Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Har du ärvt skog? – kom ihåg dessa fem tips

Varje år får tusentals finländare skog i arv. Är du en av dem? Till en början ska den ärvda skogens värde och ägoförhållandena fastställas. Det är ofta bäst att upplösa dödsboet. Sanna Peltola, expert på skogsfastighetsstruktur vid Finlands skogscentral, ger tips till dem som ärver skog.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
En man och ett barn tittar på en tallplanta på vintern. Barnet håller upp ena armen.

Plantbestånd eller något annat? Det är värt för nya skogsägare att först bekanta sig med sin skog.

09.01.2024

Text: Sanna Peltola, Bilder: Skogscentralen och Johanna Kleemola

1. Skogsfastigheten ska värderas inför bouppteckningen

Bouppteckning ska förrättas inom tre månader från att den anhöriga avlidit. Värdet på den skog som ska ärvas ska fastställas för bouppteckningen. Värderingen görs i allmänhet av en skogsfackman.

Bouppteckningshandlingen är samtidigt också dödsboets skattedeklaration. De fackmän som utför fastighetsvärderingar på olika håll i Finland har samlats i listor på Skogscentralens webbplats.

2. Förtydligande lagfart ger information om ägoförhållandena 

Efter bouppteckningen är det bra att ta tag i de ärenden som gäller dödsboets skogar.Dödsboets delägare kan ansöka om förtydligande lagfart på sin fastighet hos Lantmäteriverket.Förtydligande lagfart är en aktuell och tillförlitlig utredning över vilka alla delägare i dödsboet som är med om att äga skogsfastigheten. Den hjälper till att skapa en helhetsbild av ägoförhållandena särskilt i en situation där ett dödsbo är delägare i ett annat dödsbo.

Förtydligande lagfart ersätter bouppteckningshandlingen med släktutredningar när dödsboet uträttar affärer, till exempel säljer en skogsfastighet. Delägarna kan också logga in i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi med sina personliga bankkoder, om dödsboet har beviljats förtydligande lagfart.

Snöig tallskog.I Finland uppkommer i medeltal cirka 5 000 skogsägande dödsbon varje år. 

3. Det lönar sig att upplösa dödsboet 

I allmänhet lönar det sig att upplösa dödsboet så snart som möjligt. I skogar som ägs länge av ett dödsbo kan det hända att beslutsfattandet skjuts upp och delägarna har inte nödvändigtvis gemensamma mål för användningen av skogen.

Ett alternativ är att göra ett skifte enligt bråkdelar, varefter den gemensamt ägda skogen benämns skogssammanslutning. Skiftet enligt bråkdelar görs i ett skiftesavtal. Därefter kan delägarna sinsemellan göra affärer med sina andelar i sammanslutningen, och överlåtelser mellan nära släktingar är skattefria på vissa villkor. Delägarna i den sammanslutning som uppkommit vid skiftet ansöker om lagfart på sina ägarandelar hos Lantmäteriverket.

Ett annat alternativ är att skifta dödsboet, varvid en del av eller dödsboets hela förmögenhet skiftas mellan delägarna. Då får en eller flera delägare en egen skogsfastighet. Att skifta skogar till fler än en ensamägare förutsätter i allmänhet en stycknings- eller klyvningsförrättning, som innebär kostnader.

Dödsboet kan också sälja skogsfastigheterna på den fria marknaden, om ingen av delägarna är villig att fortsätta med skogsägandet. Dödsboets skogar kan också anslutas till en befintlig samfälld skog, om man vill fortsätta äga skog men underlätta beslutsfattandet. Aktuell information om samfällda skogar som är intresserade av att ta in nya delägare finns på Skogscentralens webbplats.

En person i skyddskläder röjer skog med röjsåg.Det är bra att kontrollera om det finns halvfärdiga skogsvårdsarbeten som bör slutföras så snart som möjligt.

4. Kontrollera om det finns ofullbordade skogsvårdsarbeten och virkesaffärer

Ta reda på vem föregående ägare skötte skogsärenden med. Hade den avlidna att göra med en fackman vid en skogsvårdsförening eller ett skogsföretag? Skogsfackmännen känner till om virkesaffärer varit på gång eller om brådskande skogsvårdsarbeten har blivit på hälft.  

Tänk också på att Kemera-stödsystemet har upphört. Om den avlidna hade halvfärdiga Kemera-arbeten finns det uppgifter om dem i tjänsten MinSkog.fi. Det är också bra att kontrollera om den avlidna hade ingått miljöstödsavtal om skydd av skogen för viss tid. Skogscentralen ger också råd i frågor som gäller halvfärdiga skogsvårdsarbeten och stöd. 
 

5. Bli du med din skog och sätt upp mål 

Ta reda på hurdant bestånd som växer i skogen och om det finns sällsynta arter, särskilt viktiga livsmiljöer eller andra naturvärden i skogen. Det är också bra att kontrollera hur man tar sig till skogsfastigheten och var fastighetens gränser går. Sådan information fås till exempel av en skogsfackman, i fastighetens skogsbruksplan eller i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi.

Om du är ny skogsägare bör du fundera på vad du vill få ut av din skog. Vill du få ekonomisk avkastning? Använder du skogen för friluftsliv, jakt, bärplockning eller för att samla ved? Finns det områden av skogen som du vill skydda för viss tid eller för alltid? Du kan också sälja skogsfastigheten om det känns mest rätt.

I svåra frågor kan du också fråga råd av en skogsfackman. Också genom att läsa facklitteratur och -tidningar kan du lära dig om hur det är att äga skog.

Skogscentralen ordnar kurser för nya skogsägare. I början av året kan du få bra tips till exempel på Min Skog-introdagen och Min Skog-skattekursen. Anmäl dig till kurserna via Skogscentralens evenemangskalender.

Tips till nya skogsägare finns också på Skogscentralens webbplats (på finska)

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.