Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Tapani Hämäläinen: Skogscentralens digitala tjänster gynnar hela skogsbranschen

05.12.2019

Tapani Hämäläinen

Skribenten bor i Lahtis och har förut arbetat som officer. Han inledde år 2017 arbetet som Skogscentralens utvecklingsdirektör. Han älskar olika manicker och kopplar av tillsammans med barnen eller genom att utöva triathlon.

Alla bloggtexter

”Skogen växer i 100 år och ett kvartal är alltså 25 år.” Det var en av de första sakerna jag hörde då jag med noll erfarenhet av skogen kom till Finlands skogscentral för två år sedan. I skogsbranschen har det här ändå inte betytt långsam utveckling eller avvisning av nya innovationer, tvärtom.

Vad gäller digitaliseringen hör skogsbranschen till föregångarna. I praktiken syns det här till exempel i den information som vi har om skogen tack vare bra inventeringsmetoder som hela tiden utvecklas – och framförallt i hur den här informationen utnyttjas i hela branschen. Det syns också till exempel i hanteringen av drivningskedjor och i en förståelse för och optimering av värdekedjan från skogsmaskinen till produktionsanläggningen.

Skogsbranschens innovativa tjänster och mycket bra grunddata håller i internationell jämförelse och i de nyaste frågorna visar vi riktningen för andra.

Tjänster utvecklas för kundernas behov

Skogscentralen har som mål att i framtiden vara en allt starkare data- och expertorganisation. Då måste skogsdata vara av bra kvalitet. Vi måste också ha effektiva kanaler och gränssnitt med vilka vi kan ta fram kvalitativ information åt alla som behöver det.

Kundernas behov och kundförståelsen kommer i framtiden att utgöra en allt starkare grund för utvecklingen av våra tjänster. För att nå målet har Skogscentralen gjort upp en digital vägkarta där vi beskriver förnyelsen av systemen, reformernas tidtabell och våra resurser för arbetet.

Digivägkartan verkställs under 2019-2022 och arbetet har börjat bra. Kundnyttan av de olika projekten styr prioriteringen och beslutsfattandet.

Det här eftersträvar vi:

  • Skogsdata av bra kvalitet uppstår då vi tar i bruk en ny inventeringsmetod, förnyar skogs- och naturdatasystemen och uppdaterar skogsdata med information som vi får från avverkningsmaskinerna.
  • Vi förbättrar vår kontroll över kundinformationen, riktar in informationen till kunderna noggrannare och betjänar våra kunder bättre genom att förnya vårt kundadministrationssystem, genom att förbättra kvaliteten på information om ägare och fastighet genom dataunderhåll och genom att ta i bruk verktyg för automatisk kommunikation och kundanalys.
  • Vi förnyar e-tjänsten MinSkog.fi så att tjänstens alla egenskaper kan användas oberoende av utrustning, alltså också mobilt. Samtidigt kombinerar vi de nuvarande separata apparna så att kunden använder bara en app. På det sättet främjar vi funktionaliteten hos de e-tjänster och andra kanaler för elektronisk ärendehantering som kunderna använder.
  • Vi riktar in skogslagsgranskningarna bättre och effektiverar fältarbetet genom att utnyttja nya datakällor (bland annat satelliter och drönare), genom att förnya systemen som används i fältarbetet samt genom att övergå till pekdatorer.
  • Vi lyssnar på kundernas behov och utvecklar våra tjänster och gränssnitt för delning av öppet tillgänglig information. På det sättet främjar vi uppkomsten av nya tjänster.

De här reformerna kräver betydande ekonomiska insatser av Skogscentralen och mycket arbete, men utan dem kan vi inte svara på framtidens behov.

Skogscentralens personal måste kunna helt andra saker år 2023 än idag. Vi förbereder oss på det genom att kartlägga kunnandet och erbjuda lärostigar.

Målet är ändå klart. När år 2023 är här kan Skogscentralen ännu bättre svara på kundernas behov och agera som en data- och expertorganisation som gynnar hela branschen.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.