Till Skogscentralens sidan
Suomeksi

Virke byter ägare på nätet

Virkeshandelstjänsten Kuutio.fi öppnades för skogsägare i våras. På vilket sätt kan man avtala om virkeshandel på nätet? Och hur får man ut bästa möjliga nytta av tjänsten? Suomen Puukauppa Oy:s verkställande direktör Aku Mäkelä tipsar skogsägarna.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Virke byter ägare på nätet

28.09.2017

Text Outi Tehomaa | Bilder Suomen Puukauppa Oy och Metsäkeskus

Suomen Puukauppa Oy:s verkställande direktör Aku Mäkelä, varför är det värt för skogsägare att pröva på virkeshandelstjänsten Kuutio.fi?

– Kuutio underlättar och påskyndar virkeshandeln för skogsägarna. En skogsägare kan lämna anbudsbegäranden till valda virkesköpare och konkurrensutsätta anbuden. På det sättet får skogsägaren rätt pris för virket. Nästan alla stora virkesköpare och tillhandahållare av tjänster i Finland är med i Kuutio. Med några musklickningar får skogsägarna kontakt även med sådana aktörer som det annars vore svårt att hitta eller nå. Kuutio är dessutom helt avgiftsfri för skogsägare.

 

Hur börjar man använda Kuutio?

– Kuutio kan användas med mobiltelefon, dator eller surfplatta. Webbsidorna i Kuutio är på finska. Första inloggningen görs med bankkoder eller mobilcertifikat. Därefter kan skogsägaren registrera sig och skapa egna användarkoder som används för inloggningen i tjänsten i fortsättningen. Efter den starka identifieringen kan skogsägaren med en knapptryckning ladda information om skogstillgångarna från Skogscentralens tjänst MinSkog.fi direkt till Kuutio. Dessa skogsdata kan och bör användas som underlag för anbudsbegäranden. Tveka inte att pröva på tjänsten! Den är enkel att använda.

Suomen Puukauppa Oy:s verkställande direktör Aku Mäkelä uppmuntrar skogsägarna att pröva på Kuutio.

 

Vilken nytta har informationen om skogstillgångarna för virkesaffärerna?

– Figuruppgifterna i tjänsten MinSkog.fi visar var det finns lämpliga avverknings- och gallringsobjekt på skogsägarens marker. I skogsdatan ingår också en preliminär uppskattning av priset på den virkesmängd som kan säljas. Dessa uppgifter väcker virkesköparnas och tjänsteleverantörernas intresse för skogen och virket, och får dem att ge anbud. Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är skogsägaren själv som bestämmer vilka uppgifter han eller hon delar med sig av. I tjänsten Kuutio kan anbudsbegäranden som grundar sig på skogsdata bara riktas till de regionala aktörer som skogsägaren själv har utsett. Denna kombination av geografisk information om skogstillgångar och elektronisk virkeshandel är unik i hela världen.

 

Hur avtalar man om virkesaffärer via tjänsten?

– När en skogsägare har konkurrensutsatt och godkänt en virkesköpares anbud avtalar de om affären. Juridiskt sett sluts affären mellan säljaren och köparen. Tjänsten Kuutio.fi är ingen avtalspart. Skogsägaren kan till exempel skicka köparen en bekräftelse på att anbudet har godkänts och avtala om ett möte för att underteckna köpebrevet. Virkesaffären kan också slutföras i köparens datasystem. Även här bestämmer skogsägaren själv hur han eller hon vill göra.

Det är smart att ladda ned egna skogsdata från tjänsten MinSkog.fi, eftersom de kan användas som underlag för anbudsbegäranden. 

 

Hur kommer tjänsten att utvecklas framöver?

– I höst kommer tjänsten att utökas med möjligheten till leveransförsäljning. Med leveransförsäljning avses affärer där den skogsägare som säljer virket själv tar hand om avverkningen och levererar virket till den plats som avtalats om med köparen. Hittills har tjänsten bara förmedlat rotförsäljning, som innebär att virkesköparen sköter avverkningen och transporterna.

– Tusentals skogsägare har redan prövat på Kuutio och vi har fått bra respons på användbarheten.  För närvarande är cirka 70 virkesköpare med i tjänsten och hittills har anbudsbegäranden lämnats för långt över 2 miljoner kubikmeter virke. Vi är lyhörda för skogsägarnas önskemål och kommer att förbättra tjänsten utifrån responsen. Vår ambition är att en stor del av den finländska virkeshandeln ska gå via Kuutio i framtiden.