Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Jyrki Haataja: Hållbart – skogsbruk, mångbruk och naturvård tillsammans

10.12.2020

Jyrki Haataja

Skribenten är forstmästare och arbetar som ledande expert på regionutveckling vid Finlands skogscentral. En viktig del av hans arbete är att planera och leda beredningen, verkställandet och uppföljningen av de regionala skogsprogrammen. Fritiden tillbringar han oftast i skogen, där han jagar och njuter av andra skogliga hobbyer.

Alla bloggtexter

I de regionala skogsprogrammen 2021–2025 som offentliggjordes i början av december ser man på skogen som en helhet. När vi satte igång med beredningsarbetet i september 2019 bestämde vi genast att skogsprogrammen skulle ha hållbarhet som bärande tema.

Programmen ger svar på frågan: Hur kan vi på bästa sätt använda skogen som en helhet, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt, och på ett sätt som också beaktar det förhållande som vi finländare har till skogen. Frågor som speciellt kom upp var den biologiska mångfalden och klimatsmart skötsel och användning av skogen – allt det här under hållbarhetstemat.

För att säkerställa hållbarhetsperspektivet arbetade tre beredningsgrupper i vart och ett av de fjorton skogsprogramsområdena. Grupperna beredde åtgärder i den virkesbaserade värdekedjan, i annan användning av skogen och ur miljöperspektiv. Grupperna funderade på skogsanvändningen utifrån den egna regionens behov och mål. I processen sammanjämkades olika perspektiv till ett gemensamt skogsprogram för olika aktörer som använder skogarna i området.

Andra mål i programmen förutom klimatsmart skogsbruk är till exempel att utveckla mervärdet från naturturismen, naturproduktsbranschen och skogsbaserade hälso- och välmåendetjänster, samt deras förutsättningar och samarbete med skogssektorn. Naturhänsyn är en fast del av skogsvården och tjänsterna inom skogsbranschen.

Skogsprogrammen är alltså inte program enbart för skogsbruket, utan gemensamma, mångsidiga arbetsprogram. Tack till alla cirka 600 experter och ansvariga personer i regionerna som var med och beredde världens bästa regionala skogsprogram.

Nu börjar den svåraste och viktigaste biten: att verkställa programmen på ett lyckat sätt. Det gör vi genom samarbete och på ett hållbart sätt.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.