Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Fem tips för vårrundan i din skog

Så här efter snösmältningen är det bra att styra stegen till sin skog och iaktta hur skogen förbereder sig för en ny växtperiod. Nu är det behändigt att kolla hur plantbestånden mår och att planera kommande skogsvårdsarbeten. Före lövsprickningen är det också lätt att fundera ut var det är lämpligt att spara viltbuskage och grupper av naturvårdsträd.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
En blommande sälg fotograferad mot en blå himmel.

Sälgens nektar och pollen är livsviktig näring för många pollinerande vårinsekter. Du hittar lätt den blommande sälgen i skogen.

03.05.2022

Text: Annikka Selander, Foton: Annikka Selander, Timo Silver och Lantmäteriverket

Kartan i MinSkog.fi ger dig tips om hur du kan planera din rutt så att du får en helhetsbild av skogen. Om du undrar över något i beståndsuppgifterna eller åtgärdsförslagen är det bara att ta kontakt med Skogscentralens kundtjänst. 
 

Kolla de små plantorna

-Våren är den bästa tiden att kolla hur de små plantorna mår. Du kan lätt hjälpa plantorna som planterades i fjol och för ett par år sedan. Om du inte trampade gräset runt plantorna före snön borde du göra det nu. Ta bort fjolårsgräset så att plantorna fritt kan växa rakt uppåt. Arbetet är viktigt och du klarar det med ett par arbetshandskar och stadiga skodon.

Om du har plantor som planterats i finkornig mo eller mjäla finns det en risk för uppfrysning, det vill säga plantorna kan till följd av kapillärkraften lossna från marken. Då är det viktigt att trycka dem tillbaka ner i planteringsgropen så att rötterna kan ta upp vatten när tillväxten kommer i gång igen. 

 En planta som tjälen lyft upp ur jorden under vintern.

Plantor som planterats på hösten i finkornig jord kan råka ut för uppfrysning. Tryck då tillbaka plantan tillräckligt djupt i jorden.
 

Planera slyröjning 

Före lövsprickningen är det lätt att planera slyröjning. Om det har gått fyra år sedan planteringen är det dags att kolla röjningsbehovet på plats. Björkar och andra lövträd växer mycket snabbare än tall och gran och därför behöver barrträdsplantorna hjälp för att klara sig i konkurrensen. Reservera tillräckligt med tid om du gör arbetet själv och ta i god tid kontakt med ett skogsproffs om du vill köpa tjänsten.

Förbered dig för odlingssäsongen 

Läs rekommendationerna i skogsvård om du tänker så eller plantera själv. Kolla leveranstidtabellen för plantorna så att du får dem i tid. Plantorna kommer vanligen från plantskolan djupfrysta och det är viktigt att tina dem rätt och vattna dem tillräckligt för planteringen. Be att få låna planteringsrör och plantkorg, om du inte har sådana själv.

Reservera tillräckligt med tid för planteringsarbetet. 

Kolla fastighetens rår 

Våren före lövsprickningen är en ypperlig tid att gå längs fastighetens rår och lokalisera råstenarna eller råmärkena. Ta med dig röjkniven så att du kan röja bort sly som skymmer rålinjen.

Ta kontakt med rågrannarna om du är osäker på var rån går. Då kan ni tillsammans definiera rålinjen och vid behov öppna den.

Ett rött gränsmärke på marken. Bredvid det växer vitsippor.Tydliga rålinjer är en förutsättning för att avverkningar och skogsvårdsarbeten ska kunna göras på rätt fastighet.  

Hitta eventuella skadade trädbestånd

Om enstaka plantor eller stora träd är skadade kräver det inga åtgärder, men om det är en mera omfattande skada är det bäst att ta kontakt med ett skogsproffs och fundera hur ni ska gå vidare.

Små plantor kan ha blivit angripna av snytbagge eller sork. Större tall- och björkplantor kan ha betningsskador efter älg. I MinSkog.fi kan du vid behov gör en anmälan om hjortdjursskada.

Den gångna vintern med sina snabba växlingar i väderleken orsakade snö- och vindskador. Därför är det bra att kolla tall- och granbestånden och vid behov göra en anmälan till försäkringsbolaget. Skadade träd, med undantag av enstaka träd, ska tas bort från skogen i tid för att undvika att märgborren och granbarkborren orsakar skador. Låt ett skogsproffs ta hand om avverkningen.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.