Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Esa Lappalainen: Ärvd skog gör man klokast i att sälja

13.08.2020

Esa Lappalainen

Skribenten arbetar på Finlands skogscentral som expert på skogsfastighetsstruktur. I arbetet har han upptäckt att planerade ägarbyten medan den gamla skogsägaren lever vållar minst bekymmer för den nya skogsägargenerationen. 

Alla bloggtexter

Om man säljer eller ger en skogsfastighet i gåva får den blivande skogsägaren bättre förmåner än vid arv. Om målet är att hålla kvar skogen inom släkten lönar det sig att sköta generationsskiftet medan man lever. 

Ungefär hälften av skogsägarna tänker ge sin skogsfastighet vidare som arv. Beror det på deras egna efterenheter för decennier sedan? Arvsskatten och skogens beskattningsvärde var låga, och den arealbaserade skogsbeskattningen påverkades inte av om man sålde virke för att kunna betala arvsskatten. ”Vi gör som förut”.  

Tiderna har förändrats. Om man vill lämna över en skogsfastighet utan betalning lönar det sig inte att lämna den i arv. Arvsskatte- och gåvoskatteskalorna är nästan samstämmiga. Den gåvoskatt som betalas är mindre än arvsskatten som kommer flera år senare. Gåvoskatten betalas endast för gåvan som ges. I arvet ingår hela egendomen, vilket i och med skatteprogressionen kan göra arvsskatten för skogen högre än vad gåvoskatten skulle ha varit. Den som fått skog i gåva kan också få skogsgåvoavdrag, som gör att man får en del tillgodo i beskattningen av virkesförsäljningen. 

Pengarna som behövs till att betala arvsskatten får man många gånger genom att sälja virke. Då skogsarv inte ger några skatteavdrag går en ansenlig del av fastighetens värde till skatter för virkesförsäljning och utgifter för plantering eller sådd. 

Om man ärvt skog är det värt att fundera på vad man ska göra med den. Om arvingen bestämmer sig för att sälja fastigheten så lönar det sig inte att sälja virke från den. För separat virkesförsäljning betalas en kapitalskatt på 30-34 procent. När man säljer träden med fastigheten blir det mindre skatt att betala eftersom det fastställda arvsskattevärdet eller den presumtiva anskaffningsutgiften dras av när man räknar ut överlåtelsevinsten. I beskattningen av virkesförsäljning finns inga sådana avdrag. Det bildas ingen överlåtelsevinst när fastighetens försäljningspris är lika stort som det värde som använts i arvsbeskattningen. Då blir det enbart arvsskatt att betala. 

Det är bra om skogsfastighetens värde i arvsbeskattningen är så nära dess verkliga värde som möjligt. Om köpesumman skiljer sig från det värde som använts i arvsbeskattningen kan man begära att arvsskatten ändras. Fram till slutet av år 2020 kan man söka ändring i arvsbeskattning som har verkställts 2015.

Ett dödsbo fattar sina beslut enhälligt. Med tiden blir det svårare att dela egendomen och göra affärer mellan delägarna. I medeltal blir det bråk i vart femte dödsbo. Genom att sälja fastigheten kan man bespara släkten många tråkigheter. Pengar går lätt att dela jämnt. 
 

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.