Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Blogg

Anna Rakemaa: Naturhänsynen i skogen förbättras med naturinformation

01.10.2020

Med naturhänsyn i skogsbruket avses bland annat åtgärder som vidtas för att beakta skogens biologiska mångfald vid avverkningar. I praktiken handlar det till exempel om att man sparar naturvårdsträ...

Läs mer

Esa Lappalainen: Ärvd skog gör man klokast i att sälja

13.08.2020

Om man säljer eller ger en skogsfastighet i gåva får den blivande skogsägaren bättre förmåner än vid arv. Om målet är att hålla kvar skogen inom släkten lönar det sig att sköta generationsskiftet m...

Läs mer

Kirsi Greis: Tjänster för olika skogsägare i olika livssituationer

07.05.2020

I mars publicerade Skogscentralen ny statistik över privatpersoner som äger skog i Finland. I statistiken in...

Läs mer

Yrjö Niskanen: Våra skogar kommer oundvikligen att utsättas för skador

08.04.2020

Koldioxidhalten i atmosfären brukar vanligtvis nå sitt årshögsta i april. Efter det börjar halten sjunka. När våren framskrider vaknar det norra halvklotets skogar med det norra barrskogsbältet i s...

Läs mer

Helena Reiman: Samarbete är skogsprogrammets kärna

13.02.2020

De regionala skogsprogrammen främjar en mångsidig och hållbar användning av skogen. I Finland har man skrivit och verkställt skogsprogram sedan slutet av 1990-talet. Programmen har levt med tiden: ...

Läs mer