Till Skogscentralens sidan
Suomeksi

Gräs- och slyröjning är lönsamt arbete för skogsägaren

För Toni Kosonen är våren och försommaren bråda tider. Samtidigt som den viktiga gräs- och slyröjningen ska utföras i skogen är det den mest arbetsfyllda tiden för en som är byggföretagare. Som tur är kan man röja sly klockan fyra på morgonen om man så vill och det går alltid att anlita proffs att utföra arbetet. Uppgifter om den egna skogen finns enkelt tillgängliga i e-tjänsten MinSkog.fi.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Gräs- och slyröjning är lönsamt arbete för skogsägaren

På Toni Kosonens skogsfastigheter i Vuoriniemi växer också lärkträd.

18.06.2019

Text och bild: Anne Kaljunen

Från början av maj har skogsägare i MinSkog.fi kunnat se information om de plantbestånd som behöver gräs- och slyröjning. Skogscentralen har tagit fram informationen genom att kombinera satellitdata, skogsdata och anmälningar om användning av skog.

- I den egna skogen verkar det finnas ogjord plantskogsvård på 20 hektar. Informationen stämmer bra. På den värsta figuren på några hektar borde arbetet ha gjorts redan för tio år sedan. Nu växer där så mycket glasbjörk att man inte riktigt längre klarar sig med röjsåg, konstaterar skogsägaren och byggföretagaren Toni Kosonen i Punkaharju.

Kosonen gör det mesta av plantskogsvården och övriga skogsvårdsåtgärder själv. Företagarens timmar räcker ändå inte alltid till och Kosonen har planerat att låta ett lokalt bioenergiföretag göra jobbet på den figur som är i värst skick.

Gräs- och slyröjning som utförs i tid syns i skogsägarens plånbok och är viktigt för skogens välmående. Också Kosonen vet vikten av att utföra arbetet i tid. Då man frågar honom hur viktigt gräs- och slyröjning är på en skala från ett till tio är svaret klart.

- Nog är det ett av de viktigaste arbetena. Om inte det viktigaste. Det lönar sig att utföra plantskogsvården så tidigt som möjligt. Det gjorda arbetet syns i form av en större avkastning och i tidigare slutavverkningar.

Metsänomistaja Toni Kosonen tietää taimikon varhaishoidon tärkeyden. Metsänhoitotöissä vierähtää vuodessa tunti jos toinenkin.
Skogsägare Toni Kosonen vet att plantskogen måste skötas. Han tillbringar ett antal timmar om året med att sköta skogen.

Skogsvägar i gott skick underlättar

Skogen har varit viktig för Kosonen sedan han var barn. Hans tre skogsfastigheter finns nära hemmet i Vuoriniemi i Punkaharju i Nyslott. En del av skogen har han ärvt och en del har han köpt av sin bror.

- Jag försöker sköta skogen aktivt. På vårvintern går jag med snöskor på mig genom all skog och planerar kommande arbeten. Jag tycker om att röja slyet innan löven har slagit ut helt. Då ser man barrträdsplantorna bättre. Har det skett skador i skogen måste man lappa med nya plantor, säger Kosonen.

Skogsvägar i gott skick gör det enklare att ge sig ut i plantskogen. På Kosonens skogsfastigheter slingar sig totalt 5–6 kilometer skogsväg som han själv har låtit göra. En del av vägarna är ännu under arbete.

- När man klockan fyra på morgonen slänger röjsågen i skåpbilen och kör rätt fram till skogsskiftet så hinner man tömma en bränsletank med röjsågen innan resten av familjen vaknar, skrattar pappan till tre små barn.

Skogsvägar i gott skick främjar också rekreationsbruket av skogen. Det är enkelt att komma ut i skogen med barnen och vägarna behövs också i älgjakten.

Plantbestånd som behöver röjas syns i MinSkog.fi

I Skogcentralens e-tjänst MinSkog.fi syns plantbestånd där barrträden har nått en meters höjd och vars tillväxt lövslyet förhindrar. Skogsägaren ser information om sin skog genom att logga in i tjänsten.

Kosonen har efter en liten paus igen bekantat sig med tjänsten och överraskades av hur tydlig och lättanvänd tjänsten är.

- Information om den egna skogen är lätt att hitta och användarvänligheten är bra. Plantbestånden syns bra och det är enkelt att göra kartorna större.

Kosonen kommer att utnyttja tjänsten också i framtiden och rekommenderar tjänsten också till exempel för skogsägare som bor långt från sin skog.

- Även om det innebär en hel del arbete så lönar det sig nog att äga skog, säger Kosonen.

I MinSkog.fi finns information om plantbestånd som behöver tidig vård. 

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.