Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Tillgänglighetsutlåtande om tidningen Min Skog

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.minskog-kundtidning.fi/startsida.html och har sammanställts/uppdaterats 28.5.2020.

Webbtillgängligheten har utvärderats av en utomstående expertorganisation.

 

Läget angående den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

 

Icke tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen är inte ännu till alla delar förenlig med kraven

Möjlig att uppfatta: Tillgängliga namn saknas på knapparna för att förstora och förminska teckenstorleken

Icke tillgängligt innehåll och brister i det

knapparna för att förstora fontstorleken borde ges tillgängliga namn (”Om innehåll som inte är text är en navigeringsmetod/funktion eller accepterar inmatning från användare så ska den ha ett namn som beskriver dess syfte.”)

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

 

Möjlig att uppfatta: En del ”landmärken” saknas

Icke tillgängligt innehåll och brister i det

En del ”landmärken” saknas, dvs. allt innehåll finns inte inom ett ”landmärke”.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.1 Information och relationer

 

Möjlig att uppfatta: Enskild länk inuti en lista

Icke tillgängligt innehåll och brister i det

Språkvalet har angivits inom listan men det finns bara ett språk att välja mellan.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.1 Information och relationer

 

Möjlig att uppfatta: Blankettknapp har bristfällig beskrivning

Icke tillgängligt innehåll och brister i det

En knapp som hör samman med en blankett saknar label-element eller WAI-ARIA-attribut

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.1 Information och relationer

1.3.5 Definiera syfte med input

 

Möjlig att uppfatta: Relation mellan textfält och label-markering

Icke tillgängligt innehåll och brister i det

Vissa label-markeringar i ett textfält har inte kopplats till textfältet

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.3.1 Information och relationer

 

Möjlig att uppfatta: Problem med kontrast i meddelandet om kakor

Icke tillgängligt innehåll och brister i det

kontrastproblem med kakor i punkten om tjänstetillhandahållarens anvisningar och länken är bara identifierad med färg

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.3 Kontrast (minimum)

1.4.1 Användning av färger

 

Möjlig att uppfatta: Logotyp som tar användaren till förstasidan saknas i mobilversionen

Icke tillgängligt innehåll och brister i det

I mobilvyn saknas en textmotsvarighet eller beskrivning av logotypen som tar användaren till förstasidan

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

 

Möjlig att uppfatta: Tvingad radbrytning

Icke tillgängligt innehåll och brister i det

Tvingad radbrytning har tillämpats i vissa texter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.4.12 Avstånd mellan text

 

Möjlig att uppfatta: Brister i textmotsvarigheterna till flöden från sociala medier

Icke tillgängligt innehåll och brister i det

I flöden från sociala medier saknas textmotsvarigheter (alt-texter)

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

 

Möjlig att uppfatta: Textmotsvarigheter saknas fortfarande för vissa artikelbilder

Icke tillgängligt innehåll och brister i det

Textmotsvarigheter saknas för vissa bilder i äldre artiklar (alt-text)

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

 

Möjlig att uppfatta:

  • Icke tillgängligt innehåll och brister i det
  • Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Hanterbar: Återkommande knapptexter

Icke tillgängligt innehåll och brister i det

Det finns flera knappar på webbplatsen som har texten ”Läs mer”.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

 

Hanterbar: Brister i filbilagor

Icke tillgängligt innehåll och brister i det

Webbplatsen har PDF-filer som inte ännu är helt tillgängliga.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.4.3 Fokusordning

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

2.4.7 Synligt fokus

2.5.1 Fingerrörelser

2.1.1 Tangentbord

 

Märkte du en brist i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta vad du upptäckt så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen

Med ett webbformulär

Ge respons på tillgängligheten med detta formulär

Per e-post

metsaan-lehti@metsakeskus.fi

 

Tillsynsmyndighet

Om du märker problem med tillgängligheten på webbplatsen, kontakta i första hand oss som upprätthåller den. Det kan ta 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra lämna en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonnummer (växeln): 0295 016 000

 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Tillgängligheten till våra digitala tjänster har utvärderats

Vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten till de digitala tjänsterna

Vi gör PDF-filerna på webbplatsen tillgängliga, vi lägger till textmotsvarigheter som saknas till bilder och lägger till textmotsvarigheter som saknas till bilderna i flödet från sociala medier före utgången av år 2021. Vi tar också upp nödvändiga tekniska ändringar till behandling.

Denna webbplats/applikation har publicerats

1.10.2013

Denna webbplats/applikation har uppdaterats efter betydande ändringar

28.5.2020

Blogg

Vi frågar

Anser du att skogarna används på ett hållbart sätt i Finland?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Är du intresserad av att skaffa dig mera skog?

Ja (50%)
Nej (50%)

Röster sammanlagt 2 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på Twitter

Se mer på Twitter