Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Hur kan man ansluta sig till en samfälld skog?

Det är väldigt enkelt att ansluta sin egen skogsfastighet eller en del av den till en samfälld skog. Fastighetsägaren och den samfällda skogen skriver ett avtal om vilket område som ska anslutas och hur stor andel av den samfällda skogen som då tillfaller skogsägaren.

Avtalet styrks av en lantmäteriförrättning där en lantmäteriingenjör också granskar att avtalet inte kränker någons rättigheter. Lantmäteriförrättningen kostar inget i det här sammanhanget.

Mer information om det här och många andra saker som har med samfällda skogar att göra finns på Skogscentralens webbsida.

Jukka Matilainen
expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
 

Kommentera

Titel:
Kommentar:
Namn:
 
Blogg

Vi frågar

Har rottickan orsakat skador i din skog?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Har du bekantat dig med Skogscentralens förnyade e-tjänst Minskog.fi?

Ja (100%)
Nej (%)

Röster sammanlagt 1 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på X

Se mer på Twitter