Finska

Medvind för sprängtickan

Sprängtickan har väckt stort intresse bland finländska skogsägare: I dag odlar över 200 skogsägare sprängticka, och antalet ökar.

06.11.2018

Text Kati Jalagin | Bilder iStock ja Suomen Pakuri Oy

Många har fått hjälp med odlingen av företaget Suomen Pakuri Oy, som vid behov tar hand om allt från att skaffa skog för produktion och skördande av sprängticka till att köpa den färdiga produkten.

Suomen Pakuri, som grundades 2015, undersökte i flera år tillsammans med Östra Finlands universitet och Naturresursinstitutet möjligheterna att odla sprängticka i Finland. Forskningssamarbetet resulterade i de ympar av sprängticka som företaget nu använder för att plantera sprängtickan i björkar.

I Finland kan sprängticka användas till exempel i kosttillskott eller som örtte. Men den stora marknaden finns i Asien, där efterfrågan är stor. Till exempel i Ryssland används sprängticka inom naturmedicinen.

– Efterfrågan på sprängticka är större än vad vi får ihop. Vi förädlar sprängtickan som vi får av odlarna till olika produkter, till exempel dricka, och exporterar dem, säger Suomen Pakuris styrelseordförande Janne Mankki.

Det som lockar i odlingen av sprängticka är att den är så produktiv. På små odlingar brukar det finnas ungefär tvåhundra ympar, på större tiotusen. I allmänhet ympar man tre-fyra tickor i samma björk, och en ymp ger ungefär ett kilo sprängticka. Ett träd ger vanligtvis två till tre skördar under sin livstid.

– Vi betalar odlarna 40 euro per kilo sprängticka. Då är en skörd från ett träd värd 160 euro, säger Mankki.

– Det finns mycket björk i Finland, och nu kan också glasbjörken, om tidigare haft lågt värde, utnyttjas på ett produktivt sätt.

Ympar av sprängticka planteras i björkar.

 

Används mot många åkommor

I den finländska folkmedicinen har sprängticka använts i hundratals år, och den har ansetts ha olika hälsoeffekter. Sprängtickan valdes 2013 till årets naturprodukt i Finland. Efter det har konsumtionen ökat och i offentligheten har det talats om att sprängtickan skulle vara välgörande på flera olika sätt.

De positiva hälsoeffekterna grundar sig på användarnas egna upplevelser. I Finland får dock inga påståenden om hälsoeffekter användas i marknadsföringen av sprängticka.