Prenumerera på Skogscentralens nyhetsbrev

Vi skickar ut ett nyhetsbrev om skogsfrågor 6-8 gånger om året. Det kostar ingenting att prenumerera på nyhetsbrevet, och du kan avbeställa det när du vill.
Finska

Ägande

21.05.2019

Hjälpen är bara ett meddelande eller samtal ifrån

Skogscentralens kundrådgivare Jaakko Puputti arbetar med att svara på frågor som ställs av skogsägare och skogsfackmän. Rådgivarens kunskaper måste hela tiden vara uppdaterade.

Läs mer

23.04.2019

Behov för kalkyler i skogsbruket

För Rami Mattila är kalkylprogrammet Excel ett minst lika viktigt verktyg i skogsbruket som röjsågen. De flesta av alla arbetstimmar som han ägnat åt skogsbruket har han varit ute i skogen med röjsågen men den största delen av avkastningen har han fått med hjälp av kalkylprogrammet.

Läs mer

15.01.2019

Nybliven skogsägare skaffar sig kunskap

Jyväskyläbon Arto Minkkinen är som nya skogsägare är mest. Han är en medelålders man och ensam ägare till ungefär 30 hektar. Han vill också ha extrainkomster av skogen.

Läs mer

16.10.2018

De unga tog över släktens skogsbruk

Paret Harri och Paula Viilo har köpt skog och åker av sina respektive föräldrar. Det lönar sig att planera generationsskiftet god i tid när det gäller skogsfastigheter. Alternativen är flera, och det finns professionell hjälp att få.

Läs mer

07.08.2018

Det lönar sig att försäkra skogen för alla eventualiteter

Röd barrträdskräfta slog till i Väinö Miettinens sons skog och förstörde tiotals hektar bra bestånd. Tur i oturen var en skogsförsäkring av det mest omfattande slaget.

Läs mer

20.03.2018

Plötsligt var hon en skogsägare

Tammerforsaren Anne Säteri ärvde sin fars skog och en helt ny värld öppnade sig för henne.

Läs mer

28.11.2017

Arvs- och investeringsskogarna blev samfälld skog

Olli och Oskari Huttunens pappa Timo dog 2012. Bröderna och deras mamma Leena håller nu på att upplösa dödsboet. Skogarna i dödsboet ska anslutas med en samfälld skog som nu ska grundas, dit också brödernas skogssammanslutning ska anslutas.

Läs mer
Blogg

Vi frågar

Får du andra intäkter från skogen än virkesförsäljningsintäkter?
Ja
Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Tror du att det på den internationella marknaden finns en efterfrågan på ekologiska produkter från skogen? 

Ja (%)
Nej (100%)

Röster sammanlagt 1 st

Skogscentralen på Facebook
Skogscentralen på Twitter