Till Skogscentralens sidan
Suomeksi

Familjen semestrar i ett ekologiskt timmerhus

Traditionella timmerhus intresserar igen. Speciellt fritidsbostäder byggs ofta av timmer.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Familjen semestrar i ett ekologiskt timmerhus

18.09.2018

Text Risto Mulari | Bilder Risto Mulari

Hilkka och Reino Ronkainens fritidshus är beläget i byn Kero i Kuusamo. Huset smälter väl in i sjölandskapet där det står på en uråldrig boplats i närheten av Reino Ronkainens födelsehem. Från de stora fönstren öppnar sig en vy mot sjön Kerojärvi. 

Fritidshusets gård omgärdas av flera gamla och grånade timmerbyggnader. Bodarna, rian, strandbastun samt nät- och båtskjulen påminner om områdets långa bosättningshistoria. 
Ronkainens bor i ett egnahemshus i Uleåborg och önskade att fritidshuset skulle vara energieffektivt och byggkostnaderna skäliga. Dessutom hade de som krav att de skulle kunna komma till stugan vilken tid på året som helst utan att behöva tänka på till exempel uppvärmningen. 

För fritidshuset valde paret ett värmesystem som baserar sig på jordvärme. Det finns plats för en öppen spis, men någon eldstad har ännu inte byggts.

– Vi tänkte på hur sällan vi tänder en brasa i den öppna spisen i vårt hem i Uleåborg och stannade för den här lösningen, erinrar sig Reino Ronkainen. 

Fritidshuset har vätskeburen golvvärme och maskinell luftväxling. 

– Husets årliga energiförbrukning har stabiliserat sig på mindre än 5 000 kilowattimmar, vilket vi är nöjda med, säger Ronkainen.  

Hilkka och Reino Ronkainen och hunden Remy trivs bra i sitt fritidshus av timmer. Huset är beläget i närheten av storrovdjurcentret i Kuusamo.

 

Försäljningen av timmerhus ökar

Försäljningen av småhus och fritidshus av timmer har ökat under de senaste åren efter en svacka i början av 2000-talet. Till exempel har leveranserna av fabrikstillverkade egnahemshus av timmer ökat med 20 procent de senaste åren. Det traditionella timmerbyggandet är fortfarande småskaligt i Finland.

– Timmer som byggmaterial har behållit sin andel på ca 70 procent när det gäller fritidsbostäder. På marknaden för fritidsbostäder finns också de flesta möjligheterna att på traditionellt vis bygga av timmer, även om ungefär hälften av alla fritidsbostäder tillverkas industriellt, berättar Timo Nyyssölä, koordinator för träbyggande på Finlands skogscentral. 

I den industriella tillverkningen av timmerhus ligger fokus nuförtiden på jirknutar, sättningsfria väggar och lamelltimmer. Hus av rundtimmer har förlorat i popularitet och en del husfabriker tillverkar inte längre sådana. Några leverantörer av timmerhus har också CLT, det vill säga korslimmat trä, i sitt sortiment.

Jarmo Mursu, produktionschef på Kero Hirsitalot Oy, Jukka Mursu, marknads- och säljchef samt Jorma Mursu, verkställande direktör, har noterat att timmerhus nu intresserar också utomlands.

 

Huset restes på en dag 

Nyyssölä har märkt att många finländska arkitekter nu också är intresserade av trä och timmer som byggmaterial. I städerna har många offentliga byggnader, till exempel daghem och skolor, byggts av trä de senaste åren.

– Timmerhusen byggs idag så att de andas och håller så bra som möjligt. I det traditionella sättet att bygga med timmer betonas byggnadens utseende, ekologiska värden samt att byggnaden passar in i miljön, säger han.

Den lokala husfabriken Kero Hirsitalot Oy har rest stommen i Hilkka och Reino Ronkainens hus i Kuusamo. Inuti de timmerelement som använts i huset finns fuktutjämnande träfiberisolering. Timmerstockarna fogas vid varandra med laxknut. 

– I trädelarna finns inga vertikala limfogar och inga fuktspärrar av plast behövs i konstruktionen. Timmerstockarna är lätta att hantera och inga lyftkranar behövs för att lyfta dem. Det tog en knapp arbetsdag att resa fritidshuset, berättar marknads- och säljchef Jukka Mursu på Kero Hirsitalot Oy. 

Marknads- och säljchef Mursu har också lagt märke till att den inhemska marknaden för timmerhus har piggnat till betydligt. Timmerhus intresserar nu också utomlands.

Kero Hirsitalot knöt nyligen ett betydande intentionsavtal med de svenska gruvbolagen LKAB och Boliden om leveranser av timmerhus. Avtalets värde är ca 10 miljoner euro om året.