhängigt när ansökan eller anmälan har kommit in till Skogscentralen.

Behandlingstiden för en enskild ansökan eller anmälan om verkställande kan avvika betydligt från genomsnittstiderna. Om ett projekt behöver granskas på plats kan det ta flera månader innan ansökan är behandlad. Det gäller speciellt om dokumentet har kommit till behandling på vintern och fältgranskningen inte kan göras förrän snön har smultit. Behandlingen kan också ta längre tid om ansökan eller anmälan innehåller brister.

Sari Alden
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral

Blogg

Vi frågar

Skulle du vilja ärva skog?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Tänker du söka Metka-stöd nästa år?

Ja (67%)
Nej (33%)

Röster sammanlagt 3 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på Twitter

Se mer på Twitter