Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Skogsägare, lär dig åtminstone de här tre sätten att mäta

Även om uppgifter om den egna skogen nuförtiden till stor del kan fås genom fjärrkartering, är det bra om skogsägaren lär sig mäta upp några grundläggande nyckeltal om beståndet. Mätfärdigheterna underlättar utvärderingen av skogsvårdsarbetena och de enkla mätverktygen får man ihop med en satsning på bara cirka 20 euro.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Skogsägare, lär dig åtminstone de här tre sätten att mäta

I en provyta som mäts med relaskop räknar man hur många träd som fyller skåran på relaskopskivan.

13.08.2019

Text och bilder: Aino Ässämäki

1.Tätheten i ett plantbestånd

Tätheten mäts när man utvärderar hur man lyckats med förnyelsearbetena och vården av plantskogen.

Mätverktyg: En 3,99 meter lång mätkäpp. I allmänhet brukar man använda ett fyra meter långt metspö med teleskopskaft. Ett sådant kostar ungefär fem euro. Ett metspö väger mindre än en mätkäpp som gjorts av en trädstam.

Mätning: Bestäm mittpunkten i provytan och håll den ena ändan av mätkäppen i mittpunkten. Rotera käppen i sidled så att det uppkommer en cirkel. Räkna antalet träd som faller inom cirkeln och multiplicera talet med 200. Då får du antalet plantor på en hektar. Vanligtvis finns det 8–10 träd på en provyta i en vårdad plantskog, varvid antalet stammar per hektar blir 1 600–2 000.

Tips: Den uppgift om avgång som behövs för Kemera-ansökan kan uppskattas på motsvarande sätt genom att man räknar stubbarna som blir kvar inom provytan eller antalet träd som ska avlägsnas före plantskogsvården. Med samma metod kan man också uppskatta spåret efter markberedningen, dvs. huruvida det finns tillräckligt med planteringspunkter.

Antalet plantor (tätheten) och antalet träd som ska tas bort kan uppskattas med hjälp av ett fyra meters metspö.

2. Höjden på träden

Beståndets medelhöjd behövs för att uppskatta volymen. Med medelhöjden avses medelvärdet av höjden på alla träd, men för att spara tid kan man använda höjden på ett genomsnittligt träd för uppskattningen.

Mätverktyg: En så rak käpp som möjligt som är ungefär en meter lång. För mätningen av avståndet kan man använda ett särskilt måttband för skogsvårdsarbeten, men ett stegmått fungerar också.

Mätning: Sträck ut din arm och håll käppen i vågrätt läge så att den övre ändan är intill kinden under ögat. Vänd därefter käppen i lodrätt läge och sikta på ett träd så att den nedre ändan av käppen är vid roten av trädet och den övre ändan vid trädkronan. Leta efter en plats där du hittar ett sådant träd. Ditt avstånd till trädet därifrån är lika med trädets längd. Du kan mäta avståndet med ett måttband eller med steg. Om du använder stegmått är det bra att kontrollera den egna steglängden med ett måttband.

Tips: I en plantskog kan man ofta uppskatta höjden på ett träd med tillräcklig exakthet genom att jämföra det med fyra meters mätkäppen.

För att uppskatta höjden på ett träd räcker det med en så rak käpp som möjligt.

3.    Mätning av grundytan

Med hjälp av grundytan kan man uppskatta trädvolymen i skogen, det vill säga hur många kubikmeter träd det finns i ett område. Om man sågade av alla träd på en höjd av 1,3 meter och räknade ihop stubbarnas areal, skulle man som resultat få den grundyta som använts vid värderingen av skogen. För mätningen behöver man emellertid inte såga.

Verktyg: Relaskop och kubiktabell. Ett vanligt kedjerelaskop kostar ca 10 euro och fås från affärer som specialiserat sig på skogsvård. Behövliga tabeller följer med relaskopet.

Mätning: Välj en slumpmässig plats i skogen. Håll ändan av relaskopets kedja nära ögat och sikta med relaskopet på trädstammarna på en höjd av 1,3 meter. Räkna hur många träd som fyller siktskåran på relaskopet. Ibland kan ett relaskop ha två siktskåror. Den smala skåran (1,3 cm) används med den kortare kedjan (65 cm) och den bredare skåran (2 cm) med en 1 meter lång käpp. Räkna inte med de träd som är smalare än skåran. Av de träd som precis fyller skåran räknar du med vartannat. Resultatet är skogens grundyta. Volymen i kubik får du med hjälp av tabellen när du vet medelhöjden på träden. 

Tips: Du kan öva på dina färdigheter i mätning i skogsfärdighetstävlingar som ordnas till exempel av skogsvårdsföreningarna. Man kan också jämföra det egna mätresultatet med befintliga skogsdata eller ett resultat som ges av en mobilapp. Information om skogstillgångar visas i tjänsten MinSkog.fi. Trestima är ett exempel på en mätningsapp som baserar sig på fotografier.

För artikeln intervjuades i egenskap av sakkunnig Kari Vääränen, kundrådgivare inom skogs- och naturvård vid Skogscentralen.

Beståndets volym beräknas med hjälp av relaskop och en kubiktabell.

Kommentarer
Tomas wester 12.10.2020 klo 18:40

Enkla och tydliga anvisnimgar

Tomas wester 26.12.2020 klo 18:19

Tydlig information.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.