Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan
Till första sidan
Suomeksi

Dags för höstservice av röjsågen – så gör du

Det lönar sig att serva röjsågen grundligt innan snön faller. I vår kan du sedan direkt ge dig ut i skogen med röjsågen utan att behöva göra något åt den.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Dags för höstservice av röjsågen – så gör du

Röjsågen måste servas regelbundet. Skogscentralens kundrådgivare Jarmo Lepola uppmanar alla att göra servicen till en höstrutin.

22.10.2019

Text och bild: Outi Tehomaa

Regelbunden service förlänger röjsågens livslängd. På hösten när den livligaste säsongen är förbi är det bra att rengöra alla delar och granska klingans skick.

Röjsågens klinga går att fila och skränka på hösten så att sågen är klar att användas på våren. Samtidigt är det bra att kontrollera att klingan inte snurrar då sågen går på tomgång. Tändstiftet kan man rengöra eller byta till ett nytt om det har blivit smutsigt.

Man kan lägga till fett i vinkelväxeln och rengöra luftfiltret, antingen med diskmedel eller genom att skrapa med en tandborste, beroende på modell.

- På hösten kommer man bra ihåg alla små fel som sågen har, så det lönar sig att genast åtgärda dem. På det sättet behöver man inte på våren gräva fram verktygsbacken eller köa för att få servicen gjord, när också några andra köar, säger kundrådgivaren Jarmo Lepola vid Finlands skogscentral.

Småmaskinsbränsle i tanken

Röjsågen ska förvaras stående i ett förråd över vintern, så att motorn är högre upp än klingan. På det sättet förhindrar man att vinkelväxelns fett rinner genom tätningen som eventuellt har gått sönder in i ramröret.

Töm bränsletanken till vintern och fyll den med småmaskinsbränsle som passar för en tvåtaktsmotor.

Om du låter bränsle som du själv har blandat vara kvar i tanken över vintern kan det bildas en bottensats som gör det svårt eller omöjligt att starta sågen på våren.

- Det kan vara irriterande att på våren köra flera kilometer till skogen för att sköta plantskogen bara för att konstatera att sågen inte startar, säger Lepola.

Lepola uppmuntrar alla att bekanta sig med den egna sågen och lära sig göra grundservicen själv.

- En röjsåg är en ganska dyr maskin så det lönar sig att ta hand om den.

 

Minneslista för röjsågens höstservice

Fila klingan

Klingans skick kan du kontrollera genom att knacka lätt på den med ett metallverktyg. En hel klinga låter då som en kyrkklocka. En söndrig klinga ger inte ett ljud ifrån sig. Är klingan sönder ska du byta ut den för då är det livsfarligt att såga med den.

Klingan filas så den blir vass med hjälp av en rundfil och en filmall. Med filmallen kan du söka en 15 graders vinkel. Fila klingans tänder i riktning bort från dig själv och i den riktning skränkningen har. Varje tand ska filas lika mycket, alltså till exempel 3–4 drag per tand.

Kuvassa viilataan raivaussahan terää

Med filmallen kan du söka rätt vinkel. 

 

Skränkning av klingan

Röjsågens tänder pekar åt två håll. Det här är till nytta då man sågar när sågklingan gör ett bredare skär.

I höstservicen kan skränkningen korrigeras med ett skilt skränkjärn eller med filmallen. Lägg filmallens skåra runt tanden och böj tanden i rätt riktning. Ha alltid handskar på dig så du inte skär dig.

Kuvassa haritetaan raivaussahan terää.

Röjsågens tänder böjs i skränkningens riktning.

 

Rengöring av luftfiltret

Röjsågar har ofta ett luftfilter av papper eller nylon. Är det av papper kan man rengöra det med tandborste och är det av nylon kan man lägga det i blöt i vatten med diskmedel i. Efter tvätten ska filtret torkas och läggas tillbaka. Om filtret är helt slutslitet eller sönder ska det bytas ut.

Kuvassa vasemmalla paperinen ilmansuodatin ja oikealla muovinen nylon-ilmansuodatin.

Röjsågar har luftfilter av papper eller plast.

 

Kontroll av tändstiftet
Kontrollera tändstiftet regelbundet. Du behöver då öppna huven och ta loss tändstiftshatten med ett lämpligt verktyg. Ändorna på tändstiften ska vara ljusbruna. Om stiftet är smutsigt kan du försöka rengöra det försiktigt. Ett slitet tändstift ska bytas ut.

Sytytystulppa löytyy raivaussahan kopan alta.

Tändstiftet finns under röjsågens huva.


Kontroll av vinkelväxelns fett

Du kan vid behov tillägga fett i röjsågens vinkelväxel. Öppna muttern med rätt verktyg och tillsätt fett avsett för vinkelväxeln, till omkring tre fjärdedelar av vinkelväxelns volym. En del röjsågar har vinkelväxlar av sådan modell att det inte går att lägga till fett.

 

Rengöring av cylinderns kylflänsar 

Öppna huvan på röjsågen och kontrollera att det inte har samlats smuts kring cylinderns kylflänsar. Om du ser mycket smuts betyder det att luften inte kan cirkulera och att motorn överhettas i användning. Skrapa bort smuts och skräp till exempel med en gammal tandborste. Du kan också använda tryckluft i rengöringen.

Jäähdytysripojen ympäriltä voi puhdistaa hammasharjalla roskia pois.

Runt kylflänsarna kan det samlas skräp och smuts som är bra att avlägsna.

 

Kommentarer
Roger Lassas 22.12.2019 klo 20:04

Ett läsvärt inslag.
Jag är av den åsikten, sköter man servicen och filar klingan efter varje tankning är
röjsågen nästan outslitlig. Det är gräs- trimmern som sliter ut sågen! DS

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.