Finska

Arvs- och investeringsskogarna blev samfälld skog

Olli och Oskari Huttunens pappa Timo dog 2012. Bröderna och deras mamma Leena håller nu på att upplösa dödsboet. Skogarna i dödsboet ska anslutas med en samfälld skog som nu ska grundas, dit också brödernas skogssammanslutning ska anslutas.

28.11.2017

Text Anna-Mari Tyyrilä | Bilder Pentti Potkonen

I maj i år tog vi de första stegen för att lösa upp dödsboet när vi besökte Skogscentralen för att få mer information om samfällda skogar, säger Oskari Huttunen.

– Jag och min bror Olli har en skogssammanslutning och i ett och ett halvt år hade vi funderat hur grundandet av en samfälld skog skulle förändra situationen för oss som skogsägare.

Bröderna köpte sina första skogsspalter för några år sedan. De finns i familjens hemlandskap i Nyslott med omnejd. Oskari med familj och mamma Leena bor i Nyslott, Olli med familj i Joensuu.

 

Skogsexperten hjälper

Ingendera av bröderna arbetar i skogsbranschen.

– Skogarna i dödsboet är i gott skick efter pappa, det finns inget ogjort arbete, tackar Oskari.

– Timo gjorde en del skogsarbete vid sidan av det egna arbetet. Han planterade skog och vårdade den.

I övrigt har skogen skötts av proffs, säger Leena. Proffs har också tagit hand om brödernas skogsspalter. När alla skogar adderas blir det över 100 hektar skog. Träden växer i alla utvecklingsklasser.

– Det verkar vara en helt egen historia att lösa upp ett dödsbo. Vi behöver en utomstående skogs­experts hjälp och också en advokatbyrå, säger Oskari.

Den mark som ägs av dödsboet finns i Rantasalmi. För Leena är det ett moget, fast beslut att överlåta skogen.

– Jag har inget intresse för skogarna. Sett till åldern är jag redan pensionerad. Vad är bättre än att jag kan låta barnen ta över, framtiden finns i skogarna.

Vi börjar nu se hur den nära framtiden kommer att se ut i familjen.

– Först ska dödsboet avvecklas och delas. Sedan köper vi vår mammas andel för gängse värde. Därefter grundar vi den samfällda skogen, säger Oskari.

Leena Huttunen överlåter gladeligen sin skogsandel åt barnen.

 

Många orsaker till samfälld skog

Bröderna har kommit till att de vill grunda en samfälld skog av många orsaker.

– Så vitt jag kan förstå är en samfälld skog mer förmånlig ur skatteperspektiv och också enklare att kontrollera, om det i framtiden är flera generationer involverade, säger Oskari och hänvisar till sina egna och broderns barn.

Att man ofta får ett bättre virkespris för större stämplingsposter har också spelat in. För bröderna är skog en investering.

Oskari vet att en samfälld skog med alla delägarmöt­en kräver mer administration, men både pappersarbetet och skogsarbetet får också i framtiden skötas av proffs.

Sanna Peltola, expert på skogsfastighetsstruktur, har märkt att varje generationsskifte på en skogsfastighet är olik den förra. Hon ger kundrådgivning på Skogscentralens kontor i Joensuu.

– Det finns ingen absolut sanning när det gäller generationsskiften. Verkställandet påverkas av viljan hos den som överlåter fastigheten, målen hos de som tar över och fastighetens egenskaper.

– I överlåtelser som görs medan personen som överlåter ännu lever är alternativen försäljning, gåva eller gåvoartat köp. Då ges en del av skogen som gåva och en del säljs, säger Peltola.

Under de senaste åren har man favoriserat direkt köp, enligt Peltola. Skattemyndigheterna godkänner alla försäljningar till ett värde av över 75 procent av gängse pris. För affärer som sluts för ett lägre pris måste man betala gåvoskatt.

