Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Anssi Niskanen: Skogscentralen – hjälper skogsägarna att fatta beslut

18.02.2021

Anssi Niskanen

Skribenten är forstmästare och forstdoktor och arbetar som Skogscentralens näringsdirektör i Lahtis. När han själv säljer virke eller planerar skogsvård använder han e-tjänsten MinSkog.fi.

Alla bloggtexter

Nyligen frågade vi finländska skogsägare hur väl de känner Skogscentralens tjänster. Nästan 2000 personer svarade, och enligt dem är våra mest kända tjänster rådgivningen och utbildningen, som 82 procent uppgav att de kände till. Beviljandet av stöd för skogsbruk (73 procent) och övervakning av lagar som berör skogsbruket (70 procent) var de därefter mest kända av Skogscentralens tjänster bland skogsägare. 

74 procent av dem som svarade uppgav att de använt e-tjänsten MinSkog.fi. Lika många uppgav att de har sökt Kemera-stöd. Nästan två tredjedelar hade sökt information på webbplatsen Skogscentralen.fi eller lämnat in en anmälan om användning av skog. Att de här tjänsterna, som huvudsakligen är elektroniska och lagstadgade, är så välanvända kommer inte som en överraskning. Däremot var det överraskande att hela 40 procent uppgav att de deltagit i kurser eller evenemang som Skogscentralen ordnat och nästan lika många fått personlig rådgivning av Skogscentralen. 

Mångsidig rådgivning och utbildning

I rådgivningen har vi som mål att hjälpa skogsägarna att fatta medvetna beslut som främjar deras egna mål. Vi strävar efter att berätta objektivt och jämlikt om skogsvård, användning av skog och om naturvård. Vi vill hjälpa speciellt sådana skogsägare som inte är så insatta i skog och skogsbruk. I slutändan är det ägaren som bestämmer vad som ska göras med skogen eller om något alls ska göras med skogen. 

I våra kurser berättar vi om aktuella frågor inom skogsbruket. I år ordnar vi utbildning om bland annat naturhänsyn i ekonomiskog, om klimatförändringens inverkan och om skaderisker. I projektverksamheten utvidgas vårt kursutbud till bland annat naturprodukter, energianvändning av skog och generationsskiften på skogsfastigheter. 

Skogscentralen är känd för sina högklassiga och praktiskt inriktade kurser. I kurserna deltar årligen cirka 15000-20000 skogsägare och cirka och cirka 3000–4000 personer som arbetar i skogsbranschen. Deltagarresponsen på kurserna är utmärkt, 4,0–4,3 på en skala från 1 till 5.

Tjänsterna digitaliseras

Många av våra kunder har redan gjort anmälan om användning av skog eller Kemera-ansökningar på nätet i MinSkog.fi. Det är knappast någon av de som använt våra elektroniska tjänster som vill gå tillbaka till pappersblanketter, som är besvärliga att fylla i och tar längre tid att handlägga. Till exempel Kemera-stöd för vård av ungskog betalas i bästa fall på mindre än ett dygn efter att den elektroniska anmälan lämnats in. 

Coronaepidemin flyttade en stor del av fjolårets utbildningar till nätet. När vi blev tvungna att begränsa den fysiska närvaron sänktes tröskeln både för att ordna utbildning och kurser, och för att delta i dem. Epidemin ledde till ett digitalt framsteg för ärendehantering, rådgivning och utbildning som vi aldrig tidigare upplevt på Skogscentralen. 

Vi på Skogscentralen hoppas att skogsägarna och aktörerna också i fortsättningen får betjäning i aktuella skogsfrågor som svarar på deras behov. Vi lovar våra kunder objektiv experthjälp inom skogsbruk, dels ansikte mot ansikte, men dels allt mer på nätet och digitalt.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.