Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Blogg

Jyrki Haataja: Hållbart – skogsbruk, mångbruk och naturvård tillsammans

10.12.2020

I de regionala skogsprogrammen 2021–2025 som offentliggjordes i början av december ser man på skogen som en helhet. När vi satte igång med beredningsarbetet i september 2019 bestämde vi genast att ...

Läs mer

Anna Rakemaa: Naturhänsynen i skogen förbättras med naturinformation

01.10.2020

Med naturhänsyn i skogsbruket avses bland annat åtgärder som vidtas för att beakta skogens biologiska mångfald vid avverkningar. I praktiken handlar det till exempel om att man sparar naturvårdsträ...

Läs mer

Esa Lappalainen: Ärvd skog gör man klokast i att sälja

13.08.2020

Om man säljer eller ger en skogsfastighet i gåva får den blivande skogsägaren bättre förmåner än vid arv. Om målet är att hålla kvar skogen inom släkten lönar det sig att sköta generationsskiftet m...

Läs mer

Kirsi Greis: Tjänster för olika skogsägare i olika livssituationer

07.05.2020

I mars publicerade Skogscentralen ny statistik över privatpersoner som äger skog i Finland. I statistiken in...

Läs mer

Yrjö Niskanen: Våra skogar kommer oundvikligen att utsättas för skador

08.04.2020

Koldioxidhalten i atmosfären brukar vanligtvis nå sitt årshögsta i april. Efter det börjar halten sjunka. När våren framskrider vaknar det norra halvklotets skogar med det norra barrskogsbältet i s...

Läs mer