 

Fastighetsvärderingen berättar vad skogen är värd

Lagen kräver inte att dödsbon upplöses. Av all privatägd skogsmark är kring 10 procent ägd av dödsbon.

– Speciellt i östra Finland finns det mycket sådan mark. Den gamla generationen har dött och alla arvingar och släktingar bor på annat håll. De små fastigheterna har inte haft någon ekonomisk betydelse och så har arvsskiftet inte gjorts, beskriver Peltola den typiska situationen.

– Om en del av personerna i ett dödsbo vill lösa ut sin andel lönar det sig att omvandla dödsboet till en skogssammanslutning. I ett dödsbo är skog lös egendom som man måste betala överlåtelsevinst för. Att sälja andelar i en skogssammanslutning åt nära släktingar är fritt från överlåtelseskatt, om det har gått minst 10 år sedan den senaste affären.

Peltola poängterar att när man har gjort om dödsboet till en skogssammanslutning uppstår det en rätt till skogsavdrag för den del som gäller sammanslutningen. Den här rätten går sedan över till en samfälld skog.

– I vilket fall som helst lönar det sig att behandla alla delägare jämlikt. Det är klokt att låta göra en fastighetsvärdering så att alla ser vad skogen är värd.

Peltola rekommenderar också att man är ute i tid med generationsväxlingen.

– Om dödsboet aldrig avvecklas kan någon i det hinna dö. Det gör situationen ännu mer komplicerad.

 

Hjälp I fråga om skogsfrågor finns att få på många håll

Det finns hjälp att få från många håll i frågor kring dödsbon, organisering av egendomen och uppgörandet av fastighetsvärderingar.

– Nuförtiden finns kunnandet i alla skogsorganisationer, som Skogscentralen, skogsvårdsföreningarna och företagen, också skogstjänstföretagen. Hjälp finns bara man frågar efter den.

Skogscentralens rådgivning kostar ingenting för kunden. Många aktörer erbjuder också ett besök gratis. Om det blir fråga om att göra upp avtalspapper så hänvisar vi kunden till aktörer som tar betalt, säger Peltola.

Experten på skogsfastighetsstruktur rekommenderar också att man frågar efter ett avgiftsbelagt förhandsbeslut som binder skattemyndigheterna i ett halvår. Bifoga utkastet till avtal till ansökan.

– Med hjälp av förhandsbeslutet kan man till exempel undvika gåvoskatt om det visar sig att försäljningspriset är för lågt. Då kan man höja priset. Skattemyndigheterna har bra webbsidor, bara man vet vilka frågor man ska söka på.

 

Samfälld skog är ett bra alternativ

Sanna Peltola säger att det inte lönar sig att grunda en samfälld skog på grund av skattefördelarna om det gäller 100 hektar skog eller mindre.

– Samfälld skog kan ändå vara ett tänkbart alternativ inom familjen om man vill hålla skogen i släkten och kanske funderar på att skaffa mer skog. Om det handlar om en större grupp skogsägare och större arealer så kan en samfälld skog vara ett alternativ.

Peltola nämner ännu ett alternativ: att de egna skogarna ansluts till en samfälld skog. Då finns det en egen beskattning och om det uppstår ett överskott av försäljningsintäkter är det skattefritt för delägarna.

 

Skattefördelar av skogsavdraget

  • Skogsägare kan dra av en del av anskaffningskostnaderna för skog i beskattningen av kapitalinkomster.
  • Skogsavdragsrätten är skogsägarspecifik och är högst 60 procent av skogens anskaffningskostnader. Det årliga skogsavdraget måste vara minst 1 500 euro.
  • Bara skogsförsäljning mot betalning ger rätt till avdraget. Handel med dödsboandelar ger inte avdragsrätt. Det lönar sig att först dela dödsboet och sedan genomföra handeln. På Skogscentralens webbplats finns en skogsgåvoavdragskalkylator som beaktar skogsavdraget.