Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Leveransförsäljning ger inkomster och stimulans

En skogsägare som bedriver leveransförsäljning får som bäst regelbundna inkomster av virkesförsäljningen. Men det kräver hårt arbete, säger Alpo Särkelä från Uleåborg. Särkelä utför leveransavverkningar. Det gäller att kunna hantera motorsåg och röjsåg, vara insatta i säkra arbetsmetoder och investera i utrustning för att skogsvården ska bli en lönsam hobby.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Alpo Särkelä lyfter en trädstam upp på högen.

Håll ryggen rak och lyft med benen, säger Alpo Särkelä och demonstrerar arbetssäkerheten i staplingsmomentet.

23.01.2024

Text och bilder: Risto Mulari

Vid leveransförsäljning förbinder sig skogsägaren att på egen bekostnad leverera en avtalad mängd virke som uppfyller vissa mått- och kvalitetskrav till en avtalad upplagsplats vid en avtalad tidpunkt. Före avverkningen avtalar skogsägaren och virkesköparen om virkesmängden, måtten på virket, priset, upplagsplatsen och tidtabellen för överlåtelsen. 

Skogsägaren Alpo Särkelä från Uleåborg har lång erfarenhet av leveransavverkningar. Han avverkar virke på sin egen fastighet och transporterar det till upplagsplatsen. Särkelä har varit ensamägare till skogsfastigheten Hyppylä i Pudasjärvi i ungefär femton år. Dessförinnan ägde han fastigheten tillsammans med sina tre syskon. Fastigheten utgör sammanlagt cirka 130 hektar, varav cirka 119 hektar är skog. 

För Särkelä har vården av skogen blivit en viktig hobby som ger mer än den tar. 

– Förutom den ekonomiska avkastningen är skogsvårdsarbetet också en källa till psykiskt välbefinnande och rekreation, säger Särkelä. 

De egna skogarna är ett försöksfält 

Det virvlar upp torrsnö från traktordäcken när ägaren av fastigheten Hyppylä, Alpo Särkelä kör ut från gården vid sitt barndomshem mot skogen som skymtar vid åkerkanten. Han håller på att gallra detta område. 

Åkerkanten pryds av en spikrak vedtrave. I Hyppylä har man förberett sig inför vintern. 

Gården ligger ungefär halvvägs längs ån Livojoki. Fastigheten gränsar till bäcken Posonoja, som rinner ut i Livojoki. Från fastigheten är det mindre än fjorton kilometer till Syöte nationalparks gräns i väster. Den beståndsfigur som nu avverkas har Särkelä med avsikt hållit något för tät. Skogen skyddar gårdstunet mot blåst och snödrev på vintern.
 

Alpo Särkelä i orange-svart skyddsmundering med motorsåg i en vintrig skog.

Avverkningsarbete kräver tillbörlig skyddsutrustning.
 

Särkeläs huvudsyssla nuförtiden är att tillhandahålla skogsrådgivning i sitt eget företag, Metsä- ja notariaatti Särkelä Oy. 

– Jag känner till grunderna i skogsbruk och virkesproduktion, och därför är det lätt för mig att använda mina egna skogar som försöksfält, säger Särkelä. 

– I mina skogar testar jag till exempel stödformer som riktar sig till skogsägare och hur lämpliga och lönsamma olika skogsvårdsmetoder är. 

Särkelä har följt skogstillväxten och effekterna av olika skogsvårdsåtgärder under en längre tid. Det har varit till hjälp i rådgivningsarbetet. 

– Nuförtiden kan skogsägare välja mellan flera alternativa skogsbruksmetoder och jag gör själv också försök i liten skala för att se hur olika metoder påverkar skogstillväxten och avkastningen. På det sättet är det också lättare för mig att argumentera för olika alternativ och diskutera metodernas följder och effekter med kunderna. Man bör också komma ihåg att olika skogsägare har olika mål och syften med sina skogar, fortsätter han. 

Sin egen skog vårdar Särkelä i enlighet med skogsvårdsrekommendationerna, Rekommendationer för skogsvård. Han ser till att där ständigt finns bestånd i olika tillväxtskeden.  

Det säkerställer en jämnare ekonomisk avkastning från virkesförsäljningen. 

