Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Nyheter

En man står med ryggen till och betraktar en skog som skulle behöva gallras.

19.09.2023

Varför är det en bra idé för skogsägare att ta tillvara energived? 7 frågor

Efterfrågan på energived har ökat rejält. Men i vilka skogar får man energived och hur mycket används i energisektorn? Kyösti Turkia är expert på bioenergi och bioekonomi vid Finalnds skogscentral. Nu svarar han på sju vanliga frågor om energived.

Läs mer
Goda val i plantskogen bär långt

05.09.2023

Goda val i plantskogen bär långt

Vårda plantskogen omsorgsfullt och i rätt tid. De val vi gör i skogsförnyelsen och plantskogsvården påverkar hur skogen ser ut i framtiden. Urpo Tolonen och Esa Lappi har arbetat länge i skogen. De vet hur man på ett lätt sätt kan främja den biologiska mångfalden redan i plantskogsvården.

Läs mer
Närbild på risväxter på skogsbotten.

22.08.2023

Gårdsplan med skogsvegetation ger mångsidigare mikroflora hos barn

I en undersökning som färdigställdes för några år sedan lade man till ytor av skogsmatta och rullgräs samt odlingslådor på gårdsplaner vid daghem i stadsmiljö. Hos barnen märktes en snabb förändring: grön beröring fem gånger i veckan berikade den mikroflora som skyddar mot immunförmedlade sjukdomar redan på en månad.

Läs mer
Timo-Heikki Varis hukar sig mot ett kullfallet träd och riktar kameran mot en stor ticka på en högre kullvallen trädstam.

08.08.2023

Naturen bjuder på mycket att fotografera

Timo-Heikki Varis i Viitasaari har fotograferat i naturen sedan han var ung. Hans mångsidiga hemmamiljö öppnade hans ögon för naturen. Arbetet som journalist på landsortstidningar och lokaltidningar krävde dessutom att han fotograferade själv, så kameran har varit ett viktigt arbetsredskap för honom. Nu är han pensionerad, men fortsätter att fotografera och blogga om naturen.

Läs mer
Producenten Leena Löf står och håller upp vilda örter inför en grupp åhörare. Bakom henne syns björkar och en sjöglimt.

25.07.2023

Känner du de här fyra vildörterna?

Många vilda örter smakar bäst på försommaren innan de blommar, men än är det inte för sent att ge sig ut och plocka. Säsongen varierar från tidig vår till sensommaren eller hösten beroende på ört, vilken del av örten man är ute efter och vad man tänker göra med den.

Läs mer
Trädplantor i en röd plantkorg.

11.07.2023

Fem tips för klimatsmart skogsvård

Klimatsmart skogsbruk handlar om att sköta skogen på ett sätt som motverkar klimatförändringen och samtidigt gör skogen tåligare mot klimatförändringens följder. Här tipsar vi om hur du kan göra din skog klimatsmart.

Läs mer
Människa ristar i en trädstam i skogen

27.06.2023

Nu vill många samla kåda

Kåda är naturens eget mirakelmedel, och den kan plockas eller tappas från träd och tas till vara. Om du vill sälja kåda bör du börja med att hitta en köpare och komma överens om kvalitetskrav och mängder.

Läs mer
En röd trämanege fotograferad från en stubbåker som syns i förgrunden.

13.06.2023

Trä passar bra som byggmaterial på lantgårdar

Trä är ett utmärkt alternativ som byggmaterial bland annat tack vare sin mångsidighet, formbarhet och återanvändningsbarhet. Det är en förnybar resurs som binder kol för en lång tid. Trä passar också bra i lantbruksbyggnader och används för att bygga stall och förråd.

Läs mer
Fullvuxna granbarkborrar och deras avkomma gräver gångar och lägger ägg i trädet.

29.05.2023

Känn igen begynnande insektskador på granbestånd – tre tips till skogsägare

Det kan vara svårt att märka att granbarkborrarna börjat angripa träd. Förändringarna i skogen upptäcks ofta först när skadan är långt framskriden. Skogsägare bör lära sig känna igen svaga träd som är lämpliga förökningsplatser för skadeinsekter.

Läs mer
Många steg från energived till värme

16.05.2023

Många steg från energived till värme

Värmen som strömmar ur elementen under vinterns köldknäppar är slutprodukten i en lång kedja, som börjar med energiveden i skogsägarens stämplingspost. Mellan skogen och värmeelementet ryms många arbetsmoment med olika aktörer och noga planerad logistik.

Läs mer
Skogsägare, pröva åtminstone de här karttjänsterna

02.05.2023

Skogsägare, pröva åtminstone de här karttjänsterna

Har stormen skadat skogen? Och var skulle det löna sig att askgödsla eller lämna naturvårdsträd? Till exempel de frågorna kan du få hjälp med av Skogscentralens karttjänster.

Läs mer
Granplantor i en låda.

18.04.2023

Så här lyckas du med skogsförnyelsen – 4 tips

På våren planterar och sår många skogsägare ny skog. Hur ger man plantorna en så bra start som möjligt? Vad gör markberedningen för nytta, och hur får man till en blandskog? Skogscentralens ledande expert på skogsvård Markku Remes tipsar.

Läs mer
Blogg

Vi frågar

Har du redan skaffat brännved inför vintern?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Finns det ett viltbuskage i din plantskog? 

Ja (75%)
Nej (25%)

Röster sammanlagt 4 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på Twitter

Se mer på Twitter