Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Blogg

Juha Tuononen: Ger din skog förnybar energi?

07.10.2021

Skogsenergi från biprodukter inom skogsindustrin och skogsbruket

Att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor är oerhört viktigt i strävan att dämpa klimatförändringen. Skogs...

Läs mer

Antti Pajula: Skogsfondernas skogsägande orsakar diskussion

12.08.2021

Skogsfonder har skaffat skogsfastigheter ungefär sedan år 2015. Skogscentralens statistik visar att inhemska skogsfonder i juni 2021 ägde cirka 210 000 hektar skogsbruksmark i Finland. De största i...

Läs mer

Kaisa Laitinen: Vem bestämmer om din skog?

20.05.2021

Skogen har varit ett ständigt återkommande tema i medierna de senaste åren. Det har skrivits artiklar om allt från nedläggning av fabriker till nya investeringar och friluftstips. Avverkningar, bio...

Läs mer

Ari Eini: Skogscentralen går in i framtiden med information och kunskap

25.03.2021

I och med att Skogscentralens tioåriga inventeringsprogram är klart finns det nu täckande information om privatskogarna i Finland. Totalt 13,9 miljoner hektar, 99 procent av privatskogsarealen, har...

Läs mer

Anssi Niskanen: Skogscentralen – hjälper skogsägarna att fatta beslut

18.02.2021

Nyligen frågade vi finländska skogsägare hur väl de känner Skogscentralens tjänster. Nästan 2000 personer svarade, och enligt dem är våra mest kända tjänster rådgivningen och utbildningen, som 82 p...

Läs mer