Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

MinSkog.fi förnyades – tre användartips

Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi förnyas under våren. Den första versionen av den nya tjänsten har varit öppen för såväl skogsägare som fackmän i skogsbranschen sedan början av mars. Läs tipsen om hur du får ut det mesta av tjänsten.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
En person håller i en surfplatta där förstasidan av tjänsten MinSkog.fi är öppen. Hen pekar med fingret på förstasidan.

Den för många skogsägare bekanta tjänsten MinSkog.fi förnyades i början av mars. Bild: Skogscentralen

19.03.2024

Text: MinSkog.fi-arbetsgrupp

MinSkog.fi är Finlands mest använda e-tjänst i skogsbranschen. Varje år använder över 60 000 skogsägare tjänsten. Du kan bekanta dig med tjänsten genom att logga in starkt autentiserad. För det behöver du nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett identitetskort med chip. 

Tre tips till skogsägare:

1. Dra nytta av Skogscentralens skogs- och naturinformation 

I tjänsten MinSkog.fi kan du enkelt läsa skogs- och naturinformation om din skog som tagits fram av Skogscentralen. Informationen innehåller bland annat fjärrkarteringsbaserade beståndsuppgifter, uppgifter om ståndort och jordmån samt om värdefulla naturobjekt. För varje figur ger tjänsten ett avverknings- eller vårdförslag, som även omfattar uppskattade inkomster och utgifter i euro för genomförandet av förslagen. 

Du kan utnyttja informationen på många sätt när du planerar användningen av din skog. Informationen kan vara till hjälp till exempel när avverkningar ska planeras eller värdefulla naturobjekt skyddas. Fackmän i skogsbranschen står också till tjänst i alla skogsärenden. Möjligheten att dela skogsdata till fackmännen gör det betydligt smidigare att planera och utföra åtgärder tillsammans. Basinformationen i tjänsten utgör också ett bra underlag om du vill låta upprätta en individuell skogsbruksplan med utgångspunkt i dina egna mål och tidtabeller. 

Den förnyade tjänsten MinSkog.fi kan användas med en mobil enhet, såsom en smarttelefon eller surfplatta. Med en sådan kan du också lokalisera din position i skogen. Egenskapen är behändig när du rör dig i skogen och vill kontrollera skogsdata i terrängen. Kartan visar vilken figur du är på och på det sättet kan du kontrollera hur de beståndsuppgifter, naturobjekt och skogsvårdsförslag som tjänsten anger för figuren ser ut på platsen. 

Använd det heltäckande innehållet i MinSkog.fi som stöd för beslut när du planerar dina skogars framtid.

En kvinna sitter på en stubbe i skogen och tittar på telefonen.

Nu kan du använda MinSkog.fi även med mobiltelefon eller surfplatta i skogen. Bild: Skogscentralen 

2. Hantera ärenden digitalt 

Möjligheten att hantera ärenden digitalt ger dig många fördelar. De ansökningar och anmälningar som du skickar in överförs i realtid till Skogscentralen, vilket påskyndar handläggningen. Du ser de ansökningar och anmälningar som du skickat in direkt i tjänsten. De elektroniska formulären visar instruktioner samtidigt som du fyller i dem. 

I tjänsten kan du till exempel ansöka om de nya Metka-stöden för vård av plantbestånd och ungskog samt för vitaliseringsgödsling. Här kan du också göra en anmälan om användning av skog eller en anmälan om hjortdjursskada. 

3. Hitta en lämplig tjänsteleverantör 

Över 1 000 aktörer i skogsbranschen har registrerat sig i MinSkog.fi och står till tjänst i skogsärenden. Den förnyade tjänsten MinSkog.fi har exakta beskrivningar av företagens tjänster och verksamhetsområden för att du ska hitta de fackmän som kan tillgodose just dina behov. 

Du kan söka tjänsteleverantörer i ärenden som gäller till exempel skogsvård, virkeshandel, naturprodukter eller skydd av skogar. 

När du kontaktar tjänsteleverantörer är det bra att på samma gång ge samtycke till att de får tillgång till dina skogsdata. På det sättet ser de redan i förväg hurudan skog det är fråga om och kan ge dig bättre service. 

I förgrunden finns det ris och fällda klenträd. I bakgrunden en skogsmaskin som gallrar ett ungt björkbestånd.

I den förnyade tjänsten MinSkog.fi är det enklare att hitta lämpliga tjänsteleverantörer. Bild: Eva Ekholm 
 

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.