Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Helena Reiman: Samarbete är skogsprogrammets kärna

13.02.2020

Helena Reiman

Skribenten är forstmästare och arbetar som regiondirektör vid Skogscentralen. Ett skogsproffs som efter 35 år fortfarande brinner för sitt arbete. På fritiden brukar hon åka skidor, vandra, plocka svamp och umgås med barnbarnen.

Alla bloggtexter

De regionala skogsprogrammen främjar en mångsidig och hållbar användning av skogen. I Finland har man skrivit och verkställt skogsprogram sedan slutet av 1990-talet. Programmen har levt med tiden: de första skogsprogrammen var omfattande informationspaket om skogarna i landskapet. I de skogsprogram som är i kraft i dag har samarbete, det konkreta och möjligheten att uppdatera betonats starkare än förr. Koldebatten går het i skogsbranschen. I sinom tid kommer man kanske att kunna se hur det klimatsäkra skogsbruket och samordningen av olika sätt att använda skogen betonades ännu tydligare i de skogsprogram som nu bereds.

Den nationella skogsstrategin 2025 innehåller de centrala riktlinjerna i den finländska skogspolitiken, bland annat utvecklingens tyngdpunkter och åtgärder. Genom skogsstrategin länkas skogsbranschen ihop med både inrikespolitiken och den internationella skogspolitiken. De regionala skogsprogrammen tillför det regionala perspektivet, alltså regionala utvecklingsåtgärder.

Öppen beredning med många röster

Just nu bereds de regionala skogsprogrammen för perioden 2021-2025. Beredningen sker öppet och pluralistiskt. Experter från vitt skilda områden har bjudits in till arbetsgrupper för virkesproduktion, användning och förädling av virke, annat utnyttjande av skogen (turism, naturproduktsbranschen) och förbättring av miljöns tillstånd.

Dessutom ordnas Vi pratar om skogen-evenemang i olika delar av landet, och där kan alla som är intresserade av skogsprogrammen delta. Den stora allmänheten kan också framföra sina åsikter om skogsprogrammen fritt på nätet under hela den tid som programmet bereds. På sensommaren 2020 är det dags för den officiella remissrundan.

Konkreta åtgärder för en hållbarare framtid

Det finns stora skillnader mellan regeringspartierna, olika organisationer, medborgare och forskare i hur de anser att skogen borde skötas och användas. En del av oss ser skogen i första hand ur klimat- och biodiversitetssynvinkel, andra prioriterar ekonomisk välfärd eller något annat. Speciellt viktig är förstås skogsägarens synvinkel: i grundlagen finns paragrafer om egendomsskydd, näringsfrihet och rätt till arbete. Även om skogen som naturresurs, livskälla, förstås är en annan slags egendom än till exempel en aktieportfölj.

Med en hållbar och mångsidig användning av skogen är Finlands framtid mer hållbar. Vi borde komma vidare från ja-och-nej-diskussionen och finna konkreta åtgärder för att föra branschen framåt. Ständiga motsättningar och en vilja att missförstå leder ingenvart. Må det så handla om avverkningsnivåer, avverkningssätt eller skyddsarealer.

Samarbete ger mer

De regionala skogsprogrammen blir klara i höst. Då har den regionala skogssektorns utvecklingsmål, tyngdpunktsområden och åtgärder klarnat.

Om jag var skogsprogramsarbetets goda fe skulle jag önska att man hittar några bra åtgärder för varje dimension av skogsanvändningen, så att den ekonomiska, ekologiska, sociala eller kulturella användningen av skogen kan föras framåt. Åtgärder som inte delar meningarna, utan enar medborgarna.

Skogsprogrammen är en av Skogscentralens lagstadgade uppgifter. De skrivs under de regionala skogsrådens styrning. Medlemmarna i skogsråden representerar ett brett spektrum av olika intressegrupper.

Välkommen med i arbetet med landskapets skogsprogram!
 

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.