Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Blogg

Markku Remes: Skogsbruket bör inte stöpas i samma form med tvång

09.12.2021

Ska man välja sättet att behandla skogarna utifrån de biologiska förhållandena på ståndorten, eller ska man höra den allmänna opinionen vid valet av skogsbruksmetoder? Kommer debatten om skogsbruke...

Läs mer

Juha Tuononen: Ger din skog förnybar energi?

07.10.2021

Skogsenergi från biprodukter inom skogsindustrin och skogsbruket

Att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor är oerhört viktigt i strävan att dämpa klimatförändringen. Skogs...

Läs mer

Antti Pajula: Skogsfondernas skogsägande orsakar diskussion

12.08.2021

Skogsfonder har skaffat skogsfastigheter ungefär sedan år 2015. Skogscentralens statistik visar att inhemska skogsfonder i juni 2021 ägde cirka 210 000 hektar skogsbruksmark i Finland. De största i...

Läs mer

Kaisa Laitinen: Vem bestämmer om din skog?

20.05.2021

Skogen har varit ett ständigt återkommande tema i medierna de senaste åren. Det har skrivits artiklar om allt från nedläggning av fabriker till nya investeringar och friluftstips. Avverkningar, bio...

Läs mer

Ari Eini: Skogscentralen går in i framtiden med information och kunskap

25.03.2021

I och med att Skogscentralens tioåriga inventeringsprogram är klart finns det nu täckande information om privatskogarna i Finland. Totalt 13,9 miljoner hektar, 99 procent av privatskogsarealen, har...

Läs mer