Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Appen i fickan och ut i plantskogen och mät

Många plantskogar är fortfarande för täta efter att de röjts. Skogsägaren Jyrki Suojalehto följer upp kvaliteten på sitt arbete med hjälp av ett metspö, en plogkäpp och mobilappen Laatumetsä.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Jyrki Suojalehto tittar på sin mobiltelefon, där han har Laatumetsä-appen nerladdad. I bakgrunden syns plantskog.

Skogsägaren Jyrki Suojalehto använder mobilappen Laatumetsä. Han vill förvissa sig om att han har gallrat sin plantskog till rätt täthet.

11.08.2020

Text och bild: Outi Tehomaa

Det är en kort bit att gå från skogsbilvägen till Jyrki Suojalehtos plantskog, där fåglarna kvittrar. Mellan granplantorna påminner de små stubbarna om det senaste skogsvårdsarbetet. Under vårvintern körde Suojalehto till sin skogsfastighet ungefär tre gånger i veckan för att såga ner sly.

– Det var kanske inte fullånga skogsarbetardagar, men jag försökte såga ungefär fyra röjsågstankar per gång. Det var ett passligt tidsfördriv under coronavåren, i skogen var det ju lätt att hålla avståndet till andra, säger Suojalehto.

Efter sågandet har han gått runt i plantbeståndet och inspekterat hur det ser ut där han röjt. Granarna har fått klart mer luft omkring sig, men allt kan inte bedömas med ögonmått. 

– Skogsägare vill ofta lämna beståndet lite för tätt när de röjer. Därför tycker jag det är viktigt att göra mätningar i plantbeståndet. Då vet man säkert vad resultatet av arbetet är i förhållande till rekommendationerna. Det här är alltså ett slags kvalitetskontroll. 

Laatumetsä-appen hjälper i plantskogen 

Suojalehto använder en plogkäpp och ett fyra meter långt metspö när han gör sina mätningar. I fickan har han mobilen, och på den har han Skogscentralens app Laatumetsä nedladdad. 

I appen kan man spara uppgifter om beståndets täthet, uttag, diameter och ålder efter röjningen och skicka informationen till Skogscentralen. Siffrorna mäts på provytor i plantbeståndet. Appen meddelar när man mätt tillräckligt många provytor. 

– Sifforna används för att uppdatera informationen i e-tjänsten MinSkog.fi. I praktiken innebär det att skötselförslaget om planbeståndsvård för en viss figur försvinner från e-tjänsten när jag meddelar att det är gjort.

Närbild på en mobiltelefon med Laatumetsä-appen och uppgifter från en provytemätning synliga.Uppgifter om beståndets täthet, uttag, diameter och ålder mäts på provytor. Mätresultaten kan sparas i Laatumetsä-appen. 

 

Mätresultaten kan användas också till annat. I början av året fick Suojalehto ett positivt beslut om Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd. Efter att verkställighetsanmälan godkänts får skogsägaren in Kemera-stödpengarna på kontot. 

– I verkställighetsanmälan frågas det bland annat efter antalet kvarvarande och borttagna träd. De här uppgifterna får man fram bara genom att räkna stubbar och kvarvarande träd i plantskogen. Nu har jag de här uppgifterna som jag mätt sparade i appen, och med dem är det lätt att fylla i anmälan. 

 

Egenkontroll förbättrar arbetet  

Ungefär 900 skogsägare och skogsarbetare har tagit i bruk Laatumetsä. Förutom uppgifter från sin egenkontroll av plantskogsvården kan man också spara och anmäla uppgifter om vård av ungskog och skogsplantering. Dessutom kan man meddela om eventuella skogsskador som man upptäcker. 

– Användarna tycker att det varit lätt att ladda ner och börja använda appen. Förhoppningen är förstås att vi via appen ska få information om arbeten som utförts i skogarna, så att vi kan uppdatera våra skogsdata bättre. En vidare önskan är också att skogsvårdsarbetena ska utföras bättre än tidigare, vilket också appens namn (Laatumetsä, Kvalitetsskog) syftar på, säger applikationsansvariga Timo Lahtinen vid Finlands skogscentral. 

Skogsägaren Jyrki Suojalehto stiftade bekantskap med appen på eget initiativ. Han är intresserad av ny teknik och av kalkyler om skogens tillväxt och produktion.

– Jag såg nyligen också en instruktionsvideo om hur man använder appen, berättar han. 

Suojalehto bor i Tammerfors och äger tre skogsfastigheter med mycket plantskog i trakterna mot Kuhmalahti i Kangasala. I våras hjälpte familjens tonåriga tvillingssöner till med planteringen. Det blir med andra ord slyröjning också de kommande åren. 

– Plantbeståndsvård är oerhört belönande, då man hela tiden ser resultatet av sitt arbete. Det här är också bra balansmotion när man börjar bli äldre, säger Suojalehto.

Skogsägaren Jyrki Suojalehto mäter med en plogkäpp och räknar antalet borttagna träd i en plantskog.Jyrki Suojalehto roterar en plogkäpp i plantskogen och räknar stubbarna, alltså antalet borttagna träd, på provytan.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.