Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Fem tips för klimatsmart skogsvård

Klimatsmart skogsbruk handlar om att sköta skogen på ett sätt som motverkar klimatförändringen och samtidigt gör skogen tåligare mot klimatförändringens följder. Här tipsar vi om hur du kan göra din skog klimatsmart.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Trädplantor i en röd plantkorg.

Klimathållbar skogsvård främjar stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till konsekvenserna av den. Bestånd av blandade trädslag är ett klimatsmart sätt att bedriva skogsbruk. Bild: Hanna Tahvanainen

11.07.2023

Text: Veli-Matti Lähteenmäki och Heidi Tanskanen Bilder: Eva Ekholm och Hanna Tahvanainen

Klimatförändringen medför konsekvenser för skogarna i Finland. Den ökande mängden koldioxid i atmosfären och den stigande medeltemperaturen ökar tillväxten i skogen men samtidigt också risken för beståndsskador. Skogarna har en viktig roll med tanke på klimatet eftersom tillväxten binder kol ur atmosfären och lagrar den i träden och marken. Kol som bundits till trä kan utnyttjas i träprodukter och energikällor för att ersätta fossila material och bränslen.

Klimatsmart skogsvård innebär att skogarna vårdas och används på ett sätt som stävjar klimatförändringen och hjälper skogen att anpassa sig till konsekvenserna av den. Här följer fem tips som du kan ha nytta av när du planerar vården av din skog.

1. Gynna ett blandat bestånd och förutse riskerna för skador på granar

Öka andelen lövträd i skogen och undvik att plantera granar på ställen som exponeras för torka. Klimatförändringen förutspås förbättra tillväxten hos björkar och tallar men öka risken för skador på granar. Genom att odla olika trädslag kan man minska riskerna. Viktigast är ändå alltid att välja sådana trädslag som lämpar sig för ståndorten och att beakta särdragen i området.

2. Utför skogsvårdsarbetena förstklassigt och i tid

För att träden ska växa sig grova är det viktigt att skogsvårdsåtgärderna utförs i tid. Exempelvis hjälper vård av plantbestånd och gallringar till att säkerställa att plantorna har tillräckligt med utrymme, ljus och näring att växa till friska och livskraftiga träd. Efter en slutavverkning bör man se till att en ny skogsgeneration snabbt börjar växa upp.

I en välvuxen skog är andelen stockträd oftast större, vilket ger fler möjligheter att tillverka långlivade produkter, såsom byggnadsmaterial. Långlivade träprodukter lagrar och håller kol borta från atmosfären en längre tid.

En skogsmaskin arbetar i skogen, I förgrunden syns en hög avverkat virke.Det lönar sig att utföra plantskogsvård och gallring i tid. Förstklassig skogsvård bäddar för goda växtförhållanden. Bild: Eva Ekholm 
 

3. Värna om mångfalden i skogsnaturen

Satsningar på naturens mångfald stärker skogarnas förmåga att anpassa sig till förändringar. Ju mångsidigare skogar, desto bättre klarar de av anpassningen till nya klimatförhållanden. Varje organism reagerar på sitt sätt på det allt varmare klimatet. Vissa arter blir rikligare medan andra backar.  

När du utför eller beställer skogsvårdsarbeten kan du ha hjälp av till exempel checklistan för naturhänsyn. Checklistan ger dig behändigt information om olika naturvårdssätt och möjligheter att behandla skogen i olika skeden av skogsvården.

Ett torkat grovt naturvårdsträd syns i förgrunden i en gallrad skog.Att lämna naturvårdsträd i skogen är viktigt för mångfalden. Bild: Hanna Tahvanainen 
 

4. Överväg gödsling och beskogning av obrukad mark

Skogsgödsling är ett av de snabbaste sätten att påskynda tillväxten. Genom beståndsvårdande gödsling och vitaliseringsgödsling kan man avsevärt förbättra tillväxten och kvaliteten hos bestånd på mineraljordar och torvmarker. Genom askgödsling kan man starkt påverka skogstillväxten och behovet av torrläggning på torvmarker.

Överväg dessutom att beskoga marker som för närvarande inte ger någon avkastning för att på det sättet skapa helt nya bestånd. Att skogsarealen ökar bidrar också till kolbindningen.

Läs mer om vård av torvmarksskog på Skogscentralens webbplats.
 

5. Upprätthåll dina kunskaper

Rekommendationerna i skogsvård har förändrats mycket på senare år. Även i fortsättningen är uppdateringar att vänta allteftersom klimatförändringen och forskningen kring den går framåt. Du kan upprätthålla dina kunskaper till exempel genom att delta på Skogscentralens kurser och evenemang.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.