Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Sju tips för skogsskattedeklarationen

Känns det svårt att fylla i skogsskattedeklarationen? Ska utgifterna för skogsbruket deklareras varje år, och hur vet man om det är möjligt att få skogsavdrag? Experten på skogsfastighetsstruktur Esa Lappalainen vid Finlands skogscentral har samlats tips för ifyllandet av skogsskattedeklarationen.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
En kvinna sitter och tittar på en datorskärm med skatteförvaltningens tjänst öppen på skärmen.

E-tjänster underlättar skattedeklareringen.

24.01.2023

Text: Esa Lappalainen

1. Läs anvisningarna och delta i utbildningar

Börja skattedeklareringen med att läsa anvisningarna för hur man fyller i blanketten. På Skatteförvaltningens webbplats finns bra anvisningar för skattedeklarering. Nere på sidorna finns länkar till mer detaljerade skatteanvisningar.

Centrala skattefrågor har samlats på Skogscentralens webbplats. Under januari utkommer också flera branschtidningar som innehåller skatteanvisningar och tips som är värda att läsas omsorgsfullt. En del av anvisningarna är säkert bekanta saker, men ofta har även nytt lagts till.

– I början av året ordnas också kurser i skogsbeskattning. En två timmars kurs ger goda insikter i de grundläggande frågorna, säger Lappalainen.

Anmälningar till Skogscentralens skatteutbildningar kan göras via evenemangskalendern.

 

2. Deklarera utgifterna för skogsbruket även om du inte fått några inkomster

Utgifterna för skogsbruket deklareras kalenderårsvis enligt betalningsdagen. En förlust av skogsbruket dras av från andra kapitalinkomster eller som en underskottsgottgörelse i beskattningen av förvärvsinkomsterna. Om det inte funnits några inkomster eller om maximibeloppet av underskottsgottgörelsen överskrids för egen del kan du yrka på att underskottsgottgörelsen ska överföras till din maka eller make. Återstoden av förlusten fastställs för avdrag från kapitalinkomsterna under de följande 10 åren. 

Träplantor i en pappkartong. I bakgrunden syns växande plantor på en plantskola.I skogsbeskattningen kan man dra av anskaffningar som knyter an till skogsbruket, till exempel kostnader för trädplantor.
 

3. Kom ihåg skogsavdraget 

Har du utnyttjat skogsavdrag som följt med skog som du fått i gåva eller arv? Skogsavdrag har uppkommit av skogsfastighetsaffärer som gjorts från och med 1.1.1993. Många skogsägare har inte utnyttjat skogsavdraget alls, eller bara en del av det. Om skog har mottagits som arv eller ens delvis som en gåva, överförs den del av det outnyttjade skogsavdraget som motsvarar anskaffningsutgiften för skogen till den nya ägaren. Beloppet av outnyttjat skogsavdrag framgår av den tidigare ägarens sista skattedeklaration och anteckningar.
 

4. Utnyttja en utgiftsreservering

Utgifterna för skogsbruket varierar från år till år. Det är också vanligt att inkomster och utgifter infaller vid olika tidpunkter. En del av skogsinkomsterna kan överföras till kommande år med hjälp av en utgiftsreservering.  

Med en utgiftsreservering kan man också påverka skattesatsen. Kapitalskatt ska betalas enligt skattesatsen 34 % för inkomst som överstiger 30000 euro. Om inkomst överförs till år under vilka kapitalskatten blir under 30000 euro är skatten 30 %. 

Utgiftsreserveringens maximibelopp är 15 % av den skattepliktiga kapitalinkomsten av skogsbruket efter eventuellt skogsavdrag och avdrag för värde på leveransarbetet.
 

5. Använd e-tjänster

E-tjänster underlättar skattedeklareringen. Skogsbolagen tillhandahåller sina kunder elektroniska skatteverktyg. Det är enkelt att registrera verifikaten över inkomster och utgifter. En del av inkomsterna och utgifterna kommer färdigt till bokföringen där de godkänns, likaså uppgifterna för uppföljningen. Skatteprogrammen producerar färdigt ifyllda deklarationer som kan skickas direkt till Skatteförvaltningen.

I Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt är uppgifterna om föregående års skogsbeskattning up-to-date. Det är också bra att deklarera momsen elektroniskt. Eventuell återbäring kommer snabbt in på kontot. Betalningen av momsen inriktas rätt när den görs i tjänsten MinSkatt.

Fällda träd i en trave på vintern. Bakom den syns björkskog, och det är snö på marken.En del skogsinkomster, såsom inkomster från försäljning av virke, kan i beskattningen överföras till kommande år med hjälp av en utgiftsreservering.
 

6. En fackman kan också göra skattedeklarationen

Skogsvårdsföreningar och andra tjänsteleverantörer kan ta hand om skattedeklarationen i ditt ställe. Fackmän har kunskap och erfarenhet, och avdragen blir beaktade till fullt belopp. Kostnaderna för deklarationstjänsten kan dras av i beskattningen.
 

7. Kontrollera uppgifterna i skattedeklarationen

Den förhandsifyllda skattedeklarationen kommer i april. Det är bra att kontrollera uppgifterna eftersom det kan förekomma inmatningsfel eller inkomster och utgifter som inte tagits i beaktande. Kontakta servicenumret i beslutet om du upptäcker ett klart fel i beskattningen. På det sättet kan tekniska fel åtgärdas redan innan beskattningen slutförs.

Du kan söka ändring i beskattningen även efter att beskattningen har slutförts. Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år räknat från ingången av det år som följer på skatteåret.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.