Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Är löv- eller barrträd bättre kolbindare?

Skogarna i Finland binder mer kol från atmosfären än vad de frigör, och därför fungerar skogarna som kolsänkor. Barrträd binder mer koldioxid än lövträd om man ser till beståndets hela omloppstid. Mest kol binds i granskogar på bördiga ståndorter. Kolbindningen påverkas förutom av trädslagen också av trädens ålder och hälsa, näringshalten på växtplatsen och hur snabbt träden växer i den aktuella geografiska regionen.

Hur snabbt eller hur mycket kol som träden binder ger dock inget entydigt svar på hur bra skogarna bekämpar klimateffekterna. Lövträd på bördiga ståndorter kyler klimatet mer än barrträd, eftersom de reflekterar solstrålar tillbaka till rymden i större utsträckning än barrträd. I lövträdsbestånd uppkommer också mer luftburna partiklar som har en kylande effekt i atmosfären. Allteftersom klimatförändringen framskrider väntas den kylande effekten av partiklar från lövträdsbestånd öka mer än barrträdens effekt.

Markku Remes 
ledande expert på skogsvård 
Finlands skogscentral

Kommentera

Titel:
Kommentar:
Namn:
 
Blogg

Vi frågar

Anser du att skogarna används på ett hållbart sätt i Finland?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Är du intresserad av att skaffa dig mera skog?

Ja (50%)
Nej (50%)

Röster sammanlagt 2 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på Twitter

Se mer på Twitter