Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Ekoskog ger mervärde åt turismföretagare

Nästan alla skogar i Finland skulle kunna utnyttjas som områden för ekologisk insamling. För skogsägarna ger ekologiska produkter en chans till extra intäkter och hindrar inte skogsbruk. Matleena Pulkkinen i S:t Michel anser att ekologiska skogar stöder turismen och rekreationen.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Turismföretagare Matleena Pulkkinen känner på en björk i skogen för att få veta om det har börjat växa sprängticka på den.

Ekologisk sprängticka kan ge skogsägare betydande extrainkomster. Matleena Pulkkinen granskar för att se om sprängticka har börjat växa i björkarna.

25.08.2020

Text och bild: Anne Kaljunen

Matleena Pulkkinen driver ett turismföretag mitt i skogs- och sjölandskapet i östra Finland. De närliggande skogarna är certifierade som ekologiska insamlingsområden. Nästan 120 hektar av hennes pappas, Vesa Pulkkinens skog, är ekologisk skog.

Pulkkinens skogar anslöts till den ekologiska övervakningen för några år sedan med hjälp av utredarmodellen. Då kartlägger utredaren området för ekologisk insamling, ser till att det är dugligt för ekologisk insamling och ansluter sedan området till systemet för ekologisk övervakning.

- När vi började begärde jag information av skogsbolaget om på vilka figurer man under de tre senaste åren hade använt ämnen som är förbjudna i den ekologiska produktionen. Sådana är till exempel urea, som används i stubbehandling. De figurerna uteslöts ur den ekologiska produktionen för de tre kommande åren, säger Pulkkinen om övergången.

Efter att skogen har anslutits till ekoproduktionen granskas den årligen och skogsägaren förbinder sig vid att meddela om det används bekämpningsmedel eller gödsel som är förbjudna i ekoproduktion.

- Många av de ämnen som är förbjudna i ekoproduktion kan ersättas med andra produkter. Våra skogar står på bördig gammal svedjemark, så vi har till exempel inte behövt gödsla, säger Pulkkinen.

Matleena Pulkkinen fungerade själv som utredare i ekocertifieringsprocessen. Ekocertifieringen orsakar kostnader för Pulkkinen på några hundra euro om året i form av övervakningsavgifter.

Om ekoskogen är i anslutning till ekojordbruk så granskas båda på samma gång. 

Närbild av Matleena Pulkkinens händer. Hon skrapar bort skräp från en svamp hon hittat i skogen.I Finland inleddes ekocertifieringen av naturprodukter redan kring millennieskiftet. Till naturprodukter räknas bär, svamp och växter samt specialnaturprodukter som växer i det vilda eller som är halvt odlade.

Skogsägare kan sköta skogen som de vill också i ekoproduktionen

Matleena Pulkkinen har naturen som hobby och granskar insamlade produkter. Hon blev intresserad av ekocertifiering när hon deltog i ett projekt med målet att skapa fler ekoinsamlingsområden i Södra Savolax.

- Nästan hela skogsarealen i Finland skulle kunna certifieras som ekoskog. Folk har ofta en bild av att all skog är ekologisk, men inte är den det om den inte är certifierad, säger Pulkkinen.

Ekostämpeln kan betyda extrainkomster för skogsägaren. Att en skog är ekologisk betyder inte att man inte kan idka skogsbruk och skogsägaren kan fortfarande sköta skogen som hen vill. För far och dotter Pulkkinen stöder ekoskogen turismverksamheten och rekreationsbruket.

- Eko ger mervärde åt ett turismföretag, men ger kanske inte direkt slantar i kassan. Vi har provat att göra ekonaturutfärder på området och stugbesökare kan plocka med sig ekobär, säger Pulkkinen.

Ute i världen är det stor efterfrågan på sprängticka och björksav. På internationella naturproduktsmarknader är det nästan en förutsättning att produkterna är ekologiska. Familjen Pulkkinen har planterat tusentals sprängtickor i sina björkar och de har också odlat lackticka.
Under de senaste åren har det skett ändringar i certifieringspraxis för ekologiska insamlingsområden. För skogsägare ger skogens insamlingsprodukter ändå många möjligheter.

- Om man ser det som en viktig sak kan eko vara en bra lösning för skogsägare, säger Pulkkinen. 

Matleena Pulkkinen böjer sig ner för att fotografera en myrstack. I andra handen har hon en bärkorg.På skogsturer finns det gott om saker att begrunda. Matlenna Pulkkinen har testat att ordna naturutfärder i ekoskog. 

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.