Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Henna Höglund: Bekämpa skogsskador som du bekämpar influensa

24.02.2023

Henna Höglund

Skribenten leder projekten Sprucerisk och Tyvituho vid Skogscentralen och funderar dagligen på hur människans och skogens samexistens kan gynna bådas liv.

Alla bloggtexter

Håll avstånd. Tänk på handhygienen. Sök vid behov vård när du har symtom.

I och med influensor och corona har vi kunnat lära oss enkla och effektiva sätt att förhindra smitta. Tänk om vi kunde tackla skogsskador på samma sätt i vardagen?

Rottickan och granbarkborren är en naturlig del av skogsnaturen, men de orsakar stora beståndsskador i skogen och ekonomiska förluster för skogsägarna. Skadornas får vi lov att tackla, men vi vill inte att någondera utvecklas till en epidemi. Med några enkla åtgärder kommer vi långt.

Avstånd, hygien och symtom – det gäller också i skogen

Att hålla avståndet betyder i dagens skogar att man har en mosaik av skogsområden i olika ålder. Det är ett resultat av hur skogarna skötts och brukats genom tiderna, och av att skogsägandet är långt uppdelat. I framtiden betyder avstånd mera blandskog, alltså flera trädslag i skogen.

Hygien innebär att man på ett genomgripande sätt upprätthåller skogens hälsa för att undvika skogsskador. Frisk granskog kan försvara sig mot granbarkborren, men försvagade träd är lätta byten för insekterna. Och rotrötan kan leva i trädbeståndet även om den inte syns – en lömsk åkomma. Ypperliga och långsiktiga åtgärder är att tänka rätt trädslag på rätt växtplats när man förnyar skogen och att behandla stubbarna med bekämpningsmedel när man avverkar.

På platser som redan drabbats av rotröta bör man fästa mer vikt vid hygienen i fortsättningen. Att lokalisera rotrötan i stubbarna efter en avverkning och beakta rotröteförekomsten i skogsbruket kräver företagsamhet och många steg i terrängen, men det effektiverar punktbekämpningen av rotröta.

En punktåtgärd för att sanera områden som infekterats av rotröta är att byta trädslag på det drabbade området. Då är det möjligt att också i fortsättningen ha gran på andra områden runtomkring som lämpar sig för trädslaget. Om man funderar på att få till en ny skog av redan befintligt plantuppslag bör man överväga noggrant utifrån den rötinformation som finns.

Förutom många steg i terrängen behöver man information från avverkningsmaskinerna i punktinsatserna mot rotröta. De kommande decenniernas skogsägare tackar om vi bromsar rotrötans spridning redan nu.

Att identifiera symtom och uppsöka vården likställer jag med att öka kunskaperna och arbeta för ett gemensamt mål: vi måste se och beakta skaderiskerna vid alla skogsbruksåtgärder. Som skogsägare kan man själv lära sig att upptäcka symptom på skogsskador. Ett sätt är att lära sig är Skogscentralens nya barkborreguide och e-kurs. Senare i år kommer det också en e-kurs om rotröta.

Skogsskador känner inga fastighetsgränser, alltså är bekämpningen en gemensam sak

En viktig sak som skogsägaren kan göra är snabb och lätt: kontrollera att Skogscentralen har din rätta e-postadress. När dina kontaktuppgifter som skogsägare är rätt i MinSkog.fi kan vi meddela dig om bekämpningsavverkningar i skogar i närheten, så att du vet att hålla extra koll på hur din skog mår.

Det är viktigt att inte bara iaktta och upptäcka symtom, utan också berätta om dem. Öppenhet hjälper oss alla. Att bekämpa barkborre- och rotröteskador i skogarna är vår gemensamma sak.Nyttiga länkar

Du kan läsa barkborreguiden och snabbkursen om granbarkborren via Skogscentralens webbplats.

Kontrollera din e-postadress i tjänsten MinSkog.fi.

Mer information om projekten SPRUCERISK och Tyvituho finns på Skogscentralens webbplats. 

Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.