Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Anssi Niskanen: Det finns inga enkla lösningar på komplicerade problem

15.08.2019

Alla bloggtexter

Hur ser klimatsmart skogsvård ut? Hur minskar vi risken för insektsskador i skogarna? När är kontinuerlig beståndsvård det bästa alternativet i torvmarksskogen? Det finns just nu ovanligt många frågor kring skogsvård och användningen av skog. I sig är frågorna som skogsägare, medier, beslutsfattare eller bekymrade personer ställer ganska enkla, men det finns inga entydiga svar. Den som försöker erbjuda enkla svar blir måltavla för motargument, åtminstone i sociala medier.

Helheten med klimatförändring, skogsvård (inklusive kontinuerlig beståndsvård), bevarandet av naturens biologiska mångfald, sysselsättning och ekonomi kan inte i praktiken lösas med ensidig sakkunskap.

Delvis av den här orsaken har Skogscentralen sammanbuntat skogsvård, naturvård, skogsägande och skogsvägsexpertis i till ett enda expertprogram. Vårt kunnande har med avsikt buntats ihop till en branschövergripande helhet så att vi kan ge råd, utbilda och kommunicera allt mer mångsidigt om de komplicerade skogsbruksfrågorna.

Strävan till mångsidighet i de regionala skogsprogrammen

Det finns liknande drag i den nationella och regionala skogspolitiken. Regeringsprogrammet skapades i bord där man diskuterade olika fenomen och i många av borden var skog ett av samtalsämnen. Den nationella skogsstrategin 2025 sammanbuntade skogsbranschens utvecklingsobjekt till tio branschövergripande projekthelheter varav en del är med i regeringsprogrammet och i åtgärder som finansieras via det.

De regionala skogsprogrammen för åren 2021-2025 som börjar beredas hösten 2019 betonar helhetshållbarheten för användningen av skogarna och insatser för naturvården som en motvikt till den ökade ekonomiska användningen av skogarna.

Det går att skönja en trend där det inte går att hitta lösningar på komplicerade frågor som klimatförändringen och de ekonomiska utmaningarna med ensidigt kunnande eller genom att verka för en enda sak. För att lösa frågorna behöver vi mångsidigt kunnande och erfarenhet och en förmåga att kombinera olika information.

Populism hjälper oss inte förstå bakgrunden

Till den allt mer komplicerade verkligheten som har beskrivits ovan hör oundvikligen diskussioner och tvister där en enskild sak används för att motivera en helhet som består av flera olika saker och fenomen. Det händer till exempel att man föreslår ett förbud mot kalavverkningar för att stävja klimatförändringen, att man motiverar en hög användningsgrad av skogarna med att det skapar arbete i industrin och att man menar att torvmarksskogar inte behöver dikas för att det finns en studie som hävdar det. Samtidigt finns det helt motsatta synvinklar och motiveringar.

För lekmän kan det vara förvirrande då experterna grälar. Vem har rätt och vad är sanningen till exempel om skogsavverkningarnas betydelse för klimatförändringen? Det minsta vi kan förvänta oss är att forskare och andra experter beaktar och förklarar de olika aspekterna av sådana här komplicerade fenomen.

Speciellt forskare och experter ska akta sig för att falla för populism eller börja sprida sin egna ensidiga uppfattning.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.