Finska

Blogg

Helena Reiman: Samarbete är skogsprogrammets kärna

13.02.2020

De regionala skogsprogrammen främjar en mångsidig och hållbar användning av skogen. I Finland har man skrivit och verkställt skogsprogram sedan slutet av 1990-talet. Programmen har levt med tiden: ...

Läs mer
Tapani Hämäläinen: Skogscentralens digitala tjänster gynnar hela skogsbranschen

05.12.2019

”Skogen växer i 100 år och ett kvartal är alltså 25 år.” Det var en av de första sakerna jag hörde då jag med noll erfarenhet av skogen kom till Finlands skogscentral för två år sedan. I skogsbrans...

Läs mer
Anna Rakemaa: Varför måste informationen om skogslagsobjekten uppdateras?

06.11.2019

Under de senaste veckorna har Skogscentralens arbete med att uppdatera uppgifterna om skogslagsobjekten debatterats. Det som inte har lyfts fram är varför den här uppdateringen görs och vad det ege...

Läs mer
Jarkko Partanen: Är skogslagsobjekten enda sättet att trygga mångfalden?

24.10.2019

Den nuvarande skogslagen trädde i kraft 1996 och i lagens 10 paragraf definierades då sju livsmiljögrupper.  Målet var att trygga skogsnaturens mångfald genom att erbjuda livsmiljöer åt krävande sk...

Läs mer
Miia Saarimaa: Kvalitativa naturdata, tack!

10.10.2019

I den nationella skogsstrategin 2025 har man slagit fast att den årliga drivningen av stamvirke ska ökas med 15 miljoner kubikmeter jämfört med år 2013. Samtidigt vill man stärka skogsnaturens mång...

Läs mer