Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Kom ihåg de här tipsen när du skaffar och lagrar ved

Om du själv gör klabbar av långved eller behöver köpa färdig ved är det bra att vara ute i god tid på våren. Kom även ihåg tipsen för att torka och lagra ved.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Kom ihåg de här tipsen när du skaffar och lagrar ved

Vintern är en bra tid att kvista och kapa långved. Bild: Pekka Vehkaperä

21.03.2023

Text: Outi Suoranta

Det varit stor efterfrågan på ved de senaste åren. Den här vintern blev många konsumenter utan. För att samma sak inte ska hända igen är det bra att skaffa ved i god tid. Vi har samlat några viktiga och aktuella tips som är bra att komma ihåg när man skaffar och lagrar ved.

1. Kom ihåg årscykeln för ved 

Det finns en viss årscykel som de som gör ved själv eller köper ved bör ta i beaktande. Gör eller köp långved på hösten. Kapa av långveden och klyv klabbarna på vintern. Om du gör veden själv ska du låta klabbarna torka i vårvinden. Om du eldar med köpt ved, beställ den i vår för leverans i höst. På sommaren ska torr ved flyttas till ett lider eller staplas och övertäckas. Om du har beställt ved är det bra att under sommaren säkerställa att den också kommer att levereras.

Årsklocka för vedanskaffning Hösten: fäll eller köp långved. Vinter: kapa långveden, klabba veden. Vår: beställ ved, låt veden torka i vårvinden. Sommar: säkerställ att den beställda veden kommer att levereras, flytta torra klabbar till ett lider eller stapla och täck över.

2. Köpt ved eller ved ur egen skog 

Färdig ved kan köpas på nätet, till exempel via Halkoliiteri eller Mottinetti. Ved säljs också på Tori.fi och Facebook. En del säljare annonserar ut ved i tidningar. Vissa skogsvårdsföreningar förmedlar också långved. Just nu kan man bli tvungen att betala mer än vanligt för ved. Vedpriserna har stigit med cirka 30–40 procent på ett år.

Du som äger skog kan själv hugga ved. För ändamålet kan du också skaffa ett litet skogsskifte på egen hand eller tillsammans med någon annan. Du kan också köpa långved och trädkronor ur någon annans skog. Här lönar det sig att vara aktiv: följ avverkningar och kontakta markägarna.

För avverkning till husbehov behövs ingen anmälan om användning av skog. Anmälan behöver inte heller göras vid avverkning av bestånd med en medeldiameter på högst 13 centimeter, förutom om avverkningen görs i en särskilt viktig livsmiljö. Miljöhänsyn är bra att tänka på annars också. Exempelvis bör murket virke inte samlas upp i skogen för att användas som brännved. Om möjligt, samarbeta med andra som gör ved när det blir dags att transportera slanorna från skogen till den plats där de ska kapas. 
 

3. Tänk på säkerheten och skaffa lämplig utrustning

Satsa på säkerheten och utrustningen om du själv fäller träden eller sågar dem till vedträn. Det är ytterst viktigt att använda byxor, skor och handskar med skärskadeskydd. Den som samlar in brännved bör bära hjälm med hörselskydd och bra visir. Om hjälmen inte är försedd med visir, kom ihåg skyddsglasögon.

Om du går ut i skogen ensam, berätta för dina närstående vart du är på väg och se till att mobiltelefonens batteri är laddat. Det är också bra att ladda ner appen 112 Suomi i telefonen. Med hjälp av den kan du dela uppgifter om var du befinner dig till räddningsväsendet om olyckan skulle vara framme. En förstahjälpsförpackning ska man också alltid ha med sig.

Ett tak över vedstaparna. I bakgrunden syns en gammal lada. Det är vinter och snö på marken.Ett luftigt skärmtak är det bästa stället att torka ved. Bild: Pauli Juntunen

4. Torka och lagra rätt 

Det bästa stället att låta veden torka på är en solig plats där det blåser lite. Markfuktighet, regn och avrinnande vatten får inte komma i beröring med veden. Man kan till exempel placera lastpallar i omlott eller två pallar ovanpå varandra under den ved som ska torka. En bra tumregel är att det ska finnas så mycket plats under veden att en katt kan röra sig där. 

Mars är en utmärkt månad att göra klabbar. Veden borde vara gjord före början av maj. Då har den tillräckligt med tid att torka. Om veden börjar torka för sent kan det börja växa mögel på den. 

Är det då bäst att torka veden i stapel eller på hög? Här har experterna olika åsikter: en del gillar att stapla medan andra talar för torkning på hög. När man staplar björkved är det bra att placera den kluvna ytan uppåt. 

Det bästa stället att torka ved är ett luftigt skärmtak dit man kan flytta den kluvna veden direkt. Även i ett förråd bör ved placeras på ett underlag och skyddas mot fukt. 

Kom ihåg brandföreskrifterna när du lagrar ved. Lagra inte ved i garaget, källaren, på vinden eller under takröstet. I väntan på eldning inne i ett varmt bostadshus bör man förvara högst en halv kubikmeter ved i taget.

Byggbestämmelserna i fråga om förråd och lider varierar stort: kontrollera läget hos byggnadstillsynen i din kommun innan du börjar bygga. Den reviderade markanvändnings- och bygglagen träder i kraft i början av år 2025. Därefter krävs inte längre bygglov för en byggnad under 30 kvadratmeter eller ett skyddstak under 50 kvadratmeter.


Artikeln baserar sig på föreläsningar och information till skogsägarna i anslutning till klimatprojektet ILMO https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/ilmo (Webbinariet ”Kotitalouksien polttopuun hankinta ja varastointi”). På webbinariet föreläste experterna Pekka Vehkaperä, Kari Kaleva samt projektsakkunniga i ILMO-projektet Pauli Juntunen.

Björkklabbar staplade under ett tak. Till höger står en huggkubbe med en yxa.Björkklabbarna bör placeras med den kluvna sidan uppåt. Bild: Kari Kaleva

Kommentarer
Jurgen B 27.07.2023 klo 19:25

Hej

Gunnar 03.11.2023 klo 21:57

Tack för informationen😊

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.