Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Hälsa från skogen

Studier visar att vistelse i skogen har många positiva effekter på den fysiska och mentala hälsan. Psykologen Kirsi Salonen tar ut allt av naturens hälsonytta genom att ta med sina kunder ut i skogen.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Kirsi Salonen står och lutar sig mot en trädstam, en gammal gran. Solstrålar sipprar in mellan grenverken.

För Kirsi Salonen är skogen lika viktig som näring. Hon låter bli att avverka den egna skogen och utnyttjar istället den för att må bra.

27.08.2019

Text och bilder: Maria Mäki-Hakola

På gården hörs syrsorna spela. Getterna och hönsen gör sina egna ljud och från busken kommer en svart katt gående som också har något att säga. Den varma vinden får trädens löv att prassla. Skogen är närvarande vart än man tittar. Eko- och miljöpsykolog Kirsi Salonen lever verkligen som hon lär.

Forskning visar att vistelse i skogen har många positiva effekter på såväl det fysiska som det psykiska välmåendet. Blodtrycket går ner, pulsen blir jämnare, stressen minskar och humöret blir bättre. Bara att vara nära skogen hjälper. Redan på 1980-talet noterade man att en sjukhuspatient i genomsnitt kan skrivas ut några dagar tidigare och behöver mindre smärtstillande om det finns natur i närheten.

Går sin egen väg

Kirsi Salonen är eko- och miljöpsykolog och bor i Vesilahti i Birkaland. Hon känner mycket bra till den nytta som naturen erbjuder hälsan. Hon har studerat naturens hälsoeffekter och slutför just nu en doktorsavhandling om hur upplevelser i naturen kan vara helande och terapeutiska.

För ett tjugotal år sedan fanns det betydligt mindre kunskap om naturens hälsonytta. Salonen har aktivt röjt väg åt sig för att komma till den punkt hon är vid idag. Hon har varit företagare sedan 1998 och ordnar aktivt terapisessioner i naturen.

Kirsi Salonen omgiven av sina getter i ett sommarlandskap. Närmast kameran syns ansiktet på en get som slickar sig om munnen.​​​​​​​På Kirsi Salonens gård betar getter. De samlas runt henne i hopp om att bli klappade eller få en godbit.

Lugn och hälsa från skogen

Det finns bevis för att naturen ger ökat välmående jämfört med en byggd miljö. Miljöpsykologin pratar om att naturen helar, det vill säga naturen låter en återhämta sig från till exempel stress bättre än en miljö som är byggd av människan. För Salonen räcker inte teorierna om att naturen helar.

- Hur kan bara återhämtningen förklara de forskningsresultat som visar att människor lever längre i bostadsområden som ligger nära naturen. Hur kan återhämtningen förlänga livet eller bota sjukdomar, undrar Salonen.

Salonen berättar att folk är mindre sjuka i områden där naturen är lättillgänglig. Också aggressivitet och överaktivitet minskar. Deprimerade personer mår bättre, vilket Salonen också noterat med sina egna kunder. ”Inte har jag någonsin varit deprimerad i naturen” får Salonen ofta höra.

Alla sysslor i naturen är inte automatiskt bra och helande. Det har betydelse hur mycket man exponeras för naturen och av hurdan kvalitet exponeringen är samt hurdan kontakt man har med naturen. Vägledda naturupplevelser kan ge mera än spontana naturupplevelser och till exempel rädsla och andra motstridiga känslor förekommer mer sällan.

- Om det räckte att utsättas för växtlighet skulle ju ingen bondhustru eller skogshuggare vara deprimerad eller slutkörd. Om man har ett högt tryck på sig att man måste få ut allting av sin näring så får man inte ut någon hälsonytta av naturen, säger Salonen.

I förgrunden ligger en hund på sidan på marken. Längre bort hänger en blå hängmatta.​​​​​​​Hängmattor hänger mellan träden. På gården trivs både människor och djur.

Insikter i skogen

Kirsi Salonen säger att den mest radikala förändringen i relationen mellan henne och hennes kund sker då de går ut i skogen efter att först ha varit inomhus. Utomhus är situationen mer spontan, äkta och jämlik.

- I skogen kan man till exempel plocka upp lite bark och börja känna på det och det känns inte alls konstigt. Kunden måste inte längre fundera på vad hen förväntas säga och göra och om det är smart. Då börjar det verkligen hända saker.

I naturen börjar folk mycket snabbt inse saker om sitt eget mående, också utan att terapeuten behöver ge någon vägledning. I skogen kan man också göra lustiga saker och känna sig säker och nära.

- Jag berättar för kunden att jag finns här och att jag är till ditt förfogande. Kunden kan då begära att jag ska sätta mig bredvid eller till exempel hålla handen. Där kan vi sedan sitta i skogen utan att ens säga något. Det ser utåt inte ut som helt vanlig psykoterapi, skrattar Salonen.

Skogen ger styrka

Salonen äger skogen runt sin hemgård för att bevara den och utnyttja den för sitt eget välmående. På tomten finns förutom skog, åkerholmar och mångsidig växtlighet också en liten damm som Salonen har låtit gräva bredvid sin utebastu för att fungera som en egen liten skogsoas.

- Skogen är lika viktig för mig som näring, eller ibland till och med viktigare. Om jag på morgonen har bråttom till arbetet så tar jag hellre en promenad i skogen än äter frukost så att jag ska orka.

Kirsi Salonen sitter på bryggan vid en tjärn i solskenet.​​​​​​​​​​​​​​I naturen går blodtrycket ner, pulsen blir jämnare och stressen minskar.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.