Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Nyheter

två män bredvid en vedhög

28.06.2022

Den samfällda skogen blickar framåt

Den tioåriga samfällda skogen i Kauhava, Kauhavan yhteismetsä, har kontinuerligt utvecklat sin verksamhet. Man har aktivt gett nya skogsägare möjlighet att komma med och tagit fram nya verksamhetsidéer. När det gäller olika sätt att samla ekologiska produkter kan den samfällda skogen betraktas som en föregångare i hela landet.

Läs mer
Jarkko Vehniäinen och Marja Lappalainen i skogen.

14.06.2022

Seriefigurer berättar om naturhänsyn

Serien Kamala luontos skapare Jarkko Vehniäinen och Marja Lappalainen får idéer till sina serier och illustrationer av vardagliga episoder. Också skogen, naturen och landskapet inspirerar. Paret har under de senaste åren gjort illustrationer till Skogscentralens och Tapios projekt Monimetsä. Under det arbetet har de blivit bekanta med naturhänsyn i ekonomiskog och vad den betyder för naturens mångfald.

Läs mer
Blandskog med tall, gran och björk.

31.05.2022

Tre goda skäl att välja blandskog

Nuförtiden har man börjat övergå från odling av ett trädslag till att favorisera blandskogsodling. Blandskogar ger många fördelar för såväl djuren som skogsägarna.

Läs mer
En grävmaskin med sånbingsskopa sår träd på en avverkningsyta. Till vänster står en person och fotograferar.

17.05.2022

En skopa som kan spara på kostnaderna för frön

För några år sedan fick Kyösti Sipilä i Etseri en snilleblixt om hur han kunde göra skogssådden effektivare de kommande åren. Såningsskopan som han fick idén till markbereder genom fläckupptagning, sår och täcker slutligen fröna. Resultaten av skopsådden följs upp på provytor i olika delar av Finland.

Läs mer
En blommande sälg fotograferad mot en blå himmel.

03.05.2022

Fem tips för vårrundan i din skog

Så här efter snösmältningen är det bra att styra stegen till sin skog och iaktta hur skogen förbereder sig för en ny växtperiod. Nu är det behändigt att kolla hur plantbestånden mår och att planera kommande skogsvårdsarbeten. Före lövsprickningen är det också lätt att fundera ut var det är lämpligt att spara viltbuskage och grupper av naturvårdsträd.

Läs mer
Närbild på en hand på några byggbräder.

19.04.2022

Trä är mer hygieniskt än många andra ytor

Visste du att obehandlat trä dödar bakterier? Forskaren Tiina Vainio-Kaila har undersökt träets antibakteriella egenskaper för sin doktorsavhandling.

Läs mer
Närbild på händer som håller flis.

05.04.2022

Ungskogen i skick och energiveden i rörelse – här är några tips för att komma igång

Nu behövs inhemsk skogsflis. Det här är en bra tidpunkt att kontrollera om du har förstagallringsobjekt i din skog som kan ge energived. Nästa vinters värmeflis samlas under våren.

Läs mer
En skotare samlar träd efter en plockhuggning.

22.03.2022

Planera avverkningar i torvmarksskog noggrant

Kan man driva virke i torvmarksskog när det inte är tjäle? Och hur man kan minimera drivningsskadorna? Klimatförändringen och de milda vintrarna gör traditionell vinteravverkning svårare, men drivningsmetoderna och maskinerna utvecklas och banar väg för en mångsidigare virkesdrivning.

Läs mer
Anni Pylvänäinen sitter på en trädstam i en vintrig skog.

08.03.2022

Vi arbetar med skog, natur och skogsägare

Vi som jobbar på Skogscentralen producerar information om skog och natur, granskar utförda arbeten i skogen, beviljar stöd och ger skogsägare råd i skogsvård, naturhänsyn och skydd av skog. Och mycket mer. Här berättar tre medarbetare om sitt arbete och vad som driver dem.

Läs mer
Kaisa Kolehmainen med björkskogen i bakgrunden.

22.02.2022

En björkskog växte upp på åkern – så här lyckades beskogningen

Att beskoga en åker är ofta en kamp mot gräs och sorkar, och dessutom behöver man oftast gödsla. Det är mycket arbete, men belönande när det lyckas. På Kaisa Kolehmainens åker planterade man björkplantor för ungefär tio år sedan. Förra sommaren var det redan dags för den första gallringen.

Läs mer
Mikko, Antti och Ville Palomäki står framför en hög trave virke som ska flisas. Snön ligger på marken och solen skiner.

08.02.2022

Värmeföretagare i andra generationen

Lappobon Mikko Palomäki har 40 års erfarenhet av flisvärmeproduktion, först på sin egen gård och sedan med ett värmeföretag som bisyssla till jordbruket. Under årens lopp har volymerna ökat, och nu är det sönerna Antti och Ville Palomäki som driver verksamheten.

Läs mer
Olika träbitar på en hylla.

25.01.2022

Snickeriernas spillvirke kommer till användning i skolslöjden

Mängder av överblivet högklassigt trä från snickerierna går till värmeverken, där de bränns. Nu återanvänds en del av överskottsvirket istället på slöjdlektionerna i skolor, och elevernas kunskaper om träslag och träproduktsbranschen ökar. Idén till konceptet kläcktes i ett pilotprojekt som Skogscentralen driver.

Läs mer
Blogg

Vi frågar

Har du lämnat viltbuskage i din skog?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Har du tittat på checklistan för naturhänsyn?

Ja (%)
Nej (100%)

Röster sammanlagt 1 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på Twitter

Se mer på Twitter