Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Allt fler skogsägare bor långt från skogen

Syskonen Salla och Samu Jokela är distansskogsägare. De bor på annan ort än där skogen finns. Distansskogsägare lämnas inte ensamma med sina funderingar utan det finns gott om hjälp att få, bara man vågar fråga.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Allt fler skogsägare bor långt från skogen

På fritiden rider Salla Jokela ut i naturen. Också Samu Jokela motionerar ofta i skogsnaturen. Båda besöker den egna skogen minst ett par gånger om året.

08.10.2019

Text: Maria Mäki-Hakola Bilder: Maria Mäki-Hakola, Päivi Tiiva

Ofta blir man skogsägare utan att ha planerat det. Den största delen av skogsfastigheterna går i arv, fås som gåva eller köps av släktingar. Skogsägarna bor allt oftare i städerna eller bara annars längre bort från sin skogsfastighet, så distansskogsägandet ökar.

Salla och Samu Jokela är syskon och bor i Birkaland men äger skog i Laipanmaa i Kangasala. Ingen av dem bor i närheten av skogen, utan Salla bor i Tavastkyro och Samu i Tammerfors. De blev skogsägare för ungefär tio år sedan på det typiska sättet: de fick skogen som ett överraskande förskottsarv av sin mormor och dennas syster.

Hjälp finns

Syskonen Jokela försöker besöka skogsskiftet i Kangasala minst ett par gånger om året, oftare om något har gjorts i skogen. Tills vidare har syskonen låtit utföra gallringar och planterat granar i skogen. Avverkningarna ska i huvudsak genomföras gradvis så att skogen bara gallras, allt ska inte fällas på en gång. Syskonen gör bara mindre arbeten i skogen, som till exempel röjer skogsfastighetens gränser med röjsåg. De har konkurrensutsatt större arbeten och det har varit lätt att hitta aktörer som utför arbetena.

Syskonen sköter skogsärendena tillsammans. De skaffar aktivt information och söker proffshjälp om det behövs. Det svåraste i skogsägandet har varit att fylla i skattedeklarationen, men syskonen Jokela har fått hjälp med det. För distansskogsägare som behöver rådgivning i skattefrågor erbjuder skogsvårdsföreningarna, de stora skogsbolagen, bankerna, skogstjänstföretagare och Skogscentralen hjälp. 

Syskonen Jokela uppmanar alla att begära och leta upp hjälp aktivt. De har märkt att det finns gott om hjälp att få.
    
- Det lönar sig att våga ringa till exempel till Skogscentralen så får man hjälp och information och behöver inte vara ensam med sina funderingar. Det här är intressant, man lär sig hela tiden vilka saker man måste och kan sköta, säger Salla Jokela.

Lärdom genom erfarenhet 

Som skogsägare kan du stöta på annorlunda, lärorika och till och med förargliga händelser. Salla och Samu Jokela råkade ut för en riktigt ordentlig överraskning när de planerade en gallring.

- När vi skulle låta utföra en beståndsvårdande avverkning så besökte vi skogen tillsammans med ett proffs som noterade några stubbar bredvid vägen och sade att någon har fällt träden och farit iväg med dem, säger Salla Jokela.

Syskonen kunde skratta åt händelsen men det fick dem att vidta åtgärder för att det samma inte ska hända igen.

- Vi förbättrade våra försäkringar och tecknade också en försäkring mot stöld. Vi visste inte ens när vi tecknade försäkringarna att skogen bör försäkras separat mot stöld, säger Samu Jokela.

Kuvassa on luonnontilainen puro

Genom den gamla skogen rinner en bäck. Syskonen Jokela väntar på besked om tillfälligt miljöstöd för området kring bäcken.

Skogen är värdefull investering

Den egna skogen har också känslovärde. Familjen Jokela har ägt skog i många generationer. Sallas och Samus mormor som ägde skogen förr har ett hem i Sahalahti som är byggt och finansierat av virke från den egna skogen. I den gamla skogen växer också den fridlysta nattviolen på ett område som har lämnats orört. I våras tog Skogscentralens kundrådgivning kontakt med syskonen Jokela för att diskutera en bäck på fastigheten och nu har de sökt tillfälligt miljöstöd för den för en tioårsperiod. 

Skogsägandet har också ökat intresset för skogsrelaterade frågor och syskonen tar reda på saker också på egen hand. Man tittar sig omkring i skogen på ett annat sätt och fäster uppmärksamheten vid helt nya saker.

- På ett sätt är jag stolt över att jag är skogsägare. Våra skogar används också av jaktsällskap och jag har fått delta i några jaktfester. Det ger också mervärde, säger Samu Jokela.

Syskonen Jokela har som mål att hålla skogen i ett sådant skick att den är värdefull också för kommande generationer. De tänker inte sälja skogen. Syskonen ser också skogen som en bra investering.

- Skogen, speciellt i Finland, är ganska evig. Om du sätter in pengar på banken så kostar det något hela tiden. När det handlar om unga människor kan det bli aktuellt med bostadslån och skogen kan vid behov utnyttjas till exempel som säkerhet. Skog är värdefull egendom och ger stadig avkastning, säger syskonen.
 

Kuvassa etämetsänomistajat Salla ja Samu Jokela nojaavat puuhun.

Syskonen Jokela har som mål att hålla skogen i bra skick också för kommande generationer.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.