Prenumerera på Skogscentralens nyhetsbrev

Vi skickar ut ett nyhetsbrev om skogsfrågor 6-8 gånger om året. Det kostar ingenting att prenumerera på nyhetsbrevet, och du kan avbeställa det när du vill.
Finska

Blogg

Anssi Niskanen: Det finns inga enkla lösningar på komplicerade problem

15.08.2019

Hur ser klimatsmart skogsvård ut? Hur minskar vi risken för insektsskador i skogarna? När är kontinuerlig beståndsvård det bästa alternativet i torvmarksskogen? Det finns just nu ovanligt många frå...

Läs mer
Ari Nikkola: Vad är det bästa incitamentet?

06.06.2019

Finska staten har stött privata markägares skogsbruk sedan 1928. Skogsförbättringslagen var först temporär, sedan mer bestående och den nuvarande temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbr...

Läs mer
Anssi Niskanen: Vilka åtgärder i den nationella skogsstrategin ska regeringen verkställa?

10.05.2019

Den nationella skogsstrategin 2025 bereddes i över ett år i ett omfattande samarbete mellan intressenter under ledning av Jord- och skogsbruksministeriet. Statsrådet godkände strategin i ett pr...

Läs mer
Riitta Raatikainen: Gör en god investering

21.03.2019

Reklamerna uppmuntrar oss att ta snabblån – en lätt, snabb och behändig lösning på vardagens problem när pengarna inte vill räcka till. Snabblån kan ge hjälp för stunden, men en säkrare lösning är ...

Läs mer
Ari Eini: God skogsvård är klimatsmart

26.02.2019

Klimatförändringen beror huvudsakligen på att användningen av fossila bränslen har ökat explosionsartat. Åtgärder för att minska utsläppen måste vidtas överallt, snabbt och långsiktigt. Men det räc...

Läs mer