Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Skogsvägen i skick utan dröjsmål

Skogsvägen Sammuksen metsätie i Alahärmä i Kauhava grundförbättrades för fyra år sedan och är nu i väldigt bra skick. Väglagets ordförande Jouni Mäkiluoma och bestyrelsens medlem Juhani Kosola rekommenderar att skogsvägen repareras direkt då den behöver det och Kemera-villkoren uppfylls.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
En virkestransportbil har fotograferats uppifrån. Fordonet har gul för och är fullastat. Skogsvägen som fordonet kör på kantas av skog.

Sammuksen metsätie i Alahärmä i Kauhava är i gott skick.

19.11.2019

Text och bilder: Arto Takalampi

När man kör längs skogsvägen i Kauhava är det som att köra på en mycket större väg. Väglagets ordförande Jouni Mäkiluoma är av samma åsikt.

- Vägen har använts i fyra somrar sedan grundförbättringen. Den har hela den tiden varit i bra skick tack vare regelbundet underhåll, trots den flitiga användningen, säger han.

Också i höst har här körts och kommer att köras totalt omkring 2 500 kubikmeter virke, vilket motsvarar omkring 40 virkestransportbilar. På det läggs ännu alla transporter av maskiner.

Sedan vägen förbättrades har underhållet planerats så att vägen sladdas en gång om året och vägrenen slås vartannat år. Vägen har ännu inte behövt mera krossgrus.

Jouni Mäkiluoma till vänster, ordförande för väglaget, och Juhani Kosola, medlem i bestyrelsen står på en väg med en virkestransportbil bakom sig.

Jouni Mäkiluoma (v.), ordförande för väglaget, och Juhani Kosola, medlem i bestyrelsen är nöjda över att den grundförbättrade vägen har hållit bra trots att den är i hård användning. Också den här hösten har 40 virkeslaster körts längs vägen.
 

Förbättrades då behovet noterades

Skogsvägen byggdes 1989 och är cirka elva kilometer lång. Användarna noterade att vägen började komma till sin ände då den inte längre gick att sladda utan att själva vägbanken kom fram.

- Stenar började komma fram med tjälen och vägbanken började också sjunka på vissa platser, säger Juhani Kosola, medlem i bestyrelsen och en av vägens grundare på 1980-talet.

Redan tidigare fanns det återkommande problem i vägunderhållet. I byggnadsskedet krossades materialet till vägens ytskikt från en moränbacke i närheten och då kom också lera med.

- Om det blev varmt efter att först ha varit minusgrader på hösten så smalt ytan till en enda välling och det uppstod spår där vatten samlades. Vi måste konstant stänga portarna, säger Kosola.

Trafiken måste speciellt under menförestider begränsas med både viktbegränsningar och portar.

År 2012 beslutade väglaget enhälligt att vägen ska grundförbättras. Skogscentralen valdes till verkställare och Otso Skogstjänster Ab tog senare över väguppgifterna. Även väglagets förvaltning har övergått till Otso.

Planerna godkändes utan problem eftersom vägen till ålder och skick uppfyllde villkoren för Kemera-finansiering. Det möjliggjorde ett stöd på 50 procent av totalkostnaderna. Man kunde också bygga 500 meter ny väg i samband med projektet.
 

Bara ett drygt års projekt

Den grundliga förbättringen inleddes i oktober 2014. Sly röjdes bort, dikena rensades, stenar avlägsnades och vid behov byttes också trummor ut.

Mäkiluoma säger att terrängen ställvis är utmanande med tanke på grundarbetet eftersom vägen går mellan berg och torvmark. På de mjukaste platserna förnyades därför fiberduken och så tillsattes nytt krossgrus.

På vintern 2015 kördes totalt 8 200 kubikmeter testat krossgrus som Otso använde sig av ut på vägen, över hela vägen lades ett 20 centimeter tjockt lager ut.

I samband med arbetet förnyades också trummorna under vägen och nya lades till när varje skogsskifte fick en korsning med skogsvägen. Mäkiluoma säger att en del av trummorna i metall var i riktigt dåligt skick och behövde förnyas.

- De verkar hålla i ungefär tjugo år.

 

En bil har fotograferats uppifrån på en skogsväg. Två män stiger ut ur bilen.

Juhani Kosola (v.) och Jouni Mäkiluoma stannade bilen vid en plats där det har varit riktigt utmanande att göra grunden till vägen. Vägen går mellan berg och torvmark.

Slutgranskningen var i november 2015, alltså bara ett år och en månad efter att projektet inleddes. Totalkostnaden var 168 000 euro och då ingår alltså byggande av 500 meter ny väg. Stödet var 84 000 euro.

Av kostnaderna utgör krossgruset den överlägset största kostnaden.
 

Inled arbetet genast

Mäkiluoma och Kosola rekommenderar att man börjar arbetet med förbättring av vägen genast då man konstaterat att vägen behöver det och stödvillkoret om att det gått 20 år sedan stöd senast beviljades uppfylls. Båda anknyter väsentligt till projektets finansiering.

- Iståndsättningen bör göras innan vägbanken börjar ge vika och mera krossgrus går åt, annars blir det bara dyrare, säger Mäkiluoma.

Han säger att finansiering av skogsvägar är ett konkret sätt för staten att stöda den kraftigt investerande skogsindustrin. Om vi inte kan föra bort virke från skogen så riskerar leveranserna till fabrikerna att försenas.

Förbättring av skogsvägarna förbättrar också skogsvårdsmöjligheterna. Kosola säger till exempel att det är lätt att ge sig ut i skogen i två timmar för att röja om man bara kommer tillräckligt nära med bilen.

- Det är en stor tjänst samhället erbjuder i form av finansiering av de här vägarna. Det gynnar såväl skogsägare som andra användare av skogen, till exempel jägare och bärplockare, säger han.

På bilden syns en kruvig grusväg kantad av skog.​​​​​​​

Som en del av den grundliga förbättringen byggdes i enlighet med de dåvarande finansieringsvillkoren en halv kilometer ny skogsväg, komplett med vändplats.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.