Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Hösten är den bästa tiden för gräsröjning

Det är viktigt att kolla behovet av gräsröjning åtminstone de två första åren efter planteringen. Hösten är den bästa tiden att trampa gräs, för då syns de gröna plantorna bland det gula gräset. Gräsröjningen räddar plantorna från att konkurreras ut av gräs och är lätt för skogsägaren att göra själv.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Närbild på de stadiga kängorna när en person trampar ner gräs runt en planta.

Stadiga kängor är viktiga när man trampar gräs.

06.10.2020

Text: Annikka Selander Foton: Annikka Selander och Skogscentralen

Efter planteringen kan du trygga barrträdsplantornas utveckling genom att hålla tillbaka den ytvegetation som konkurrerar med plantorna. Gräsröjningen är en investering som hjälper de små plantorna att utvecklas till en fulltät plantskog. 

Ytvegetationen invaderar förnyelseytan när det skuggande beståndet är borta. En växtplatsanpassad markberedning ger plantan en bra start men oftast behöver granplantorna och speciellt tallplantorna hjälp för att klara sig bland all annan vegetation.   

Gräsröjningen minskar konkurrensen från ytvegetationen och får plantan att växa bättre. Också skaderisken minskar. Beskuggningen och konkurrensen om vatten och näring kan bromsa plantornas utveckling med flera år och i värsta fall dör en del av plantorna.  

Mjölkört och hallon har vuxit över ett par granplantor.Gräs, mjölkört och hallon invaderar snabbt förnyelseytan. Granen som planterats i en hög får försprång men behöver ändå hjälp. Granen på bilden ser ut så här ett år efter planteringen.
 

Mest gräs på bördiga växtplatser 

Gräsen, såsom och kruståtel och piprör, och mjölkört konkurrerar om vatten och näring med de små plantorna. Dessutom bildar mjölkörten täta tuvor som också hindrar plantan att få ljus. Hallonsnår kan hindra plantornas utveckling och orsaka mekaniska skador. Höstregnet piskar ner gräset på plantorna. Snön ökar bördan och växtmattan trycker plantan mot marken. Därifrån försöker sedan de nya toppskotten åla sig mot solen. 

Ju bördigare växtplats desto mer gräs och annan vegetation kommer dit efter avverkningen. Mest utsatta är friska och lundartade moar och bördiga torvmoar. Det kan behövas gräsröjning redan på hösten när man planterat på våren.

På bördiga ställen kan man märka ut plantorna med målade käppar eller fiberband på käppar. Ett alternativ är också att skaffa plantskydd som hindrar gräset att växa upp runt plantan. 

Behovet av gräsröjning kan variera också i samma plantskog beroende på hur täckande och hur hög vegetationen är.

 

På senhösten syns de gröna plantorna 

Hösten är den bästa tiden för gräsröjning, det andra alternativet är tidigt på våren genast efter snösmältningen. Då är det lätt att hitta de gröna planterade plantorna bland det gula och bruna gräset. Då undviker man också att gräset lägger sig över plantorna i tunga sjok.

Det vanligaste sättet är mekanisk gräsröjning. Man trampar ner eller bryter av gräs och mjölkört runt plantan. Gå systematiskt igenom hela plantbeståndet. Där du ser en planta som lider av gräset, trampa då ner det runt plantan. Öppna ett så stort område att gräset inte kan falla ner över plantan på nytt.

Stadiga kängor eller stövlar och handskar räcker bra som arbetsredskap. Du kan också använda en skära, en stadig käpp eller en ishockeyklubba. Reservera ungefär tre dagar för en hektar plantskog.

På bilden syns en granplanta efter att man trampat ner gräset omkring den så att den får plats.​​​​​​​Plantan kan klara sig i gräshavet, men höjdtillväxten lider och skaderisken ökar. Här har skogsägaren trampat ner gräset runt plantan. 

Kommentarer
Christina Danielsson 25.10.2020 klo 10:39

Bra att veta om att trampa på hösten. Har försökt ett par gånger per sommar men gräset och hallonsnåren kommer hela tiden.
Sen är det ormbunkarna också. När är bästa tiden att få bort dem kring granplantorna. Har 2årig granplantering.

Ingemar Samuelsson 25.10.2020 klo 10:39

Jag slår i min tallplantering med lie augusti-september en stor yta runt varje planta att inte någon ormbunke faller ner på den.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.