Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Vad ska jag göra om skogsfastighetens gränser har vuxit igen eller på annat sätt är otydliga?

Som skogsägare är det alltid bra att ha med sig en röjkniv i skogen. Samtidigt som du inspekterar till exempel stormskador eller kontrollerar om plantskogen behöver skötas kan du röja bort sly från gränslinjerna. Det är också en god idé att öppna upp en igenvuxen gränslinje med röjsågen samtidigt som du röjer sly i plantbeståndet. I samband med gallringsavverkningar lönar det sig att planera körstråken till gränslinjen om terrängen tillåter det.

Om gränslinjen redan är så igenvuxen att det inte längre är klart var den går bör du först utreda saken med rågrannarna. Rågrannarna kan tillsammans slå fast var gränsen går. Ni kan ta hjälp av till exempel telefonens gps. Det är det kostnadsmässigt billigaste alternativet. Annars kan rågrannarna också tillsammans anlita en skogsfackman från någon skoglig organisation för att definiera gränsen. Det är vanligtvis en avgiftsbelagd tjänst, och rågrannarna betalar hälften var. Grannarna kan också tillsammans beställa en officiell rågångsförrättning av Lantmäteriverket. Under en sådan röjs gränslinjen upp, och försvunna råmärken kan ersättas. Det är det dyraste alternativet och kostar flera hundra euro. Rågrannarna kan dela jämnt på kostnaderna.

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral

Kommentera

Titel:
Kommentar:
Namn:
 
Blogg

Vi frågar

Har rottickan orsakat skador i din skog?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Har du bekantat dig med Skogscentralens förnyade e-tjänst Minskog.fi?

Ja (100%)
Nej (%)

Röster sammanlagt 1 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på X

Se mer på Twitter