Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Blogg

Ari Eini: Skogscentralen går in i framtiden med information och kunskap

25.03.2021

I och med att Skogscentralens tioåriga inventeringsprogram är klart finns det nu täckande information om privatskogarna i Finland. Totalt 13,9 miljoner hektar, 99 procent av privatskogsarealen, har...

Läs mer

Anssi Niskanen: Skogscentralen – hjälper skogsägarna att fatta beslut

18.02.2021

Nyligen frågade vi finländska skogsägare hur väl de känner Skogscentralens tjänster. Nästan 2000 personer svarade, och enligt dem är våra mest kända tjänster rådgivningen och utbildningen, som 82 p...

Läs mer

Jyrki Haataja: Hållbart – skogsbruk, mångbruk och naturvård tillsammans

10.12.2020

I de regionala skogsprogrammen 2021–2025 som offentliggjordes i början av december ser man på skogen som en helhet. När vi satte igång med beredningsarbetet i september 2019 bestämde vi genast att ...

Läs mer

Anna Rakemaa: Naturhänsynen i skogen förbättras med naturinformation

01.10.2020

Med naturhänsyn i skogsbruket avses bland annat åtgärder som vidtas för att beakta skogens biologiska mångfald vid avverkningar. I praktiken handlar det till exempel om att man sparar naturvårdsträ...

Läs mer

Esa Lappalainen: Ärvd skog gör man klokast i att sälja

13.08.2020

Om man säljer eller ger en skogsfastighet i gåva får den blivande skogsägaren bättre förmåner än vid arv. Om målet är att hålla kvar skogen inom släkten lönar det sig att sköta generationsskiftet m...

Läs mer