Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Sågföretagande med stort hjärta

Sågföretaget Kolkonjoen Saha i Rantasalmi producerar sågvaror av trä från närskogarna och har fått rätt att använda varumärket Lähipuu, som lanserats av föreningen Suomen Sahayrittäjät (Finlands sågföretagare). Kunder till små sågföretag är i allämnhet intresserade av virkets ursprung.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
På gården till Kolkonjoen saha kör en traktor och på marken står sågvaror staplade.

29.05.2018

Text Anne Kaljunen | Bilder Anne Kaljunen

I Kolkontaipale, Rantasalmi, porlar vattnet fram i ån och de röda sågbyggnaderna tittar fram där vägen tar slut. Hunden Heta hälsar glatt på gästerna. 

Kolkonjoen Mylly ja Saha är Tatu Dillströms företag. I år tog sågen i bruk närvirkesmärket Lähipuu, som lanserats av Suomen Sahayrittäjät ry.

En förutsättning för användningen av märket är att råvarorna kommer från sågföretagets verksamhetsområde. Kolkonjoen Saha köper virket direkt av skogsägarna eller via skogsvårdsföreningarna. 

– Det råder en stor efterfrågan på lokalt virke, och virket räcker till även för småföretagarna. Stockarna som kommer till oss har vuxit inom en radie på 20 kilometer, säger Tatu Dillström.

Timo Ripatti till höger, ordförande i sågverksföreningen Suomen Sahayrittäjät, överräckte produktmärket Lähipuu till Tatu Dillström, som driver Kolkonjoen Myllyn ja Saha.

Timo Ripatti (t.h.), ordförande i sågverksföreningen Suomen Sahayrittäjät, överräckte produktmärket Lähipuu till Tatu Dillström, som driver Kolkonjoen Myllyn ja Saha.

 

Små sågar konkurrerar med specialprodukter

Kolkonjoen Saha sågar 500 kubikmeter stock varje år. Hösten och vintern är de livligaste säsongerna. På sommaren hyvlas, sorteras och torkas samt levereras produkterna till kunderna.

– Just nu gör renoveringsbyggandet i Rantasalmi och grannkommunerna Juva, Jorois och Nyslott att efterfrågan på sågade och hyvlade produkter är stor. Produkterna tillverkas på beställning, fortsätter Dillström.

När det gäller kvalitetsvirke som ska duga för sågarna flaggar Timo Ripatti, ordförande för Suomen Sahayrittäjät, för traditionell skogsvård.

– Det bästa virket för sågaren kommer från små skogsägares skogar som vårdats med moderlig omsorg, säger Ripatti leende. 

Männen är ense om att små sågar inte kan konkurrera med stora. Och det behöver de inte heller. 

– Specialprodukter som inte säljs på marknaden för massprodukter blir trumfkort för små sågverk och hyvlerier. Man måste också kunna bemöta kunderna och tillgodose deras behov, säger Ripatti. 

 

Produktmärket Lähipuu hjälper små sågföretag att marknadsföra sig

Kolkonjoen Mylly ja Saha har historiska rötter. Tatu Dillströms farfar grundade en kvarn redan på 1930-talet. Fadern Markku Dillström vidareutvecklade sågverksamheten. För några år sedan gjordes en generationsväxling i familjeföretaget.

Tatu Dillström har varit med i sågarbetet sedan barnsben. Nuförtiden sysselsätter sågen ytterligare en heltidsanställd, farbrodern Jukka Dillström. Tatus far Markku medverkar fortfarande i sågens verksamhet. 

Kolkonjoen Saha har en etablerad kundkrets. Bekanta stugägare återvänder om vårarna och de sprider vidare budskapet om produktkvaliteten och servicen.

– Stugägare köper gärna produkter av små leverantörer och sätter stort värde på individuell service och flexibilitet. De är också intresserade av den ekologiska aspekten på produkterna, säger Ripatti. 

Sågade och hyvlade bräder staplade på varandra i Kolkonjoen saha.​​​​​​​

Den gamla ladugården har byggts om till hyvleri. För närvarande är efterfrågan på sågade och hyvlade produkter stor inom renoveringsbyggandet.

Sågföretagarna har tagit fram produktmärket Lähipuu i samarbete med ett projekt vid Finlands skogscentral som handlar om forskning för bättre konkurrenskraft inom trävarubranschen. Syftet med märket är att stöda marknadsföringen av små sågföretag och göra dem mer kända. 

Familjen Dillström har varit aktiva i föreningens verksamhet i flera år. När produktmärket Lähipuu offentliggjordes beslöt Tatu Dillström att gripa chansen direkt. 

– Närvirkesmärket är intressant. Det ger synlighet och skapar samhörighet, anser han. 

Märket är ett tecken på miljöhänsyn, ansvar och små koldioxidavtryck. Det strävar efter att öka det totala värdet av småföretagarnas produkter och tjänster.

Suomen Sahayrittäjät ry har 200 aktiva medlemmar. Produktmärket Lähipuu används av 42 företag.

 

Produktmärket Lähipuu

  • Föreningen Suomen Sahayrittäjät ry:s produktmärke.
  • Syftet med märket är att göra små sågverk mer kända, öka det lokala samarbetet, främja hållbar och ansvarsfull verksamhet samt öka det totala värdet av produkterna och tjänsterna.
  • Råvarorna kommer från varje företags eget verksamhetsområde.
  • Märket visar på ett litet koldioxidavtryck och finländskt arbete.