Satsningar på säkerhet och arbetsteknik ett måste  

Särkelä tankar motorsågen och konstaterar hur viktigt det är att de som utför leveransavverkningar ser till säkerheten i arbetet. Bensin och sågkedjeolja har han med sig under en kåpa framtill på traktorsläpvagnen. 

Särkelä har flera motorsågar. Den som han använder nu är lätt men rivig. Motorn går snabbt upp i tillräckliga varv och lämpar sig väl för gallringsavverkning trots att den är liten. 

Nästan obemärkt tar Alpo itu med det första trädet. Motorsågen blåser upp spån när han tar bort de lägsta grenarna, och trädet faller i önskad riktning efter en lätt knuff. Den här gången behövs inga andra hjälpmedel än sågen för att fälla trädet. När stammen har dumpit i marken börjar Alpo kvista och kapa den. Stammen är gagnvirke i ett stycke och kronan får bli kvar att förmultna i terrängen.  

Alpo vänder den del som ska gå till gagnvirkestraven bort från körspåret. Och ger sig därefter på nästa trädstam. Den är en gänglig tall som bara har en kvisttofs till krona. Alpo tar till ett skogsmåttband och kapar av tallen i två stycken av tre meter långt rundvirke. Då gagnvirket fällts i samma riktning som den föregående stammen blir det lätt att stapla virket.  

Den tredje stammen är igen en gran, som Alpo får att falla ovanpå det staplade virket. Stapeln ger ett bra stöd för kvistningen av granen. Det har tagit mindre än en kvart för Alpo att behandla tre stammar. Toppen av gagnvirke ska ha en diameter på minst fem centimeter mätt på barken. Av det försäljningsdugliga virket från tre stammar har Särkelä samlat till en snygg hög, fri från kvistar och barr, som griparmen lätt kan lyfta. Det är riskfyllt att avverka med motorsåg, och därför ska man använda tillbörlig skyddsutrustning. Säkerhetsstövlar, byxor med skärskadeskydd, hjälp och ögonskydd hör till den obligatoriska utstyrseln. 

– Dessutom bör man alltid ha med sig mobiltelefonen i skogen så att man kan kalla på hjälp om det skulle behövas, säger Särkelä och demonstrerar sin egen mobil. 

Den är en liten telefon med knapptangenter som förefaller gammalmodig jämfört med smarttelefoner. Men den har ett hållbart batteri och radio. 

– Telefonen inger trygghet även för våra närstående, påminner Särkelä.
 

En skogstraktor och släpvagn med lastare i arbete i en vintrig skog.

Griparmen sträcker ut sig sex meter från körspåret. 
 

Lönar sig att investera i jordbrukstraktor med skogstillbehör 

På fastigheten Hyppylä har det alltid funnits traktorer. Alpo Särkelä brukar serva traktorn själv. Traktorn måste hållas i skick och till exempel oljan ska bytas en gång per år. Om vintrarna monterar han snökedjor på däcken. 

– Utan kedjor finns det risk för att man kör fast med lasset i snön, säger Särkelä. 

Den fabrikstillverkade släpvagnen, som är konstruerad för virkestransporter, har Alpo förbättrat genom att svetsa till en förlängning av stommen. 

– Den förra skogskärran har jag satt till försäljning, säger Särkelä.  

Med lastaren som hör till kärran kan man lyfta virket på flaket på ett avstånd av hela sex meter från körspåret. Tunga stammar som ligger längre bort drar Alpo närmare kärran med en vinsch. Vinschen är monterad på lastaren och kan tas fram snabbt. Särkelä använder vinschen på lastaren också när han fäller grövre stammar. 

– Den fästs på en höjd av drygt två meter på stammen och när man drar i vajern när trädet faller får man ner det i önskad riktning, säger Särkelä. 

Det virke som Särkelä fällt under de få ljusa timmarna sent på hösten kör han med traktor till en upplagsplats längs vägen samma dag som de sågats. 

Upplagsplatsen för virke finns nära gårdens huvudbyggnad. Här kan stockbilar hämta lass till massafabriken i Uleåborg året runt. Tills vidare består stapeln av virke som fällts under fyra veckoslut.

– Den här vinterns virkeshandel är klar när det finns 120 kubikmeter barrmassaved längs vägen.  
 

En röd skogstraktor med snökedjor vid ett avlägg.

Upplagsplatsen för virket är på ett bärande underlag där stockbilar kan hämta lass året runt. 

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.