Finska

Blogg

Anna Rakemaa: Varför måste informationen om skogslagsobjekten uppdateras?

06.11.2019

Under de senaste veckorna har Skogscentralens arbete med att uppdatera uppgifterna om skogslagsobjekten debatterats. Det som inte har lyfts fram är varför den här uppdateringen görs och vad det ege...

Läs mer
Jarkko Partanen: Är skogslagsobjekten enda sättet att trygga mångfalden?

24.10.2019

Den nuvarande skogslagen trädde i kraft 1996 och i lagens 10 paragraf definierades då sju livsmiljögrupper.  Målet var att trygga skogsnaturens mångfald genom att erbjuda livsmiljöer åt krävande sk...

Läs mer
Miia Saarimaa: Kvalitativa naturdata, tack!

10.10.2019

I den nationella skogsstrategin 2025 har man slagit fast att den årliga drivningen av stamvirke ska ökas med 15 miljoner kubikmeter jämfört med år 2013. Samtidigt vill man stärka skogsnaturens mång...

Läs mer
Anssi Niskanen: Det finns inga enkla lösningar på komplicerade problem

15.08.2019

Hur ser klimatsmart skogsvård ut? Hur minskar vi risken för insektsskador i skogarna? När är kontinuerlig beståndsvård det bästa alternativet i torvmarksskogen? Det finns just nu ovanligt många frå...

Läs mer
Ari Nikkola: Vad är det bästa incitamentet?

06.06.2019

Finska staten har stött privata markägares skogsbruk sedan 1928. Skogsförbättringslagen var först temporär, sedan mer bestående och den nuvarande temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbr...

Läs mer