Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Skicket på enskilda vägar är värt att satsa på

Över 4 000 långtradarlass kör året runt ut virke längs enskilda vägar till träförädlingsfabrikerna. På enskilda vägar rör sig varje år också en betydande mängd arbets- och fritidstrafik. I vilket skick är de enskilda vägarna? Svar på den här frågan fås av yrkeschaufförer, dem som underhåller vägar och härefter också från Skogscentralens omfattande kartläggning av skicket på enskilda vägar.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
En skogsväg är i en gott skick.

Enskild väg efter en grundlig förbättring. Bild: Jukka Pietilä

20.02.2024

Text: Mika Nousiainen

En hel del tunga fordon rör sig varje år på de enskilda vägarna i Finland. Stora långtradare transporterar stockar och även energived från skogarna. Där utsätts skicket på vägen verkligen för en hård prövning. 

– En smal enskild väg är en utmaning för en stockbil, säger affärsdirektör Osmo Kananen vid HHK Kuljetus. 

Det händer ofta att vägen blir smalare i samband med en grundlig förbättring. Vid grundliga förbättringar bör man komma ihåg att även göra vändplatserna och anslutningarna tillräckligt breda för stora långtradare. 

– I värsta fall kan en smal väg orsaka skador för tiotusentals euro. Till all lycka har skicket på enskilda vägar börjat bli bättre på senare år. Det har vi vägbidrag och bättre finansieringsvillkor att tacka för, säger Kananen.

Stockbil i en smal skogsvägen på hösten.

En normal 3,5 meter bred grusväg räcker nätt och jämnt till för en stockbil. Bild: Mika Nousiainen
 

Förhöjt stöd uppmuntrar till grundliga förbättring

Stödet för grundlig förbättring av enskilda vägar kommer snart att höjas. Skogscentralens stöd för grundlig förbättring av en enskild väg stiger i hela landet till 70 procent av arbetskostnaderna. 

– Höjningen av stödet är en stark vitamininjektion för väglagen och kommer säkert att öka intresset för grundliga förbättringar, konstaterar specialsakkunnig i väg- och dikesfrågor Jukka Pietilä vid Norra Karelens skogsvårdsförening.  

Av samma åsikt är man också i Norra Savolax. 

– Stödet för grundliga vägförbättringar i det nya incitamentsystemet för skogsbruket har fått väglagen att vakan upp. Man har redan varit kontakt med oss som tillhandahåller tjänster, säger specialsakkunnig i väg- och dikesfrågor Harri Koponen vid Norra Savolax skogsvårdsförening. 

Under kommande år behövs allt fler kunniga fackmän att utföra grundliga förbättringar av enskilda vägar. Redan nu råder det brist på tjänsteleverantörer som specialiserat sig på att bygga om vägkroppen.  

– Många som varit kunniga på det håller på att gå i pension och inga nya är inom synhåll. Situationen varierar visserligen efter område, säger Pietilä.
 

Harri Koponen​​​​​​​

Harri Koponen vid lagret av vägtrummor. Bild: Harri Koponen

Jukka Pietilä​​​​​​​

Jukka Pietilä är nöjd med stödet för skogsvägar i det nya incitamentsystemet för skogsbruket, Metka. Bild: Mika Nousiainen
 

Tjänsten Tienhoito.fi ger information om enskilda vägars skick

Förutom stockar transporteras också allt mer energived längs enskilda vägar. Över en halv miljon människor använder enskilda vägar varje dag. Längs de enskilda vägarna finns ungefär 70 000 företag och 200 000 fritidsbostäder. 

– De enskilda vägarna tryggar försörjningsberedskapen och därför bör vi känna till vilket skick de är i och var det brådskar med reparationer, säger Timo Pisto, som leder projektet TIESIT-vid Finlands skogscentral.  

Inom ramen för Skogscentralens projekt TIESIT (på finska) utreds skicket på ca 240 000 kilometer enskilda vägar och på 7 000 broar längs enskilda vägar. Broarnas skick har bedömts på ort och ställe i terrängen och vägarnas skick undersöks med hjälp av laserskannat material. Ingen motsvarande och lika omfattande konditionskartläggning har gjorts tidigare. Resultaten publiceras i Skogscentralens tjänst Tienhoito.fi

– Med hjälp av informationen om vägarnas skick kan väghållare rikta in underhållsarbeten och grundliga förbättringar till rätt vägavsnitt. Tidigare har det inte funnits information som skulle omfatta skicket på enskilda vägar i hela Finland, men före utgången av 2024 kommer 80 procent av det enskilda vägnätet att vara kartlagt. Jag uppmuntrar er att redan nu hålla ett öga på tjänsten och resultaten från kartläggningen, säger Pisto.  

 
Vägavsnitt i bra skick visas med blått och avsnitt i dåligt skick visas med rött i karttjänsten.

I tjänsten Tienhoito.fi publiceras information om enskilda vägars skick. Ju rödare väg, desto större behov av reparationsåtgärder. Utdrag ur karttjänsten. 

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.