Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Hur kan jag skydda min skog?

METSO-programmet är ett frivilligt program för skydd av skogar. Skogsägare kan via programmet erbjuda sina skogar för tillfälligt eller permanent skydd. Markägaren får en ersättning för skyddet. Vid behov och med markägarens tillstånd kan man på objektet också verkställa åtgärder som återställer naturen, som iståndsättning av en källa eller vård av lundskog. 

Ett objekt som lämpar sig för att skyddas skiljer sig ofta från den omgivande skogsnaturen. Det är lång tid sedan arbeten utfördes i skogen, beståndet är gammalt och det finns död ved. Det kan finnas betydande naturvärden i skogen, som en bäck eller en brant. Stora objekt med lite skog och med lågt skogsbruksmässigt värde finansieras oftast inte. 

Markägaren kan kontakta Skogscentralen för att reda ut skyddsmöjligheterna. Du kan välja fastighetens landskap bland Skogscentralens kontaktuppgifter och METSO-skydd bland tjänsterna samt ta kontakt med närmaste kundrådgivare eller expert och starta en skyddsutredning. Skyddsutredningen kan startas också i e-tjänsten MinSkog.fi

Skyddspotentialen kan preliminärt granskas via skogsdata och sedan noggrannare i terrängen. Det uppstår inga kostnader för markägaren på grund av skyddsutredningen, avtalet eller eventuella naturvårdsarbeten. Skogscentralen och skogsbranschens aktörer hjälper till i sökandet av miljöstöd för det tioåriga tillfälliga skyddet och vid behov också om man vill utreda permanent skydd hos NTM-centralen. 

Skyddsersättningen påverkas av det sätt på vilket skyddet verkställs och av virkesproduktionsmässiga förluster. Ersättningen för det permanenta skyddet är större än för tillfälligt skydd och är skattefri. Mest påverkas ersättningens storlek av avtalsområdets storlek och beståndet där. Skogsägaren kan också med eget beslut skydda skogen genom att lämna objekt utanför skogsbruksåtgärder. 

Mer information om frivilligt skydd inom ramen för METSO-programmet

Riitta Raatikainen 
ledande expert på naturvård 
Skogscentralen

Kommentera

Titel:
Kommentar:
Namn:
 
Blogg

Vi frågar

Lönar det sig att gödsla skogen?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Tänker du söka stöd för vård av plantbestånd och unskog i år?

Ja (80%)
Nej (20%)

Röster sammanlagt 5 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på X

Se mer på Twitter