Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Blogg

Annikka Selander: Ägaren i valet och kvalet – varför sköta plantskogen?

09.09.2022

Vi gjorde en virkesaffär för en tid sedan och efter det anlade vi en plantskog. Markberedningen, fläckhögläggning, gjordes av en lokal entreprenör och den resulterade i bra planteringspunkter på de...

Läs mer

Harri Hytönen: Hotade arter – var är informationen?

27.07.2022

Informationen som Skogscentralen samlar in och distribuerar om Finlands skogar hjälper skogsägarna att ha koll på sina skogar och naturens tillstånd i dem. Största delen av Skogscentralens material finns fritt tillgängligt i elektronisk form. Skogscentralens material kommer att kompletteras med information om hotade arter när man kommer fram till hur distributionen av informationen ska avgränsas.

Läs mer

Skogsbrukets kommande stödsystem ger goda möjligheter till skogsskydd och naturvård

14.06.2022

Ett nytt stödsystem förbereds för skogsbruket. Det nya systemet, som går under benämningen metka, träder i kraft sommaren 2023 eller i början av 2024. Vad har det nya systemet att ge skogsskyddet o...

Läs mer

Anna Rakemaa: Skogsbrukets stödsystem förnyas

31.03.2022

Skogsbruket får ett nytt stödsystem. Jord- och skogsbruksministeriet bereder som bäst lagstiftning för hur skogsvård och naturvård på privat mark ska stödas ekonomiskt framöver. 

Målet me...

Läs mer

Kyösti Turkia: Klimatvänlig energi från skogen

17.02.2022

EU:s klimatlagspaket Fit for 55, som ska minska utsläppen, kommer att påverka hur träbaserade bränslen används för energiproduktion i framtiden. Det är en viktig fråga eftersom över 70 procent av v...

Läs mer