Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Stora förväntningar på biokol

Biokol kan lösa många problem i framtiden. Företaget Carbofex i Tammerfors producerar kol av förstagallringsvirke från närskogarna att användas som växtunderlag.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Svart biokol ligger i en hög på ett vitt underlag.

Biokol har en porös struktur som binder vatten och näringsämnen.

12.03.2019

Text och bilder: Outi Tehomaa

Mitt i fabrikshallen står enorma säckar med kolstybb, som dock inte är sedvanligt grillkol. Säckarna är fyllda med biokol, som man för tillfället har stora förväntningar på. Biokol testas i Finland som växtunderlag, vid vattenrening och till exempel vid behandling av dagvatten. Biokol axlar också manteln av en klimathjälte.

– På åkrar är biokol en långvarig kolsänka. Ett kilogram biokol binder 3,5 kilogram koldioxid ur luften, men frigör ingen koldioxid till omloppet. Dessutom är produktionen av biokol kolnegativ. I framtiden kan biokol vara en lösning för att stävja av klimatförändringen, om det går att börja använda det i stor skala, säger Sampo Tukiainen, verkställande direktör vid Carbofex.

Carbofex fabrik i Hiedanranta i Tammerfors är en av Finlands största tillverkare av biokol. Anläggningen byggdes för ett par år sedan och levererar nu 700–1 000 ton biokol om året. Kolet tillverkas av virke från förstagallringar i närskogarna.

Carbofex verkställande direktör Sampo Tukiainen håller i skogsflis som används i tillverkningen av biokol. Bakom honom syns en stor hög med flis.

Biokol tillverkas genom torrdestillering i syrefria förhållanden, berättar Carbofex verkställande direktör Sampo Tukiainen.

 

Enligt Tukiainen kan biokol tillverkas av nästan vilken organisk biomassa som helst, som vide, halm eller bioavfall. De önskade egenskaperna hos slutprodukten påverkar produktionssättet. Carbofex biokol har producerats så att det lämpar sig bra som växtunderlag för olika växter.

– Biokol har en porös struktur som binder vatten och näringsämnen. Det absorberar effektivt till exempel kväve ur jorden som behövs för växternas rötter och har också mycket kontaktyta för mikrober. Biokol kan också användas för kompostering, berättar Tukiainen.

Värdefulla produkter av naturresurser

Sampo Tukiainen, hemma i Ylöjärvi, började redan i ungdomen intressera sig för energiproduktion. Han satt ofta försjunken i faktalitteratur med detaljerade beskrivningar av torrdestilleringstekniker och industriella processer. Både hans morfar och hans farfar arbetade i skogsindustrin och Tukiainen tror att deras exempel inspirerat honom att välja den här yrkesbanan.

– På 1990-talet grundade jag och några klasskompisar en grillfabrik där vi producerade kol och tjära om somrarna. Egentligen har jag varit i branschen sedan dess, säger han.

Tukiainen studerade kemi och kraftverksteknik vid Tammerfors tekniska universitet, vilket gav ypperliga branschkunskaper. I studierna specialiserade han sig särskilt på ren energiproduktion och CHP-teknik, det vill säga samproduktion av el och värme. Tukiainen beskriver sig själv skämtsamt som en ”galen uppfinnare” som försöker rädda världen.

– Klimatförändringen, vattendragens status och produktionen av näring för den växande befolkningen är globala problem i framtiden. Exempelvis inom odlingen borde man minska användningen av torv och kemiskt gödsel som belastar vattendragen. Av naturresurserna borde man tillverka sparsamt med värdefulla produkter som belastar klimatet och miljön så lite som möjligt, säger Tukiainen.

Carbofex produktionslokal. I bakgrunden syns ugnar där biokol framställs. På bilden syns också säckar där biokol förvaras.​​​​​​​

Carbofex biokolfabrik producerar cirka 700–1 000 ton biokol varje år. Fjärrvärme fås som en biprodukt.

 

Flera försök är på gång

I Finland används biokol tillsvidare bara försöksmässigt och i liten skala, men intresset ökar hela tiden. Till exempel i S:t Michel bygger men i år ett biokolfiltreringssystem för stadens dagvatten, dvs. regn- och smältvatten. I Loimaa strödde man i höstas ut biokol på provytan av en åker för att testa kolets effekter som jordförbättringsmedel.

I Stockholm har man i ungefär tio år blandat biokol med krossten som växtunderlag för stadens planteringar och i behandlingen av dagvatten. Också i Finland pågår flera experiment i städerna där man prövar använda biokol i grönbyggande och som växtunderlag för träd och buskar.

Verkställande direktör Tukiainen följer noggrant med debatten och forskningsresultaten kring användningen av biokol.

Man känner till att biokol använts som jordförbättringsmedel redan för tusentals år sedan. Uppfinningen är alltså en urgammal företeelse som nu kommit igen.

Sampo Tukiainen står och håller i en grönväxt som växer på biokol.​​​​​​​

Biokol används bland annat som växtunderlag och vid kompostering.

Kommentarer
Ronny Fasth Lej:s Rörmontage / Biofire Sverige 22.08.2021 klo 15:25

Hej Intressant: Här i Sverige ökar intresset för
tillvverkning av biokol.
Jag har kontkt med Simo / Marku Lampinen på LAKA .
Jag säljer Biofire / Palokärki med LAKA pannan här i Sverge.
Har ni någon repressentant här i Sverig ?

Hälsningar Ronny

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.