Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Kan jag få Kemera-stöd för ett skogsvårdsobjekt som jag fått stöd för tidigare?

Du kan få Kemera -stöd på nytt för samma skogsvårdsobjekt efter en viss tid och på vissa villkor. 

Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd kan beviljas för objekt där det tidigare beviljats finansiering för skogsförnyelse. Ett villkor är att det ska ha gått tio år sedan förnyelsen.

Du kan också få  Kemera-stöd för vård av ungskog på objekt som tidigare fått finansiering för skogsförnyelse eller vård av ungskog, förutsatt att det har gått tio år sedan dessa arbeten verkställdes.

Kemera-stöd för vård av ungskog kan också beviljas för objekt där det tidigare utförts tidig vård av plantbestånd enligt den nuvarande Kemera-lagen. Då ska det ha gått sju år sedan den tidiga vården av plantbestånd verkställdes. På motsvarande sätt måste du vänta tio år efter vård av ungskog enligt den nuvarande Kemera-lagen innan du kan få stöd för vård av ungskog på samma objekt igen.

Skogsägare kan se uppgifterna om tidigare Kemera-stöd för fastigheten genom att logga in i MinSkog.fi. Du kan också se uppgifterna i karttjänsterna i den öppna skogliga informationen: www.minskog.fi/sv/karttjanster. På kartan ser du tidigare finansierade Kemera-projekt enligt arbetsslag. När du klickar på en skogsfigur på kartan kan du se datum då anmälan om verkställande har kommit in till Skogscentralen. 

Mikko Korhonen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral

Kommentera

Titel:
Kommentar:
Namn:
 
Blogg

Vi frågar

Har rottickan orsakat skador i din skog?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Har du bekantat dig med Skogscentralens förnyade e-tjänst Minskog.fi?

Ja (100%)
Nej (%)

Röster sammanlagt 1 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på X

Se mer på Twitter