Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Hur påverkar exceptionella väderförhållanden skogens tillväxt?

Den gångna växtperioden var exceptionellt varm och torr, så träden led ställvis väldigt mycket. Sommartorka är svårt speciellt för plantor eftersom de kan ta upp vatten bara från det översta markskiktet. Av våra trädslag är granen känsligast för torka. I försöksförhållanden har långvarig torka minskat granens längdtillväxt med till och med 30 procent och diametertillväxten med en femtedel. På bergig och grovkornig jordmån kan granar dö om det är torrt länge.

Den stress som torkan orsakar försämrar också trädets motståndskraft mot andra skador. Under varma och regnfattiga somrar löper granarna större risk att angripas av till exempel granbarkborren, eftersom skadeinsekterna föredrar försvagade träd. Under varma somrar är skadeinsekterna dessutom fler, så risken är stor. Trots att torrt väder inte i sig är gynnsamt för svamp så infekteras en torkstressad gran lättare av svamp eftersom den har nedsatt motståndskraft. Följdskadorna kan ha stora konsekvenser på hur skogen mår och växer.

Till skillnad från granen bestäms tallens längdtillväxt huvudsakligen av föregående års väder. Tallens kommande tillväxt och utveckling beror på samverkan av regn och temperatur från våren fram till första hälften av augusti. Sommarens väder påverkar alltså tallarnas tillväxt nästa sommar. Många svampsjukdomar och insektsskador fortsätter också de kommande åren även om vädret skulle bli gynnsammare.

I somras plågades tallarna av svampsjukdomen knopp- och grentorka, som började redan de föregående somrarna, som var svala och regniga. Tallens knopp- och grentorka är värst för plantor men plågar också större träd och kan till och med döda dem.

Också björken tar skada av torka. Löven börjar vissna, först i kanterna och i spetsen. Träden fäller en del av löven, varvid avdunstningen som sker via löven minskar. Om torkan blir långvarig dör också knopparna. I somras dog också rätt så stora björkar på bergig och grovkornig jordmån.

Milda vintrar drabbar speciellt granarna, eftersom de blir tvungna att använda näringsreserver som var menade för den kommande sommaren. Tillväxtvariationerna som orsakas av vädret är störst i granskogarna i Lappland, för där är växtförhållandena på gränsen till vad granen klimatmässigt klarar av. Träd kan anpassa sig till mycket varierande väder, men forskarna spår att de förändringar som nu sker i väderförhållandena blir för mycket för våra trädslag: det är inte säkert att träden hinner anpassa sig till de extrema fenomenen.

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral

Blogg

Vi frågar

Lönar det sig att gödsla skogen?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Tänker du söka stöd för vård av plantbestånd och unskog i år?

Ja (80%)
Nej (20%)

Röster sammanlagt 5 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på X

Se mer på Twitter