Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Ägarbyten är aktuella också i skogsbranschens företag

Generationsskifte är ofta orsaken till att företag byter ägare. Oberoende om man säljer till en utomstående eller genomför generationsskifte mellan nära släktingar är det viktigt att förbereda sig noggrant. I skogsmaskinsföretaget JP Metsäkoneurakointi Oy i Södra Österbotten förberedde man ägarbytet i flera år. 2021 gick företaget från far till son.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Jere och Jorma Hirsimäki står framför en skogsmaskin, vända mot kameran.

Jere och Jorma Hirsimäki förberedde generationsskiftet med noga eftertanke. Jere tog över ägarskapet 2021

31.10.2023

Text: Maria Mäki-Hakola Bilder: Marko Ämmälä

Virkesdrivningsföretaget JP Metsäkoneurakointi i Södra Österbotten fick i början av 2021 en ny ägare, då Jere Hirsimäki tog över sin far Jorma Hirsimäkis företag. Företaget grundades 1996 och sysselsätter i dag över 30 personer.

Familjen förberedde ägarbytet i flera års tid. De inledde processen när Jorma Hirsimäki närmade sig 60 och började fundera på vem som skulle fortsätta med företaget efter honom, eller om det över huvud taget fanns någon som kunde ta över. De började med att värdera företaget, och Jorma fattade ett principbeslut att avstå från ägarskapet.

– För många företagare är det ett svårt beslut, och de skjuter upp det för länge. Avträdaren har till och med en större roll än den nya företagaren i ägarbytesprocessen. Man måste vilja ge ifrån sig företaget och vara realistisk när man uppskattar företagets värde. Känslovärde är svårt att omsätta i pengar, säger Jorma Hirsimäki.

Under hela processen var alternativen att sälja till någon utomstående eller genomföra generationsskifte inom familjen.

– Jere fick fundera i lugn och ro på om han ville ta över företaget. Att jäkta leder inte till något bra i sådana här frågor, säger Jorma Hirsimäki.

Jorma och Jere Hirsimäki har olika utgångsläge som företagare. Jorma beskriver sig som maskinförare i grunden, medan Jere har studerat företagsekonomi på yrkeshögskola.

– Det här är övervägande en bra sak. Sådant som jag själv inte tyckte så mycket om är rutin på Jeres arbetsbord. Jere är bra med siffror, säger Jorma Hirsimäki.

När ett företag byter ägare överförs också bestämmanderätten till den nya ägaren. Den gamla ägaren kan fortfarande ge den nya ägaren råd om hen ber om det.

– Det är inte önskvärt att den gamla husbonden styr och ställer alltför mycket. Men jag har fortfarande arbetsplikt i företaget, och det händer att man ber om min åsikt. Men man ska inte pracka sina åsikter på någon, säger Jorma Hirsimäki med ett skratt.  

Viktigt att vara förutseende vid ägarbyte 

Ägarbyten vid företag ska förberedas i god tid. Att sälja ett företag tar sin tid. Det kan ta flera år. Både säljaren och köparen har nytta av att ägarbytet är omsorgsfullt förberett.

– Om man siktar på ägarbyte om till exempel två eller tre år fattar man ofta först beslutet att hålla företaget i gott försäljningsskick. Det ligger i allas intresse. Obeslutsamhet om huruvida man vill avstå från företaget bidrar ofta till att verksamheten sakta tynar bort och företagets värde sjunker, säger Marko Ämmälä, som är chef för Skogscentralens företagstjänster.

Marko Ämmälä sitter på stentrappan till en röd stockbyggnad.Marko Ämmälä, chef för Finlands skogscentrals företagstjänster, säger att det är viktigt att förbereda ägarbyten och sätta sig noga in i olika delområden.
 

Inför ett ägarbyte bör man sätta sig in i olika delområden, som finansiering och värdering av ett företag.

– En företagare behöver i allmänhet finansiering inte bara till köpesumman utan också till investeringar och driftskapital. Det finns gott om hjälp att få med att planera finansiering och andra ärenden i samband med ägarbyten, säger Ämmälä.

Ägarbyten kommer att vara aktuella i många företag de närmaste åren.

– Till och med vart tredje företag funderar på ägarbyte inom en nära framtid. Det gäller nästan 100 000 företag inom de kommande fem åren.

Frågor kring ägarbyten är viktiga också i skogs- och virkesproduktsbranschen.

– Bara virkesdrivningen sysselsätter cirka 6 500 personer med avverkning och skogstransport i Finland. Det är mycket viktigt att man hittar folk som fortsätter med företagen så att man inte behöver köra ner lönsamma företag. Ur skogsbrukets och hela samhällsekonomins synvinkel har det stor betydelse, säger Ämmälä.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.