Finska

Ställ en fråga

Fyll i det här fältet.
Fyll i det här fältet.
Fyll i det här fältet.
Blogg

Vi frågar

Har du ärvt skog?
Ja
Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Är du bekant med Skogscentralens digitala tjänster?

Ja (50%)
Nej (50%)

Röster sammanlagt 4 st

Skogscentralen på Facebook
Skogscentralen på Twitter