Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Tre tips för att minska utsläppen när du eldar

Det går att minska utsläppen av vedeldning genom att hantera veden rätt och använda eldstaden på rätt sätt. Urpo Hassinen är expert på bioenergi och bioekonomi på Finlands skogscentral. Här delar han med sig av sina tips om hur man eldar utsläppssnålt, energieffektivt och säkert. 
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Ved brinner i en ugn.

I en traditionell bakugn radar man stora vedträn glest längst ner och tändved och mindre klabbar ovanpå. Nyare eldstäder har bruksanvisningar, och dem gör man klokt i att följa.

14.01.2020

Text: Hanna Tahvanainen och Urpo Hassinen Bild: Urpo Hassinen, Anniina Kontiokorpi

Tänk på de här tre sakerna för att få veden att brinna så rent som möjligt.

1. Veden ska vara torr 

Högklassig och framför allt tillräckligt torr ved är det viktigaste för att det ska brinna bra. Under år med normal nederbördsmängd räcker det oftast att veden får torka i ett öppet lider eller en trave med tak under våren och sommaren för att fukthalten ska komma ner under 20 procent. 

Det vanligaste sättet att torka ved är naturlig torkning i täckta travar eller burar.  

- Vid naturlig torkning är målet att virket avverkas under vintermånaderna och klyvs så snart som möjligt på vårvintern, eftersom det bästa torkningsvädret är från april till juli, säger Hassinen. 

Om barken söndras torkar veden bättre. Till exempel är fukthalten i maskinellt avverkade stammar som lagras vid vägkanten en månad efter avverkningen till och med 10 procentenheter lägre än i motsvarande träd som man fällt manuellt. 

2. Förvaringen är viktig

Förvaringen är avgörande för vedens kvalitet. I ett bra vedlider fungerar ventilationen och luften kan cirkulera också under vedklabbarna. Dessutom bör man tänka på var vedtraven eller vedboden är placerad, på brandsäkerheten och på att veden ska hållas torr. 

-Också användarvänligheten är viktig. Det är trevligt att använda veden om man inte behöver hantera den i onödan och om det går lätt att hämta klabbarna till eldstaden, säger Hassinen.

Brännved i höga staplar. Bakom veden syns en björkskog.

Veden torkar bra i ett lider eller en täckt trave. I ett bra vedförråd kommer luften åt att torka veden också underifrån.

3. Elda rätt

Den som eldar har stor betydelse för hur stora utsläpp det blir och hur mycket ved som går åt. 

Nyare eldstäder har bruksanvisningar, och det lönar sig att följa dem. När man tänder en traditionell bakugn lägger man först några stora klabbar glest och sedan tändved och små klabbar ovanpå. Man travar ved så att det fyller högst hälften av utrymmet, säger Hassinen. 

När man väl fått det att brinna ska man hålla ett öga på luftmängderna och justera dem om det behövs. För mycket luft får veden att brinna kraftigt och orsaka mer utsläpp. Det samma gäller om brasan får för lite syre och brinner för svagt, vilket dessutom sotar ner rökkanalerna. När det brinner som det ska förgasas först veden, och sedan brinner gasen effektivt. Man kan också följa med situationen genom att titta på röken som kommer från skorstenen. När det brinner rent är det mesta av röken ljus. 

- Ur utsläppssynvinkel är tändningen det mest kritiska momentet. Man ska undvika att lägga på mer ved eller behöva tända på nytt alltför många gånger, och därför lägger man på den andra större omgången ved först när det bara är falnande glöd kvar, säger Hassinen. 

Spjället stänger man först då glöden har slocknat helt. Så länge det glöder kan det fortfarande bildas livsfarligt kolos. 

Hassinen påminner om att en eldstad som ger stämningsfull och förnybar värmeenergi inte är till för att bränna skräp. Dessutom ska eldstaden rengöras regelbundet, skorstenen sotas och eventuella skador repareras, så bibehålls verkningsgraden och brandsäkerheten. 

Urpo HassinenUrpo Hassinen, expert på bioenergi och bioekonomi vid Finlands skogscentral, berättar att målet är att elda utsläppssnålt, energieffektivt och säkert.

Kommentarer
Hanna Stenros 18.11.2020 klo 13:21

Hur mycket kalorier bränner en 100 kg person som fyller på 400 kg ved till garaget. Lägger Så mycket ved Som går i skottkärran och kör 50 meter med varje lass. Plockar sedan ur veden och lägger i den en järnbur. Lasta på, köra och lasta ur en kärra tar ca 20 minuter.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.