Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Naturprodukter kan ge lönsam affärsverksamhet

Kauko Kärkkäinen från Joensuu producerar björksav och värdefulla svampar i sina skogar. Målet är att göra naturprodukterna till en lönsam affärsverksamhet och fördubbla inkomsterna från skogarna.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Kauko Kärkkäinen står framför en björkskog.

Kauko Kärkkäinen har jämfört den ekonomiska lönsamheten hos olika naturprodukter.

12.07.2022

Text: Anne Annala Bilder: Terttu Kinnunen, Petro Penttinen och Juha Vornanen

Skogsägaren Kauko Kärkkäinen har prövat på att producera olika slags naturprodukter och fastnat för sådana som ger bästa möjliga ekonomiska avkastning. Han producerar björksav och odlar svampar, av vilka sprängticka och lackticka är de viktigaste. Björksav har börjat ge avkastning snabbare än svampodlingarna. Kärkkäinen har gjort betydande investeringar i naturprodukterna.  

- Slangar och utrustning som behövs för att samla in björksav har krävt betydande ekonomiska satsningar. I fråga om svampar är investeringarna relativt mindre, men å andra sidan är återbetalningstiden betydligt längre, berättar Kärkkäinen. 

Svampodling bedrivs på sammanlagt cirka 15 hektar och björksav producerar Kärkkäinen på ungefär en lika stor areal. Hela familjen hjälper till att tappa björksaven då även Kärkkäinens söner är med i naturproduktsverksamheten. Den första betydande svampskörden från odling på stock väntas i juli.

Hur många hektar som behövs för att odla naturprodukter varierar. Om en skogsägare vill pröva på att producera en naturprodukt räcker det gott och väl med ett litet område. Den som siktar på affärsverksamhet behöver större ytor. 

En lackticka på en trädstam.Lackticka på en granstubbe. Bild: Petro Penttinen

Ekocertifiering garanterar åtgången

Kärkkäinen har cirka 40 hektar ekocertifierad skog där han producerar naturprodukter. Ekocertifiering behövs för att få råvaran såld. 

- Om naturprodukterna inte har statusen som ekologiska produkter blir inkomsten noll. Utan ekocertifiering har mina produkter inga köpare, konstaterar Kärkkäinen. 

Kärkkäinen har hittat kunder som köper naturprodukterna via många kanaler, främst via kontakterna i arbetslivet. Han har avtal om svamparna med Kääpä Biotech och björksaven går till Nordic Koivu Oy. Kärkkäinen har valt dessa uppköpare eftersom de har verksamhet på den internationella marknaden. Ett avtalsvillkor är att de råvaror som levereras vidare till kunderna är ekologiska.

En sprängticka på en trädstam i skogen.Sprängticka växer på björkstammar. Bild: Juha Vornanen 

Bäst att bereda sig på risker

Enligt Kärkkäinen finns det också risker i affärsverksamheten kring naturprodukter. Exempelvis varierar avtappningen av sav varje år på grund av skörden eller marknaden. Det här året har varit ett dåligt år på marknaden för björksav.  

- Verksamheten avviker inte från annan affärsverksamhet. Som i allt annat företagande finns det osäkerhetsfaktorer; hur blir skörden, vad händer på marknaden? Får man kontrakt och lyckas man göra verksamheten lönsam? Det är alltså normal affärsverksamhet, säger Kärkkäinen. 

Kärkkäinen har jämfört lönsamheten hos olika naturprodukter och observerat att till exempel svampodling kan ge ett mångfaldigt kassaflöde och en mångfaldig avkastning jämfört med odling av energived. 

- Målet för avkastningen från naturprodukterna måste korrelera med risken. Naturprodukter är högriskprodukter. Man bör genast eftersträva mer än 10 procents avkastning, konstaterar Kärkkäinen. 

Kauko Kärkkäinen är skogsbruksingenjör till utbildningen och har arbetat länge med skogsfrågor. Han är projektkoordinator vid forstvetenskapliga fakulteten vid Östra Finlands universitet. Arbetsuppgifterna hör samman med utveckling av skogskunskap och effektivare utnyttjande av forskningsrön. Han har också ett eget företag som tillhandahåller experttjänster, vilket gett honom kunskaper i affärsverksamhet.

I år beviljades Kärkkäinen Pro skog-priset av Norra Karelens skogsråd. Pro skog-priset är ett erkännande för aktivt, innovativt och fruktbart arbete för att nå målen i de regionala skogsprogrammen. De regionala skogsråden utser pristagaren utifrån förslag som lämnats in.

- Det känns bra att få priset, säger en glad Kärkkäinen.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.