Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Blogg

Skogsbrukets kommande stödsystem ger goda möjligheter till skogsskydd och naturvård

14.06.2022

Ett nytt stödsystem förbereds för skogsbruket. Det nya systemet, som går under benämningen metka, träder i kraft sommaren 2023 eller i början av 2024. Vad har det nya systemet att ge skogsskyddet o...

Läs mer

Anna Rakemaa: Skogsbrukets stödsystem förnyas

31.03.2022

Skogsbruket får ett nytt stödsystem. Jord- och skogsbruksministeriet bereder som bäst lagstiftning för hur skogsvård och naturvård på privat mark ska stödas ekonomiskt framöver. 

Målet me...

Läs mer

Kyösti Turkia: Klimatvänlig energi från skogen

17.02.2022

EU:s klimatlagspaket Fit for 55, som ska minska utsläppen, kommer att påverka hur träbaserade bränslen används för energiproduktion i framtiden. Det är en viktig fråga eftersom över 70 procent av v...

Läs mer

Markku Remes: Skogsbruket bör inte stöpas i samma form med tvång

09.12.2021

Ska man välja sättet att behandla skogarna utifrån de biologiska förhållandena på ståndorten, eller ska man höra den allmänna opinionen vid valet av skogsbruksmetoder? Kommer debatten om skogsbruke...

Läs mer

Juha Tuononen: Ger din skog förnybar energi?

07.10.2021

Skogsenergi från biprodukter inom skogsindustrin och skogsbruket

Att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor är oerhört viktigt i strävan att dämpa klimatförändringen. Skogs...

Läs mer