Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Skogsägare – kom ihåg det här för att skydda din skog mot rotrötan

Granens rotticka och tallens rotticka är skadesvampar som orsakar stora inkomstbortfall för skogsägarna i södra och mellersta Finland. Det är viktigt för skogens hälsa och din ekonomi att bekämpa rottickan.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Bilden visar ett par händer som med telefone fotograferar en stubbe som behandlats med bekämpningsmedel mot rotröta. På stubbytan syns den blå färgen som läggs i bekämpningsmedlet.

Egenkontrollen av stubbehandlingen är viktig för att garantera bekämpningens kvalitet. Den nyaste metoden är att fotografera stubbar med smarttelefon. Telefonen tar emot täckningsgraden som svarsmeddelande.

05.05.2020

Text: Annikka Selander Foton: Johanna Kleemola, Annikka Selander och Tuula Piri

Granens rotticka orsakar röta i granens kärnved och därför hamnar en del av timret i massaveds- eller energivedstraven. I vissa fall har upp till 40 procent av det avverkade virket varit rötskadat.

Tallens rotticka skadar trädets rotsystem och får först trädet att växa sämre och dödar senare både plantor och stora träd.

 

1. Stoppa rottickans spridning med heltäckande stubbehandling 

Rottickan sprids vid avverkningar när marken är ofrusen och dygnets medeltemperatur permanent har stigit över +5 grader. Rottickans sporer sprids i luften och infekterar de färska stubbytorna. Man kan effektivt förhindra nya infektioner med stubbehandling.

Avverkningsmaskinen sprider bekämpningsmedlet på stubben samtidigt som den sågar av trädet. Stubbehandlingen kan göras med urea eller en biologisk pergamentsvampslösning. Båda medlen biter både på granens och på tallens rotröta. För att bekämpningen ska vara effektiv är det viktigt att bekämpningsmedlet täcker hela snittytan. Bekämpningsmedlet är färglöst och man tillsätter färgmedel för att kunna följa med arbetets kvalitet.

Rotverket på ett träd som fallit i vinden har angripits av rottickan. I bakgrunden syns skog.

Rottickans fruktkroppar växer vanligen dolda för ögat under mosstäcket och förnan. De här tickorna kom fram i roten på ett vindfälle.

 

2. Viktigt att fortsätta stubbehandla ända till köldperioden

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador är bekämpningen obligatorisk och på avverkarens ansvar vid alla avverkningar i barrträdsdominerade bestånd på mineralmark och i grandominerade bestånd på torvmark. Enligt forskningsrönen ska stubbehandlingen göras också vid avverkningar i tallbestånd på torvmark, trots att lagen ännu inte förutsätter det. 

Bekämpningen ska göras i de södra och mellersta delarna av landet från början av maj till slutet av november. Om våren är varm är det nödvändigt att inleda stubbehandlingen redan före den lagstadgade tidpunkten. På hösten ska man fortsätta behandlingen ända tills köldperioden börjar. 
  
Ta alltid upp frågan om stubbehandling med virkesköparen och flytta vid behov på tidpunkten för avverkningen. 

 

3. Be om en rapport från egenkontrollen

Det är viktigt att följa upp stubbehandlingens kvalitet eftersom täckningen på stubben direkt inverkar på bekämpningens effekt. Som skogsägare har du rätt att lita på att stubbehandlingen görs omsorgsfullt så att sporinfektioner kan förhindras. Det är bra att själv följa med arbetets kvalitet om det är möjligt eller åtminstone be att få en rapport av virkesköparen från maskinförarens egenkontroll. 

Den traditionella metoden för egenkontroll är bedömning med hjälp av en kontrollskiva och dokumentation på papper. Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet har i samarbete med skogsbrukets aktörer utvecklat nya metoder för egenkontrollen. Man använder en smarttelefon för att fotografera stubbarna som behandlats med bekämpningsmedlet och fotona analyseras med en app som utnyttjar artificiell syn. Den här metoden är snabb och den ger ett objektivt och exakt resultat på hur bekämpningsmedlet täcker stubbytan. 

Närbild på en tallstubbe fotograferad rakt uppifrån. Rotrötan har börjat förstöra stammen. På marken runt stammen syns löv, barr och mossa.​​​​​​​Tallens rotticka orsakar röta i trädets rötter och kådbildning i stammens rotända. Slutligen dör trädet av brist på vatten och näring. Stubbehandlingen behövs alltså också på torvmarker.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.