Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Bli en bättre beställare

Semestern är ett ypperligt tillfälle att röja i plantskogen. Eller har du kanske andra semesterplaner? I så fall är det smart att låta proffsen sköta åtminstone en del av skogsvårdsarbetena. Bedöm dig själv som skogsägare och beställare. Hur mycket tid, krafter och arbetsredskap har du? Och vad ska du tänka på när du beställer arbeten av skogsproffs?
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Bilden visar en skogsarbetare och en skogsägare som tillsammans studerar en blankett för egenkontroll i en höstlig skog. Skogsarbetaren håller en röjsåg i handen.

Gå ut i skogen med den som ska göra arbetet alltid när det är möjligt. Då kan ni kolla kartan och arbetsområdet tillsammans och du kan försäkra dig om att dina önskemål går fram.

11.02.2020

Text: Annikka Selander Foton: Gerd Mattsson-Turku, Annikka Selander, Skogscentralen

1.Gör klart för dig vad du vill ha

Dina egna mål avgör hur du sköter och använder din skog. Definiera dina mål för hela fastigheten och för de olika trädbestånden. Vilket mål är viktigast: virkesproduktionen, landskapet, naturvården eller något annat? När du vet vad du vill är det lättare för dig att välja de rätta åtgärderna.

Bestäm vad du gör själv och vad du beställer. Oftast är det ekonomiskt lönsamt att göra hand- och fotarbeten själv. Det bästa exemplet är gräsröjningen runt de planterade plantorna.

Det finns en optimal tidpunkt för alla skogsvårdsarbeten. Till exempel ett års fördröjning av slyröjningen höjer arbetskostnaderna och försvagar barrträdens tillväxt med ungefär 10 procent. Det lönar sig alltså inte att vara en tidsoptimist, utan att i stället planera sin egen tidsanvändning lite i underkant.

I skogsvården har alla beslut och åtgärder långtgående följder. Misstag och felaktiga satsningar kan leda till extra arbete, högre kostnader och mindre inkomster från virkesförsäljningen. Det viktigaste sättet att hantera skogsbrukets risker är att välja de bästa skogsvårdsmetoderna och göra eller låta göra arbetena i rätt tid.

En granplantskog där slyröjningen blivit ogjord och slyet har vuxit sig högt.I den här granplanteringen har slyröjningen blivit ogjord. Om du inte hinner röja själv vid den optimala tiden, köp då arbetet av ett skogsproffs.
 

2. Be om alternativ och gör en tydlig beställning

En tydlig beställning är den bästa garantin för ett önskat slutresultat. Var inte rädd för att ställa frågor och jämför sedan de olika alternativen. Om det är möjligt så kolla arbetsobjektet i skogen tillsammans med proffset. Be om en uppskattning av kostnaderna för de olika alternativen.

Förbered dig för beställningen genom att skriva en minneslista med frågor som du vill ställa. Du kan göra tydlig och detaljerad beställning när du vet vad du vill.

3. Be om ett kostnadsförslag och gör ett skriftligt avtal

Ta reda på hur dina val inverkar på beståndets kommande skötselbehov och följande åtgärder. Vid beståndsvård trädskiktsvis räcker förnyelsefasen ända till första gallringen. En lösning som på kort sikt verkar vara förmånlig kan bli dyr i längden.

Berätta om dina önskemål till exempel vad beträffar trädslagsförhållanden och naturhänsyn. Försäkra dig om att du och aktören har samma uppfattning om utgångsläget och arbetsområdet. Be om en tidtabell och kom överens om hur aktören tar kontakt med dig före arbetet, medan det pågår och när det är färdigt.

Du kan köpa alla arbeten av en tjänsteleverantör eller dela upp dem. Det finns ett utbud av olika tjänstepaket till exempel för anläggande av plantbestånd och tryggandet av förnyelseresultatet.

Närbild på en mans händer där han fyller i ett papper ute i plantskogen.​​​​​​​Den som planterar, markbereder eller röjer kan dokumentera egenkontrollen på papper eller i en app på smarttelefonen.
 

4. Kräv egenkontroll och god kvalitet

När aktören följer upp sitt eget arbete blir kvaliteten bättre och det blir kostnadseffektivt för dig som kund. Fråga aktören hur hen följer upp sitt arbete och be om att få en rapport från egenkontrollen. Jämför slutresultatet med din beställning och ge respons. 

 

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.