Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Ari Eini: Skogscentralen går in i framtiden med information och kunskap

25.03.2021

Ari Eini

Skribenten är forstmästare (agroforstmagister), och leder Finlands skogscentral från Lahtis. På fritiden försöker han hålla konditionen uppe och rör sig gärna i skogen på ett mångsidigt sätt.

Alla bloggtexter

I och med att Skogscentralens tioåriga inventeringsprogram är klart finns det nu täckande information om privatskogarna i Finland. Totalt 13,9 miljoner hektar, 99 procent av privatskogsarealen, har inventerats. Samtidigt som de sista uppgifterna blev färdiga började ett nytt, sexårigt inventeringsprogram. Tack vare den kortare tiden och ny teknik kommer den nya informationen att vara exaktare och mer uppdaterad än förr.

Den förbättrade skogliga informationen och naturinformationen förbättrar Skogscentralens arbete. I MinSkog.fi-tjänsten eller genom rådgivning får skogsägaren just den information hen behöver om viktiga skogsvårdsarbeten och naturobjekt i sin skog. Med korrekta och exakta data kan vi i fortsättningen automatisera såväl skogsägar- som företagstjänster – och tjänster i anslutning till rådgivning och verkställande av lagar. 

Mer täckande övervakning av att skogslagstiftningen följs 

I fjol fick vi också ett satellitbaserat system för att övervaka att skogslagen följs. I bästa fall går en elektronisk anmälan om användning av skog igenom systemet automatiskt. Den som lämnat in ansökan måste ändå vänta de tio dygn som lagen kräver innan arbetet inleds. Om man behöver börja avverka tidigare än så ska man ansöka om undantag från tidsfristen. Fältgranskningarna efter avverkningarna görs med drönare.

En trovärdig och täckande övervakning av skogslagstiftningen ger skogsbranschens aktörer aktuell information om deras verksamhet och hjälper dem att förbättra både sitt ekonomiska och sitt ekologiska resultat. Den nya, trovärdiga och täckande övervakningen utgör grunden för skogsbrukets berättigande.

Vi erbjuder tjänster där kunden använder dem

På Skogscentralen gick övergången till distansbetjäning av kunder snabbt. Antalet personer som deltog i Skogscentralens utbildning minskade i fjol, men rekommendationsindexet, som mäter hur nöjda kunder är, hölls på en glädjande hög nivå både för kursevenemangen och rådgivningen. Intresset för att använda distanstjänster bevisades också av evenemanget Skogsägarens dag, som Skogscentralen ordnade tillsammans med aktörer i branschen. Över 5000 åhörare runt om i landet deltog i evenemanget.

Skogscentralen kommer allt mer att erbjuda tjänster i många olika kanaler. Det digitala, automatiska och mobila kommer att öka, men det viktigaste är att kunden får de tjänster hen behöver via den kanal som passar just hen bäst: vi erbjuder lösningar och gör kundens vardag lättare.

Skogscentralen förnyar också sin webbplats, och i fortsättningen hittar du alla våra tjänster på samma adress, www.skogscentralen.fi. Vi väntar oss att den nya webbplatsen kommer att användas mycket, och vi hoppas att du finner lösningar och svar där.

Skogsdata ger konkurrensfördel

Det gångna året visade att den offentliga sektorn och näringslivet gjort rätt när de satsat på skogsdata. Både de som byggt informationstjänster och informationssystem och skogsproffsen och skogsägar-kunderna har lärt sig utnyttja de digitala distanstjänsterna – någon återgång till det gamla finns inte.

Förädling av skogsdata ger otaliga möjligheter för hela skogsbranschen att förbättra den ekonomiska, ekologiska, sociala och klimatmässiga hållbarheten. En viktig del av förädlingen av information är att den cirkulerar: information slits inte av att användas, den berikas.

Under ett decennium har ett ekosystem av skogsdata byggts upp i vårt land, och det systemet torde vara världsunikt i sitt slag. I det här ekosystemet rör sig informationen smidigt tack vare en skogsdatastandard som vi byggt upp tillsammans. Varje del av ekosystemet drar nytta av att det fungerar – och för att leva måste varje del också tillföra något för att systemet ska fungera.

Oändliga möjligheter i skogs- och naturinformation

Skogscentralens framtid bygger på skoglig information och naturinformation. Alla våra tjänster utnyttjar och berikar vår skogs- och naturinformation: informationens kvalitet och användningen av informationen utgör kärnan i vår verksamhet och vår kompetens. Vi arbetar för att våra tjänster i olika kanaler ska ge våra kunder och andra intressegrupper lösningar och avsevärd nytta. Tillsammans med olika aktörer bygger vi upp en god skogsvård, förnybart skogsbruk, skogsbranschen och den finländska välfärden.

Även om två av våra enorma globala gemensamma utmaningar, klimatförändringen och att stärka den biologiska mångfalden, har hamnat något i skymundan i nyheterna och politiken under coronakrisen, har de inte försvunnit någonstans. En ännu bredare användning av skogs- och naturdata är en nyckel också när det gäller att lösa och motverka dessa massiva globala utmaningar.

Uppdaterad, täckande, noggrann, mångsidig och öppen skogs- och naturinformation ger den finländska skogsnäringen och användningen av skog en konkurrensfördel som inte finns någon annanstans. Den chansen bör man ta vara på.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.