Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Blogg

Kaisa Laitinen: Vem bestämmer om din skog?

20.05.2021

Skogen har varit ett ständigt återkommande tema i medierna de senaste åren. Det har skrivits artiklar om allt från nedläggning av fabriker till nya investeringar och friluftstips. Avverkningar, bio...

Läs mer

Ari Eini: Skogscentralen går in i framtiden med information och kunskap

25.03.2021

I och med att Skogscentralens tioåriga inventeringsprogram är klart finns det nu täckande information om privatskogarna i Finland. Totalt 13,9 miljoner hektar, 99 procent av privatskogsarealen, har...

Läs mer

Anssi Niskanen: Skogscentralen – hjälper skogsägarna att fatta beslut

18.02.2021

Nyligen frågade vi finländska skogsägare hur väl de känner Skogscentralens tjänster. Nästan 2000 personer svarade, och enligt dem är våra mest kända tjänster rådgivningen och utbildningen, som 82 p...

Läs mer

Jyrki Haataja: Hållbart – skogsbruk, mångbruk och naturvård tillsammans

10.12.2020

I de regionala skogsprogrammen 2021–2025 som offentliggjordes i början av december ser man på skogen som en helhet. När vi satte igång med beredningsarbetet i september 2019 bestämde vi genast att ...

Läs mer

Anna Rakemaa: Naturhänsynen i skogen förbättras med naturinformation

01.10.2020

Med naturhänsyn i skogsbruket avses bland annat åtgärder som vidtas för att beakta skogens biologiska mångfald vid avverkningar. I praktiken handlar det till exempel om att man sparar naturvårdsträ...

Läs mer