Prenumerera på Skogscentralens nyhetsbrev

Vi skickar ut ett nyhetsbrev om skogsfrågor 6-8 gånger om året. Det kostar ingenting att prenumerera på nyhetsbrevet, och du kan avbeställa det när du vill.
Suomeksi

Skogsbruk

12.02.2019

Kemera-ansökan överraskade i all sin enkelhet

Skogsägaren Sami Paasonen ansåg tidigare att det är onödigt med Kemera-stöd som uppmuntrar till skogsvård. Men att göra ansökan i e-tjänsten MinSkog.fi var så enkelt att han kommer att ansöka om stöd även i fortsättningen.

Läs mer

29.01.2019

Skogsdirektör med fötterna i skogen

Han är ordförande för Lantbrukarcentralen MTK:s skogsdelegation och själv skogsbruksföretagare. Mikko Tiirola sköter jordbrukssammanslutningens skog med ett professionellt grepp. Han försöker undvika att det blir schablonmässigt.

Läs mer

13.11.2018

Skogsbruk enligt dina mål

Ger du i din skog stort värde åt virkesförsäljningsinkomster, landskapsvård, jakt eller kanske rekreationsbruk? Du kan välja sådana skogsbruksmetoder som motsvarar dina mål.

Läs mer

02.05.2018

Markberedningen sätter fart på tillväxten

Markberedningen är en del av det förberedande arbetet när vi anlägger ett plantbestånd. Målet är att ändra på markens egenskaper så att trädens frön gror bättre och de planterade plantorna växer snabbare.

Läs mer

01.02.2018

En fornlämning är inget hinder för skogsvård

Historien syns i terrängen på många sätt: gravrösen, minnesträd och löpgravar från första världskriget påminner om förgångna tider. Fornlämningar är emellertid inget hinder för skogsvården i området.

Läs mer

14.11.2017

Viltet trivs i ekonomiskogen

Viltet kompletterar skogens produktion. Vi kan öka viltets trivsel på många olika sätt i samband med skogsvårdsarbeten och avverkningar. Viltvänlig skogsvård minskar också risken för skogsskador.

Läs mer

16.10.2017

Skogsdata behövs

MinSkog.fi-tjänsten och en bekant skogsexpert hjälper skogsägare Esko Lehtimäki i planeringen av skogsarbetet. Data om de inhemska skogarna har utnyttjats redan i hundra år.

Läs mer

11.07.2017

Granbarkborren dödar äldre granskogar

När brunt borrmjöl uppenbarar sig på granens stam lönar det sig för skogsägaren att vara på alerten. Skogen kan nämligen ha angripits av den förödande granbarkborren. Vad är det riktigt för djur? Går det att förbereda sig för deras angrepp?

Läs mer

25.04.2017

Glöm inte vattenvården i skogsbruket

Vattendrag – små och stora, är en väsentlig del av vår omgivning. De syns i landskapet, svalkar under heta sommardagar och kan även bidra till vår närmat i form av fiskefångst. Också träden får sin växtkraft från vatten.

Läs mer

Vi frågar

Har du sökt Kemera-stöd för skogsvård i e-tjänsten MinSkog.fi?
Ja
Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Våndas du över skogsskattedeklarationen?

Ja (85%)
Nej (15%)
Skogscentralen på Facebook
Skogscentralen på Twitter