Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Fem tips för bra underhåll av enskilda vägar

Enskilda vägar kräver regelbundet underhåll för att trafiken ska löpa smidigt på dem. Det är väglagets stämma, om ett sådant har bildats, som fattar beslut om underhållsarbeten. Det är viktigt att underhållsarbetena utförs i rätt tid. Exempelvis lönar det sig inte att sladda eller salta en torr vägyta. Skogscentralens ledande expert på skogsvägar Mika Nousiainen ger fem tips för bra underhåll av enskilda vägar.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Fem tips för bra underhåll av enskilda vägar

Det är en glädje att köra på en väg som är i gott skick. På den här vägen finns ett 0-32 millimeter tjockt lager stenkross på ytan. Det är vanligt på skogsvägar.

15.11.2022

Teksti ja kuvat: Mika Nousiainen

1. Sladda vägytan

Se till dräneringen av vägstommen genom regelbunden sladdning. Vägens slitlager bör formas genom sladdning så att väglutningen är 3–4 procent sett från vägens mittlinje. Läget är bra om vattnet rinner ut i sidodikena när det regnat. Det är bra att sladda vägen när vägytan är fuktig, alltså på våren. Livligt trafikerade vägar behöver ofta sladdas även på hösten.

2. Låt inte slyet få övertaget   

Gräs- och trädfrön gror enkelt på slänterna längs enskilda vägar. Slyet bör slås minst vartannat år. En slåttermaskin för hö kan vara ett lämpligt verktyg. Om slyet växer sig högre blir man tvungen att ta till starkare maskiner, som till exempel kedjeröjare. Det är bäst att slå slyet under högsommaren då trädstubbarna inte skjuter upp så mycket skott.

vesakoitunut ja heinää kasvava metsätieSkogen tar över vägen om man glömmer att slå sly och trädplantor.  

3. Salta vägen 

Att ytan på en enskild väg dammar är en bekant syn under torra väderperioder. Dammet är finpartiklar i krossmaterialet som lossnar från vägytan. På sluttande ställen leder detta lätt till korrugering: jordmaterialet på vägytan binds inte längre tillräckligt bra vid vägytan utan det uppkommer tvärgående, vågliknande krusningar. Damning kan förebyggas genom saltning i rätt tid. I allmänhet är det bra att salta vägen i samband med vårsladdningen.

4. Begränsa trafiken i tider av menföre

Väglaget ansvarar för att begränsa den tunga trafiken vid menföre. Ett trafikmärke som visar ett tillfälligt förbud förutsätter inte samtycke från kommunen. Men man ska komma ihåg att ta ner det när menföret inte längre utgör något problem för den tunga trafiken. Kom ihåg att ett väglag alltid behöver samtycke från kommunen för att sätta upp ett permanent trafikmärke.

Metsätie, jonka varressa on puupinoja. Tiessä on kuoppia, joihin on jäänyt vettä.På den här vägen har inget oåterkalleligt ännu hänt men om det regniga vädret fortsätter blir det aktuellt att begränsa den tunga trafiken. Spåren kan ännu åtgärdas genom sladdning. 

5. Skynda långsamt med plogningen 

Vintern kommer och snart blir det aktuellt att ploga enskilda vägar. Om man börja ploga eller slunga snö för tidigt märks detta på våren i dikesbottnarna och närskogarna då krossmaterial har slungats ut från vägen. Detta förhindras emellertid om den första snön hinner tryckas ner i vägytan så att det dyra krossmaterialet hålls på vägens slitlager.  

Mycket stöd för grundlig förbättring står till buds

Genom regelbundna underhållsarbeten hålls enskilda vägar i bra skick länge. I något skede börjar man ändå märka att underhållsåtgärderna inte längre ger önskat slutresultat. Då bör väglaget börja fundera på att göra en grundlig förbättring av vägen.För närvarande finns det gott om stöd att söka för grundlig förbättring av enskilda vägar. 

- Om ditt väglags enskilda väg behöver förbättras grundligt är det dags att ta itu med saken, uppmuntrar Nousiainen.
 

Metsätie, jossa on monttuja. På den här vägen räcker det inte längre med underhållsarbeten. Det behövs en grundlig förbättring av vägen. 

 

Kommentarer
John Gullkvist 14.12.2022 klo 17:49

Intressant och lärorikt

Per bäckman 22.05.2024 klo 16:11

Nybliven del ägare i en by grus väg.o är på läro bänken

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.